Правилната хигиена е от съществено значение във фармацевтичната промишленост, за да се предотврати замърсяването и да се гарантира високото качеството на лекарствените продукти. Ето четирите ключови области, върху които трябва да се съсредоточите ако и вашият бизнес е в тази сферa.

Във фармацевтичната промишленост хигиената е от изключителна важност, за да се гарантира безопасността както на крайните потребители, така и на служителите. Съществуват четири ключови области, върху които трябва да се съсредоточим: хигиена на производството, хигиена на персонала, дезинфекция на инсталации и повърхности и мониторинг на изпълнението.

Днес нашите експерти споделят своите съвети за това, как да се уверите, че е постигната правилна хигиена и в четирите области, по целия път от производствения цех до крайния продукт.

1.      Производствената хигиена изисква контролирана среда

Производствената хигиена е първата стъпка за осигуряване на безопасността на процеса и крайния продукт. Следването на тези практики ще помогне за поддържането на оптимални санитарни стандарти във фармацевтичните производствени предприятия и ще гарантира, че качеството на лекарствата ще остане незасегнато от микроби, прах, химически изпарения и аерозолни частици във въздуха.

 • Въведете използването на класически, стерилни или микробно филтрирани дезинфектанти в допълнение към процеса на ръчна дезинфекция.
 • Оптимизирайте процеса на дезинфекция с генератор на водороден пероксид. Тези мощни машини стават все по-популярни, тъй като осигуряват бърза и ефективна дезинфекция на производственото звено и неговото оборудване.
 • Уверете се, че цялото оборудване за почистване отговаря на изискванията за оптимална ергономичност, стерилизация и процеси в чисти помещения.
 • Проверете внимателно помещенията, за да идентифицирате трудните за почистване повърхности и почистете тези зони с дезинфектанти, които са лабораторно тествани за ефикасност и отговарят на индустриалните стандарти за безопасност.
 • Циментирайте местата за съхранение и пътеките, за да сведете до минимум риска от разпространение на замърсявания.
 • Потокът на компонентите, контейнерите с лекарствени продукти, затварящите устройства, етикетите, материалите в процеса на производство и лекарствените продукти през сградата или сградите трябва да бъде проектиран така, че да предотвратява замърсяването.

2.      Хигиената на персонала започва с правилния вид облекло

Въпреки предприетите мерки за поддържане на хигиената на производствените помещения, оборудването, суровините и опаковките на продуктите, един от основните източници на замърсяване е човекът. 

 • Въведете използването на хигиенно специализирано облекло в определени работни зони, като например производствени помещения, складови площи, места за товарене и разтоварване.
 • Облеклата предотвратяват замърсяването от частици, генерирани от микроорганизми в тялото.
  • Облеклата са стерилизирани и покриват кожата и косата (напр. шапки, маски за лице, защитни очила)
  • Всички припокриващи се компоненти на престилката имат адекватна бариера помежду си (напр. ръкавици, припокриващи се с ръкави). Уверете се, че по всяко време има на разположение подходящ вид и брой хигиенни специализирани облекла, така че целият персонал, имащ достъп до асептичното производство, да е подходящо облечен. Обърнете специално внимание на това:
  • Ръкавиците се дезинфекцират често, а скъсаните или дефектни компоненти на престилката се сменят незабавно
 • Осигурете образование и обучение за значението на хигиената и за правилния начин на използване на хигиенното облекло (напр. да не се използва облеклото, когато е извън производствената среда или когато се използва столовата, мястото за пушене и тоалетните).
  • Фокусирайте се върху процеса на пране: той трябва да се извършва само от одобрен изпълнител или от вътрешно предприятие, отговарящо на определени от индустрията критерии. Трябва да се вземат следните мерки, за да се осигурят най-високите стандарти за хигиена при прането на работното облекло:
  • Почиствайте работното облекло ефективно и в съответствие с индустриалните стандарти.
  • Уверете се, че мръсното и чистото работно облекло са разделени по подходящ начин.
  • Осигурете чистото облекло в незамърсени торби или калъфи.
  • Проверявайте и валидирайте процеса на пране и го подобрявайте непрекъснато.

3.      Дезинфекцията на помещенията и повърхностите помага в борбата със замърсяването

В допълнение към прилагането на ефективна хигиена на производството и персонала, трябва да се вземат подходящи мерки за дезинфекция на помещенията и всички повърхности. Ето как се прави това:

 • Използвайте висококачествени, одобрени от индустрията продукти за стерилизация, които са тествани за ефикасност, удобство за потребителя и безопасност на труда.
 • Уверете се, че стените, таваните и подовете са миещи се и нямат пукнатини; редовното почистване, търкане и дезинфекция е важно, за да се избегне натрупването на примеси и разпространението на замърсители.
 • Въведете използването на високоефективни дезинфектанти за ръце и системи за дозиране, за да се спазят най-високите стандарти за хигиена на ръцете – една от най-критичните превантивни мерки за предотвратяване на риска от предаване на микроби и замърсявания чрез ръцете на персонала.

Мониторингът на производителността е гладък и лесен с цифрови инструменти

Самото прилагане на хигиенни стратегии не е достатъчно; също толкова важно е да се следи ефектът от предприетите мерки, да се анализира процесът и да се подобрява непрекъснато. С помощта на цифрови инструменти това може да се направи ефективно и бързо.

 • Идентифицирайте проблемните области и вземете необходимите мерки за отстраняване на тесните места и подобряване на процесите.
 • Наблюдавайте ефективността на хигиената с помощта на цифрови инструменти, които ви дават актуална представа за целия процес на производство, съхранение, работно облекло и почистване.
 • Използвайте данните, за да се уверите, че процесите протичат гладко и да избегнете тесните места в процеса.
 • Уверете се, че отчетните данни отговарят на стандартите.

Ако искате да научите повече за нашите услуги с работно облекло и изтривалки под наем и как те могат да помогнат за поддържане на добрата хигиена на персонала и помещенията ви, ние сме на ваше разположение! Обадете сe още днес на тел: +359 2 841 11 10  или ни пишете на infobg@lindstromgroup.com.

Свързани статии