Химическото разтваряне е вероятното бъдещо решение за рециклиране на текстил

Lindström участва в проекта на Центъра за технически изследвания VTT на финландския проект за кръгова икономика на текстила, който тества едно бъдещо решение за преработка на текстилни отпадъци. Проектът изпитва технологията, разработена от VTT, като събира стари памучни дрехи от потребителите, разтваря ги и преработва получения влакнест материал в нови облекла.

 

Lindström услугата за отдаване на облекла под наем е създадена и се развива в съответствие с принципите на кръговата икономика – текстилните изделия се изработват само когато има реална нужда и се използват от една компания в друга чрез рециклиране. Наемането на текстилни изделия осигурява едно напълно безотпадъчно решение за потребителя, тъй като отговорността за екологичния отпечатък от тяхното използване и отговорно изхвърляне се носи от Lindström.

 

Когато текстилът не може да се използва за създаването на дреха или плат например, продължителността на неговия живот се удължава чрез трансформирането му в нов продукт, рециклирайки го механично или използвайки го за производството на енергия. Намирането на подходящо приложение за текстил, който е в лошо състояние и негоден за употреба, е още едно сериозно предизвикателство за Lindström. Текстилните отпадъци са глобално разширяващ се проблем, за който Lindström активно търси решение.

 

Тестваната технология за разтваряне би позволила използваните суровини да бъдат преработени в рециклирани влакнести материали и да бъде създадена една екосистема със затворен кръговрат. В сравнение с чистия памук рециклираните влакна значително намаляват водния и въглеродния отпечатък и са по-екологични в сравнение с производството на вискозни влакна например.

 

„Тъй като сме разработили и все още развиваме нашата услуга от гледна точка на кръговата икономика, ние сме изключително заинтересовани от проекта. Само чрез тестване и изпробване на решения можем да намерим това, което работи. Ние активно и ентусиазирано изпробваме нови технологии и по отношение на развитието на нашата собствена услуга. Този проект може да създаде бъдещото решение за обработка на нашите текстилни отпадъци“, сподели г-н Юха Лаурио, президент и главен изпълнителен директор на Lindström Group.

 

Работното облекло на Lindström се произвежда в съответствие с принципите на йерархията на отпадъците: текстилните изделия се произвеждат само при реална нужда, бракът на тъкани е сведен до минимум и продуктите са проектирани за лесен ремонт и са трайни по отношение на употребата и поддръжката. Облеклата също така се рециклират като се използват и прехвърлят от един потребител на друг, докато станат напълно неизползваеми. Отпадъчният текстил се преработва до нови продукти, чрез механично рециклиране в суровини или изгаряне за генериране на енергия. В момента тези мерки се използват за 71% от обема на текстилните отпадъци на Lindström, който през 2015 г. е бил 1,2 милиона килограма за цялата организация.

 

Центърът за технически изследвания VTT на финландския проект за кръгова икономика на текстила (TEKI), който стартира на международно ниво под името Relooping Fashion Initiative, пилотира и моделира затворена кръговратна екосистема, която се придържа към принципите на кръговата икономика и създава основа за нов вид промишлено използване на текстилните отпадъци, които не са подходящи за повторна употреба.

 

Посетете www.reloopingfashion.org за повече информация. Проектът се финансира от Tekes и участващите компании.

Свързани статии