Предприятията от всички сектори използват работно облекло, за да гарантират безопасност на своите служители. Много от тях обаче не са сигурни дали да наемат или да купят и какви са предимствата на наемането на работно облекло. Когато наемате работно облекло, вашата компания може да избегне разходи, които биха могли да натоварят бюджета. Услугите за наемане на работно облекло и неговата поддръжка помагат на фирмите да спрат да пилеят пари и да защитят своите приходи.

Защитата на служителите от опасности с помощта на работно облекло и лични предпазни средства стана още по-важна в светлината на настоящата пандемия от коронавирус. Много фирми се нуждаят от решение за ефективно управление на здравето и безопасността си, а хигиенично почистеното облекло е от жизненоважно значение.

Гъвкавост

Наемането на работно облекло е персонална услуга, която е много адаптивна и предлагането може да се променя в зависимост от големината на бизнес нуждите. За разлика от закупуването на униформи, наемането на работно облекло ви дава възможност да увеличите или намалите броя на използваните артикули по всяко време. Това е рентабилно решение, чрез което може да реагирате незабавно на промените в броя на персонала. Намалява се рискът от загуба на униформи при напускане на служители или при прекратяване на договори.

Работното облекло може да представи чудесен имидж на компанията с професионален униформен вид. Чрез правилно оразмерено и удобно за всички работници облекло, вашето предприятие може да повиши морала и лоялността на служителите и да увеличи тяхната производителност. Също така ви дава възможност за разнообразно облекло, като например брандирани униформи за персонала, който работи с клиенти.

Ползите далеч надхвърлят разходите и много предприятия намират работното облекло под наем за изненадващо достъпно. Наемането на работно облекло сега е най-разумното решение, като дрехите се доставят директно до шкафчето на работника.

Безопасност

За да защитят служителите си, предприятията често трябва да се снабдят с облекла, които са огнеупорни, антистатични, с висока видимост или дори специално пригодени за конкретна работа. От съществено значение за благосъстоянието и отговорността на служителите е тези всички части от работното облекло да са подходящи за работата, която се извършва.

Наемайки работно облекло от Lindström, можете да сте сигурни, че всички униформи са тествани в съответствие с националните или международните стандарти и законодателство. Всички артикули съответстват на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, като специализираното защитно облекло е произведено и тествано съгласно съответните стандарти. Като наемете работно облекло, то може да сте сигурни, че качеството на продукта ще издържи на най-строгите методи за почистване.

Ценово ефективен

Наемането на работно облекло означава, че няма да имате големи първоначални разходи. Вие може да се възползвате от пакет с пълно обслужване, при който дрехите се събират, перат и коригират при необходимост. Това гарантира, че наетото работно облекло ще ви служи възможно най-дълго и винаги ще изглежда елегантно и добре поддържано. Освен това ще имате пълна видимост на текущите разходи за униформите на вашия персонал, без да е необходимо да управлявате администрацията. Просто наемете облеклото си и можете да се насладите на спокойствието от постоянен и еднакъв разход и високо ниво на обслужване. Нашата такса покрива доставката, събирането и прането, а това е фантастичен начин да избегнете голямата първоначална инвестиция в работно облекло.

Преминаване към работно облекло под наем

Услугата на Lindström за отдаване под наем е решение за кръгова икономика. Lindström се ангажира да поддържа дрехите, доколкото е възможно. Жизненият цикъл на едно работно облекло на Lindström е средно три години. През това време облеклото се пере 50 пъти и се коригира приблизително 6 пъти. Дори изхвърлянето в края на жизнения цикъл се извършва по устойчив начин. Наемането на работно облекло винаги е по-екологичен избор. В бизнес модела на кръговата икономика новите дрехи се взимат за употреба само при нужда.

Когато използвате нашата услуга, ние не само набавяме работното облекло, но и го изпираме, поддържаме, ремонтираме, подновяваме и дори съхраняваме от ваше име. Доставяме чисти, добре поддържани дрехи всяка седмица, директно в шкафчето на всеки служител или на друго място по ваш избор. По този начин може да намалите нивата на стреса и да се съсредоточите върху същинската си работа.

Като компания за отдаване на работно облекло под наем, ние предлагаме най-добрите решения за компании и организации от всички размери и отрасли. От здравеопазването, поддръжката, търговията на дребно, автомобилостроенето, хранително-вкусовата промишленост и тежката металургия. Ако искате служителите ви да изглеждат добре, да се чувстват добре и да работят по-добре, ние сме тук, за да ви помогнем.

Ако искате да научите повече за нашата услуга с работно облекло – свържете се с нас на телефон +359 2 841 11 10, или ни изпратете мейл на infobg@lindstromgroup.com

Свързани статии