Здраве и безопасност е термин, който виждаме да се използва често, но какво всъщност означава и как се отразява на вашия бизнес? Здравето и безопасността на работното място описва подходящите мерки, които работодателите трябва да предприемат по закон, за да защитят психическото и физическото благополучие на служителите и на хората, ползващи различни места и услуги. Това включва проучване на нараняванията и заболяванията сред работниците и дава предложения за намаляване на рисковете и опасностите, с които те се сблъскват на работното място. 

Работодателите са задължени да полагат грижи съгласно законодателството, като регулярно за това се правят проверки, дали те се спазват. Освен законовите изисквания, за реномираните компании е от съществено значение да поддържат най-високите стандарти за безопасност, за да могат те да изградят отлична репутация както сред клиентите, така и сред служителите и колегите си от бранша. 

Тези законови изисквания също така осигуряват безопасността на предприятията, като предотвратяват скъпоструващи последствия. Нарушаването на разпоредбите може да доведе до големи глоби, наказания и финансови загуби за бизнеса в дългосрочен план. Да не говорим за разходите, свързани с качеството на персонала и отношенията с клиентите. 

Защо здравето и безопасността са важни?

На първо място, правилата за здравословни и безопасни условия на труд са били разработени с течение на времето, за да осигурят безопасността на работниците. Ангажиментът за създаване на безопасно място за работа е това, което прави предприятията най-привлекателни. Средата, която защитава всеки колега, е от съществено значение за репутацията и бъдещия успех на предприятията, независимо от това колко високорискова работата в тях. Спазването на тези основни правила насърчава отговорността и отчетността както сред работниците, така и сред компаниите от съответната индустрия.

Освен това, спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд повишават в дългосрочен план резултатите на бизнеса, въпреки, че могат да се възприемат като разходи. 

Когато служителите чувстват, че са част от култура на безопасност, отсъствията от работа намаляват, а моралът се повишава. Въвеждането на правилните съвети за безопасност на работното място може да се окаже по-лесно, отколкото си представяте. Освен законовите насоки, няколко лесни промени в културата на работното място могат да поддържат условията на труд безпроблемни и безопасни за всички. Ето някои от тях:

Правилно обучение и преквалификация

Новите членове на екипа винаги се обучават, но е важно да се уверите, че целият ви екип редовно освежава знанията си, относно техниките, които може да използва, за да предпази себе си и другите.

Уверете се, че екипът прави редовни почивки

Поддържането на безопасността означава да останете бдителни и съсредоточени. Каквато и да е вашата специалност, важно е всички да правят редовни почивки, за да работят по най-добрия начин.

Съобщавайте за нарушения на безопасността, потенциални неизправности в оборудването или общи проблеми, свързани с безопасността

Поддържането на открит диалог с екипа означава, че условията на труд винаги се наблюдават добре. Нужно е всички да смятат здравето и безопасността на служителите за приоритет.

Поддържайте знаците за безопасност и изходите ясни и видими.

Всички сме виновни, че свикваме със заобикалящата ни среда – дотолкова, че можем да пропуснем, когато нещо жизненоважно е блокирано или закрито. Редовното проверяване на достъпността на информацията за безопасност и точките за достъп гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато в малко вероятния случай на инцидент.

Редовна поддръжка на оборудването

Вашият бизнес вероятно е инвестирал много пари в качествено оборудване. Поддръжката му го запазва по-дълго и свежда до минимум потенциалните опасности. Бъдете спокойни, като направите определен график за поддръжка и ремонт.

Изберете качествено работно облекло

Безопасното работно облекло е важен компонент в много отрасли и играе жизненоважна роля за осигуряване на безопасността и защитата на служителите. Предназначено да предпазва работниците от различни опасности, като електрически, химически, механични и биологични рискове, значението на предпазното работно облекло не може да бъде надценено.

Защо работното облекло е толкова важно за здравето и безопасността?

Може би най-очевидното предимство на безопасното работно облекло е, че то помага за предотвратяване на наранявания и инциденти на работното място. Това е така, защото работното облекло е специално проектирано да предпазва работниците от различни видове наранявания, които могат да възникнат в различните отрасли.

Например на строителни площадки или в производствени предприятия работниците са изложени на риск от порязвания, пробождания, изгаряния и ожулвания, причинени от машини, оборудване или остри предмети. Освен това работниците в отрасли като управление на отпадъци, химически заводи, болници или лаборатории са изложени на въздействието на опасни материали, които могат да причинят сериозни здравословни проблеми.

Тези рискове са присъщи на тежката работа, която всеки от тези работници извършва, но това не означава, че прекомерният риск е справедлива размяна за техния труд. Очакването на работниците е, че работното облекло ще бъде в тяхна защита на всяко едно място.

Lindström предлага работни облекла за всички тези сектори и може да помогне на вашите служители да остават в безопасност на работното място. Тъй като познаваме спецификите на работното облекло, можем да ви спестим време и пари, като гарантираме, че никога няма да ви се налага да мислите за всички най-нови разпоредби – ние можем да се справим вместо вас.

Не забравяйте за поддръжката на униформите. Нашето пране и ремонт гарантират, че можете да се възползвате от редовната ни професионална поддръжка и то без притеснения.

Искате ли да разберете как Lindström може да реши проблемите ви, свързани със здравето и безопасността на работното място? Свържете се с нас нателефон +359 2 841 1110 или на имейл infobg@lindstromgroup.com и ние ще ви помогнем да намерите индивидуалното решение, от което се нуждае вашият бизнес.

Свързани статии