Home / Статии / Lindström: със страст към устойчивостта
22.09.2021

Lindström: със страст към устойчивостта

В Lindström ние практикуваме и насърчаваме устойчивите начини на работа вече десетилетия. Нашата добре разработена стратегия за бъдещето продължава историята ни на положително развитие. Като старши вицепрезидент по екосистемите, Anna-Kaisa Huttunen посочва: „Ние имаме 170-годишен опит, с който можем да се гордеем. През всичките тези десетилетия винаги сме се стремили да вдигаме летвата за устойчивост. Едно обаче не се е променило: нашата ангажираност за вземане на екологични решения всеки ден. Това е цел, внедрена в „ДНК-то“ на нашия бизнес“.

Отдавна практикуваме корпоративна социална отговорност по отношение на околната среда, нашите служители, както и стремежите на нашите клиенти за устойчивост. За целта предлагаме не само екологични продукти, но и услуги. В момента сме още по-отдадени да поставим усилията си за устойчивост в основата на това кои сме. Не само целим да рециклираме нашите текстилни изделия на 100%, но и да работим със същите принципи навсякъде, където правим бизнес. Казано накратко, ние действаме в посока да бъдем най-устойчивата компания в своя бранш.

Целта е стопроцентово рециклиране

Въпреки че Huttunen с право се гордее с репутацията на Lindström, тя е още по-ентусиазирана за плановете на компанията занапред. „Имаме огромен потенциал да увеличим предлагането си, благодарение на устойчивостта. Например, наскоро си поставихме за цел да достигнем стопроцентово рециклиране на нашите продукти в рамките на следващите 5 години. Понеже ние отдаваме нашите текстилни продукти под наем, вместо да ги продаваме, сме в позиция да покажем пътя към стопроцентовото рециклиране.“

„Наскоро си поставихме цел да достигнем стопроцентово рециклиране на нашите продукти в рамките на следващите 5 години.“

Нашият бизнес модел е изграден върху този на кръговата икономика в най-чистата му форма. Той предлага алтернатива на предметите за еднократна употреба или на притежаването на текстил и почистването му у дома. Според доклад на фондация McArthur най-бързият начин за насърчаване на кръговата икономика е удължаването на жизнения цикъл на текстила, за да се използва възможно най-дълго. Точно това и правим: създаваме максимално издръжлив дизайн, съобразен с конкретни цели, правим дрехи, които са лесни за поправка и произвеждаме нови продукти само когато е необходимо. Нашият бизнес модел поддържа изделията в обръщение в добро състояние възможно най-дълго. А след като се износят, ние ги рециклираме в нови продукти по начини, които допринасят към революцията в сегашния бизнес за облекло.

Много пазари – един свят

Където и да работим по света, ние следваме определени принципи по отношение на околната среда. Стараем се да намаляваме постоянно консумацията си на вода, енергия и перилни препарати във всяка страна. Обръщаме и специално внимание на политиките за правата на служителите. Стремим се да предлагаме работни места, които са безопасни и следователно предпочитани от работниците. Във връзка с това ние също се фокусираме върху работните стандарти на нашите доставчици. Стриктно наблюдаваме дали използват детски труд, плащат прекалено малко, карат служителите си да работят по-дълги от приетото часове или не осигуряват здравословна среда.

Биотъкани и бъдещето пред Lindström

Друг стремеж, който Huttunen подчертава като изключително важен за текстилната индустрия, е използването на нововъзникващите технологии за биотъкани. „Това ново поколение текстил е създадено с цел да бъде рециклирано по-ефективно от съществуващите тъкани от полибленд. Напълно съм убедена, че то ще замени текстила, който използваме в сегашните си продукти, дори тази промяна да отнеме няколко години“.

Като се замислите, че Lindström съществува от почти два века, може да добиете по-добра представа защо компанията има толкова ясен план за устойчиво бъдеще. Както отбелязва Huttunen: „Ние се стремим да развиваме нашата компания, така че да носи стойност за всички свои заинтересовани страни – през следващите два века и след това“.

Lindström Group
Lindström Group