В нашия кръгов бизнес модел, устойчивостта рядко е в противоречие с рентабилността. В тази статия нашите специалисти споделят няколко примера за това, как правим услугите си едновременно устойчиви и рентабилни.

Дрехите за многократна употреба са екологичен избор

Taru Jokinen, Director, Concept Development and Pharma

„Един от най-добрите начини за намаляване на въздействието на дадено облекло върху околната среда е то да бъде използвано възможно най-дълго. Когато дрехите се използват по-дълго, то по-малко природни ресурси са необходими за производство на нови дрехи, съответно по-малко текстилни отпадъци са генерирани. Възможността за многократна употреба на нашите работни облекла е един от основополагащите елементи за удължаване жизнения цикъл на нашите дрехи.

Избирайки своята собствена колекция работно облекло или дори части от нея от колекцията на Lindstrom за многократна употреба, нашият клиент може значително да допринесе за опазване на околната среда, като същевременно спести разходи. Според нашите изчисления, специфичната, специално разработена за клиента колекция работно облекло изисква три пъти повече текстил през целия си живот заради ограничената си възможност за повторна употреба, и има 30% по-висок въглероден отпечатък. Тъй като персонализирането също увеличава разходите, продуктите от колекцията за многократна употреба на Lindstrom са едновременно по-устойчиви и икономически ефективни.

Непрекъснато планираме различни начини за ефективно използване на дрехите за многократна употреба до края на жизнения им цикъл. Преди да поръчаме нови облекла се опитваме да намерим такива, които са в наличност в други региони. Обмислихме и възможността да използваме употребявани облекла при нови клиенти, вместо да ги използваме само при допълнителните поръчки. Заедно с нашата услуга Workwear Flex, която оптимизира броя на облеклата, от които се нуждае клиента, това би довело до най-високата ефективност на ресурсите и би гарантирало, че ще поръчваме нови облекла само, когато е необходимо.“

Производство на нови облекла само при необходимост

Jarmo Vahtervuo, Vice President, Procurement & Supply Chain

„В днешния свят, който е наясно с това, колко важно е опазването на околната среда, производството на стоки без минимизиране на екологичния отпечатък вече не е „удачно“. Нашите съоръжения Prodem (PROduction on DEMand) използват динамична практика за производство на текстил, разработена от Lindstrom и ориентирана към клиента. Основната идея на тази практика е да бъдем по-близо до нашите клиенти и да реагираме бързо на техните нужди. Нашите съоръжения Prodem в Латвия, Унгария, Индия, а в бъдеще и в Китай, предоставят на клиентите ни облекла от най-близкото до тях предприятие за производство на работно облекло. Поръчката на клиента действа като сигнал за стартиране на производството. Такива производствени практики могат да задоволят дори малка нужда в най-кратки срокове за изпълнение, като същевременно намалят свръхпроизводството и сведат до минимум текстилните отпадъци.

Тъй като работното облекло се произвежда при поискване, в складовете на клиентите няма неизползвани облекла и не е обвързан капитал в инвентара, което прави практиката едновременно устойчива и рентабилна. Разбирането и предвиждането на потребностите на клиентите може да формира печеливши действия, които едновременно са устойчиви и обслужват клиента по най-добрия възможен начин. Нашите фабрики Prodem ни позволяват да направим точно това. Тъй като сме разположени в близост до клиента, не само можем да реагираме бързо на неговите нужди, но и да избегнем разходите и въглеродните емисии, свързани с доставките и излишните запаси.“

 

Свързани статии