Home / Статии / Защо е важно да имаме хигиенично чисти униформи в здравеопазването?
10.06.2020

Защо е важно да имаме хигиенично чисти униформи в здравеопазването?

Хигиенично чисти униформи в здравеопазването – поддържане на високи хигиенни стандарти

Поддържането на високи хигиенни стандарти в здравната индустрия е от изключителна важност. Помещенията трябва да са клинично чисти, а персоналът трябва да спазва най-добрите практики за хигиена. Това обаче не е всичко, тъй като униформите, които здравните работници носят всеки ден, трябва да са не само чисти, но и дезинфекцирани с подходяща термо-химична обработка.

Болничните облекла могат да разпространяват инфекции

Осигурявайки униформи на здравните си работници, Вие правите важна стъпка към контрола върху разпространението на инфекциите. Санитарно чистите облекла позволяват на здравните работници да започнат деня си по правилния начин, тъй като минавайки на визитации и срещайки се с пациенти с различни заболявания, те могат да бъдат атакувани от бактерии и други инфекции.

Използването на допълнителни лични предпазни средства като маски за лице и ръкавици, които се сменят няколко пъти на ден, също е изключително важно. Това помага да се предотврати разпространението на бактерии и инфекции от стая в стая. В края на деня е особено важно медицинските облекла да бъдат адекватно почистени. Ако медицинските служители си купуват собствени униформи и ги почистват в домашни условия, съществува риск от разпространение на инфекции в домовете им, ако не се перат по подходящ начин.

Комплексното обслужване на работни облекла в здравеопазването е идеалното решение. Медицинският персонал ще може в края на деня да съблече униформите и да ги сложи в специално определен за целта контейнер. Бактериите и микробите ще бъдат отстранени от униформите с най-съвременните техники за почистване. Свежите, чисти и дезинфекцирани униформи в здравеопазването ще са готови за служителите всеки ден в личното им шкафче.

Правилното пране на медицинските облекла е жизненоважно

Ако прането на използваното работно облекло се извършва в домашни условия от медицинските лица, има риск за неправилно почистване. В болница или друго здравно заведение, този риск не си струва да бъде поеман. Бактериите и разпространението на инфекции в здравни заведения, трябва да се избягва по всякакъв възможен начин.

Когато здравните лица носят униформите си в къщи, те поемат и риска да заразят и семействата си. Ако дрехите от здравното заведение са заразени и се перат в домашни условия, има риск бактериите да не могат да бъдат напълно отстранени. Това означава, че здравното лице ще върне обратно в болницата и продължи да разпространява инфекцията на следващия ден.

Комплексна услуга с работно облекло под наем за медицински персонал

Професионалната услуга с работно облекло под наем се грижи за целия процес вместо вас. Вашите служители – лекари, стоматолози, медицински сестри, санитари и друг болничен персонал, ще разполагат с чисти и хигиенизирани униформи всеки ден. Използвайки комплексната услуга с работно облекло под наем, Вие освобождавате екипа си от допълнителната отговорност по поддръжка на служебните си облекла и му давате възможност да се концентрира върху по-важните си ежедневни задачи.

Прането и поддръжката на медицинските униформи се извършва според най-високите стандарти за качество. Работното облекло на здравните служители се обработва по специален начин. Бактериите и мръсотията се елиминират по време на перилния процес. Чистите и дезинфектирани униформи се доставят в специални текстилни торби. Това гарантира, че се запазват хигиенично чисти и готови за употреба от медицинския персонал.

Премахването на отговорността за почистването и поддръжката от плещите на Вашите здравни работници, създава чувство на удовлетвореност и гордост на работното място като подобрява морала. Ние в Линдстрьом работим с много медицински центрове, болници и заведения, лични лекари и стоматолози, фармацевти и лаборанти. Знаем колко е важно тези хора да разполагат с добре почистени униформи. Чрез нашата услуга, Вашите служители винаги ще имат чисто и удобно работно облекло навреме, а нашите рентабилни решения могат да отговорят на Вашите високи изисквания и ограничения в бюджета.

Lindström Group
Lindström Group