Системата за управление на Lindström Group работи в съответствие със стандартите ISO 9001:2015 и 14001:2015.

Ние сме първата компания за текстилни услуги, която изпълнява обновените изисквания на стандартите за управление на качеството (ISO 9001) и опазване на околната среда (ISO 14001).

Като акредитирана компания по ISO 9001:2015 ние доказваме, че постоянно предоставяме продукти и услуги, които отговарят както на изискванията на клиентите, така и на регулаторните такива. За да бъдем сертифицирана компания, ние трябва да се фокусираме върху клиентите си и непрекъснато да развиваме процесите, гарантиращи тяхната удовлетвореност.

Стандартът ISO 14001:2015 е важна част от начина, по който допринасяме за подобряването на устойчивостта на бизнеса си. Той изисква от нас да управляваме екологичните си отговорности по систематичен начин: като подобряваме екологичните си показатели, изпълняваме задълженията си за опазване на природата и постигаме целите за устойчивост, които си възлагаме.