Чисто и хигиенично не са едно и също нещо

 

Чистото обикновено се смята за хигиенично, но това е погрешно схващане. Почистването е премахването на видимата мръсотия, а хигиенното почистване също така елиминира невидимата мръсотия, бактериите и другите патогени. Следователно чистото работно облекло не е непременно хигиенично. Достатъчно високата температура на пране и подходящите перилни химикали могат да дезинфекцират дрехите, но по пътя от пералната машина до производствените съоръжения все още се крият опасности. Облеклата, които се перат у дома и се носят по пътя за работа, не отговарят на хигиенните изисквания на сектора на здравеопазването, хранителната и фармацевтичната промишленост. Поведението на служителите може да бъде ключът към поддържането на добра хигиена.

 

Осигуряването на добра хигиена на ръцете, смяната на дрехите с чисти в съответствие с договорения график и отделянето на мръсните дрехи от чистите е отговорност на всеки служител. Гардеробчетата на Lindström помагат за хигиеничната поддръжка на дрехите: чистите облекла се доставят в собствените шкафчета на служителите, а използваните се хвърлят в отделен контейнер. Шкафчето се използва само за работно облекло. Не е за съхранение на обувки или чанти, които вкарват мръсотия и патогени отвън. Хората работят заедно на работното място и използват общи помещения, което позволява лесното разпространение на патогени, ако всички не поддържат добра хигиена. Хигиенното партньорство включва обучение и комуникация, свързани с тези въпроси на работното място. Служителите започват да прилагат хигиенните си навици и у дома, когато разполагат с повече информация.

 

Как да поддържаме добра хигиена на работното място

 

  • Измийте ръцете си със сапун, след като използвате тоалетната, издухайте носа си или кихнете.
  • Изсушете ръцете си с чисти кърпи за ръце или хартиени кърпи.
  • Сменете работното си облекло според уговорката.
  • Не пипайте работното си облекло, ако ръцете ви са мръсни.
  • Внимавайте да не замърсите дрехите си по време на почивките.
  • Услуга на Lindström за работно облекло.
  • Система за управление на качеството EN ISO 9001.
  • Система за управление на околната среда EN ISO 14001.
  • Управление на микробиологична чистота EN 14065.
  • Регулярно RABC тестване и мониторинг.

 

В няколко сектора, като хранителната и фармацевтичната промишленост, работното облекло предпазва продуктите от рискове, причинени от служители. В тези сектори добрата хигиена е абсолютно необходимо изискване.

Свързани статии