Home / Article / Máme řešení na spaní ve školce – pronájem a praní spacích pytlů
28.09.2022

Máme řešení na spaní ve školce – pronájem a praní spacích pytlů

Odpolední spánek a praní povlečení bývalo a možná ještě je jablkem sváru v některých mateřských školkách. Každý má jiné potřeby, jiné hygienické standardy, jiné názory a je stále těžší vyhovět všem. Vedení školky to nemá v dnešní době vůbec jednoduché, musí se hodně snažit, aby si proti sobě nepoštvalo rodiče a zároveň dodrželo zákonné vyhlášky.

Hygienické požadavky na mateřské školky

Veškeré hygienické požadavky na školky upravuje vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid mateřských škol, základních škol a odborných škol. Tato vyhláška se vztahuje i na provozování živnosti péče o dítě do 3 let věku v denním režimu a živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání, je-li živnost provozována v provozovně (netýká se hlídání v soukromém bytě).

Podle § 4 této vyhlášky prostorové podmínky a vnitřní uspořádání v zařízeních pro děti předškolního věku a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku musí umožňovat volné hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu s otužováním a tělesná cvičení. Na 1 dítě musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2; je-li ložnice stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2 na 1 dítě. Plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit nejméně 1,7 m2 na 1 dítě a lehátko nebo lůžko musí odpovídat normovým hodnotám. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrávání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě.

V jiném odkazu se u stejného paragrafu se rovněž píše: Každé dítě musí mít k dispozici individuálně přidělené, označené lůžkoviny. Praní a výměně lůžkovin se věnuje § 23: (1) Výměna lůžkovin v zařízeních pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku se provádí nejméně jednou za 3 týdny, výměna ručníků jednou za týden; v případě potřeby ihned. Výměna lůžkovin a prádla v ubytovací části zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí jednou za 2 týdny, ručníků jedenkrát za týden; v případě potřeby ihned.

(2) Použité lůžkoviny se nesmí třídit v ubytovacích a pobytových místnostech a ukládají se do vhodných transportních obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami. Obaly musí být vhodné k praní, omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité lůžkoviny v obalech se skladují ve vyčleněném prostoru.

(3) Čisté lůžkoviny se skladují v uzavřených skladech v čistých, uzavíratelných skříních nebo na policích v obalech.

Obrázek: Jednoduché řešení – pronájem spacáků pro děti s liškami.

Spací pytle Lindström se servisní službou jejich praní a čištění zajistí klidné spaní celé školce

Jsme velmi rádi, že se můžeme podělit o uvedení naší nejnovější nabídky, která vám umožní dodržet výše uvedené podmínky. Spací fusak s liškami je primárně určen pro děti do školky. Tento produkt byl vyvinut v úzké spolupráci s našimi zákazníky. Spacák kombinuje prostěradlo, lehkou přikrývku a povlak na polštář, což minimalizuje množství prádla, které musí spravovat pracovníci školky. Velkou úlevu jim fusak přináší tím, že zkracuje únavné úkony při výměně, praní a skládání špinavého povlečení. Díky spacím pytlům je proces přípravy postelí snadný, rychlý a ergonomický. O to víc mají učitelky sil a energie na příjemnou práci s dětmi.

Děti navíc spaní ve spacáku milují. Je to takové malé dobrodružství ve vyhřátém pelíšku. Spacák dětem nesklouzává z těla, díky čemuž jim netáhne na kolena a chodidla.

Spacáky pro děti vám pronajmeme i vypereme

Spací pytle vám v Lindström pronajmeme. To znamená, že se učitelky nemusí samy starat o praní, sušení či přemlouvání rodičů, aby se na praní podíleli. Spací vaky jsou jasná volba – jsou vyrobeny z odolného materiálu a odborně prané způsobem, který šetří vodu a energii. Každé dítě má svůj pravidelně praný a čištěný spacák se svým jménem, aby nedocházelo k záměnám. Naši zaměstnanci špinavé prádlo ve školce podle rozpisu vyzvednou a vymění za čisté. Navíc, když životní cyklus spacího pytle skončí, je zodpovědně recyklován. Ve školce je vždy k dispozici dostatečný počet čistých a hygienických spacích pytlů a učitelky tak mohou trávit více času s dětmi.

Odpočinek je pro předškolní děti důležitý

I když má na toto každý rodič jiný názor, podle psychologů a pediatrů není klidová doba po obědě přežitkem. Naopak je velmi důležitá, protože ovlivňuje růst, psychický rozvoj, zdraví, náladu a chování malých školkáčků. V současnosti se už vychází různým potřebám dětí vstříc.

Po obědě děti odcházejí do umývárny a pak do ložnice, kde se převlékají a uléhají do svých spacáků s liškami a svým jménem. Pak jim paní učitelka přečte pohádku nebo pustí příjemnou hudbu. Některé děti ve školce tvrdě usínají, jiné po půlhodině můžou vstát a jít si tiše hrát nebo kreslit do jiné místnosti.

Obrázek: Hravé i čisté rohože Lindström děti ve školce zabaví.

Takový polední klid napomáhá lepšímu trávení i psychofyzickému vývoji. A mateřské školy si zase budou jisté, že se svěřeným dětem věnují s maximální péčí v souladu s jejich individuálními potřebami a biorytmy. Spokojené jsou pak obě zúčastněné strany.

Pomůžeme vám i s čistotou prostor – vyzkoušejte naše čistící rohože a hrací koberce

Podobně nabízíme pronájem čistících a hracích rohoží pro školky, školy a školní družiny jako jednoduché a cenově dostupné řešení, které udrží vstup do vaší školy, umývárny, šatny i herny v přívětivém, bezpečném a dokonale čistém stavu.

Nabízíme hrací koberce, ergonomické rohože, chodbové rohože, tradiční čistící rohože a další stylová řešení na míru. V dohodnutých intervalech odvezeme špinavé rohože na vyčištění a automaticky je vyměníme za čisté.

Naše rohože a hrací koberce pro mateřské školy nejsou jen praktické a neslouží jen k zachytávání špíny a vlhkosti, ale díky svým potiskům děti nenásilně vedou k osvojování pravidel, k automatickému učení nových věcí, umožňují jim si ve volné chvilce pohrát na teplé podložce nebo zaskákat třeba panáka.

Díky produktům Lindström se budou vaše děti do školky těšit.

Avatar
Lindström Group