Едни от най-рисковите професии в света с най-висок риск от сериозни наранявания включват рибар, дървосекач, работник в тежката промишленост, работник на петролна платформа, военен репортер, пожарникар, спасител, пилот, строителен работник, професионален шофьор, планински водач, сметосъбирач.

Докато някои от рисковите професии изобщо не съществуват у нас, без други не можем да си представим живота си. Често виждаме спасители, пожарникари или сметосъбирачи, вършейки тяхната тежка работа. Като например строителните работници, които ежедневно виждаме по строителните обекти. Но как работодателите могат да защитят служителите си чрез работно облекло? И как се третира обезщетението при злополука?

Всички професии са разделени на 3 групи според риска от нараняване. Това разделение се използва главно от застрахователните компании, които след това се занимават със застраховки срещу злополука. В първата група, която е най-малко застрашена от трудови злополуки с тежки последици, са професиите, в които преобладава умственият труд и само малка част е ръчният труд (например архитекти, икономисти, финансисти, фризьори, дизайнери, лекари, адвокати, продавачи, съдии, учители, артисти, медицински персонал).

Втората рискова група включва всички професии в производствената област и в области с преобладаващ дял на ръчния труд, или с повишен риск от нараняване (членове на планинската служба, работници, водопроводчици, кранисти, коминочистачи, ковачи, механици, полицаи, професионални шофьори, дърводелци, ветеринарни лекари, зидари).

Третата рискова група се състои от работни места с много висок риск от нараняване и висока степен на риск за здравето (пожарникар, горски работник, миньор и др.)

Опазване на здравето с използване на работно облекло за рискови професии

Всеки отговорен работодател иска на работното му място да няма трудови злополуки и наранявания. Опитва се да предотврати застрашаващи здравето ситуации, като осигурява достатъчно обучение на своите служители и осигурява предпазни средства за съответната дейност.

За всяка нова лична предпазна екипировка производителят в ЕС издава декларация за съответствие и същевременно поставя маркировката CE върху продукта. Тази маркировка означава, че продуктът отговаря на основните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета.

Защитното работно облекло е облекло, което отговаря на изискванията на стандарта EN ISO 13688, който се използва в комбинация с някои други стандарти, съдържащи изисквания за специфичния дизайн на продукта, осигуряващ предпазване: например по време на заваряване и свързани процеси, срещу наранявания с резачка, срещу студ, против топлина и против огън, против статично електричество (облекло за електротехници) и др.

Друга група са предупредителните работни облекла със светлоотразителни елементи, които се използват най-вече на строителни обекти и при работа по пътищата. Всички тези облекла са специално маркирани според тези изисквания.

Услуга с работно облекло под наем на Lindström

Вашите служители работят ли в рискова среда? Е, можете да се възползвате от услугата с работно облекло под наем на Lindström, която ще се погрижи и за поддръжката и подмяната му, така че вашите работници да бъдат все така защитени и облечени в съответствие с изискванията за безопасност на труда. Ние ще доставим работното облекло и различните видове такова, от които се нуждаете, до работното ви място. Това ще ви спести време и пари за закупуване, съхранение и почистване на дрехите.

Предлагаме специфично работно облекло за различни рискови производства. За електротехници и електротехници имаме колекция от работни облекла PowerPro, тествани за устойчивост на електрически дъги и огнеустойчивост. За строителните работници е подходяща колекцията светлоотразителни работни облекла HighVisPro, която има висока видимост при всякакви условия на осветеност, на дневна светлина и на тъмно. Основният материал за производството на облекла от колекцията HighVisPro е издръжливата и функционална тъкан Pro Outdoor 235 с висока видимост.

Услугата за наем на работно облекло е много гъвкава, според нуждите на клиента. Можете да върнете ненужно количество дрехи или, ако е необходимо, да увеличите броя на дрехите под наем.

Изтривалките под наем с предупредителни маркировки ще повишат безопасността на работното място

Различните фирмени и производствени пространства носят със себе си различни рискове. Това може да бъде например рискът от падане, нараняване от електростатичен разряд (така наречената ESD среда), рискът от експлозия (така наречената ATEX среда), но също и рискът от замърсяване, например при производството на храни. Работодателят е задължен по закон да информира служителите за тези рискове по видим начин на работното място .

Това задължение може да бъде постигнато чрез поставяне на предупредителни маркировки под формата на знаци, но също и върху изтривалки за почистване преди влизане в помещенията. Предупредителните изтривалки не могат да бъдат пренебрегнати и са ефективен начин за повишаване на безопасността на работното място. Освен това изтривалките почистват и подсушават обувките, което намалява риска от подхлъзване и повишава хигиенния стандарт на помещенията.

В Lindström можем да направим различни почистващи изтривалки с всякакъв дизайн, включително и предупредителни маркировки, в зависимост от вашите нужди . След това ще ви дадем под наем изтривалките и ще ги заменяме с чисти на редовни интервали от време. В цената за наем на изтривалка получавате цялостно обслужване без никакви притеснения, а и решавате законовите си задължения.

Най-честите причини за нараняване

В различни области работниците са изложени на риск от типични наранявания за специфични дейности. На строителни обекти паданията от високо (от скелета, покриви или стълби) са най-честите причини за нараняване . Строителните работници също са изложени на риск от това нещо да падне върху тях. Последствията от падане на по-малки предмети могат да бъдат смекчени с работна каска, която заедно със светлоотразителната жилетка е задължителна част от екипировката на всички лица, движещи се на строителната площадка. Строителните работници са по-изложени на различни опасности от другите служители, включително излагане на шум, вибрации, ултравиолетова радиация, неблагоприятни условия на труд, контакт с опасни вещества, пожар и експлозия. Правилното защитно работно облекло намалява риска от опасности за здравето по време на тези дейности.

Правилната поддръжка на защитното оборудване и работното облекло е от съществено значение за елиминирането на опасностите и управлението на риска на всички работни места. Липсата или неправилната поддръжка може да доведе до сериозни и фатални наранявания.

Задължения на работодателя във връзка с трудови злополуки

За работодателите има две основни задължения по отношение на вече настъпилите трудови злополуки:

  1. Регистриране на трудови злополуки (разследване, регистриране и отчитане)
  2. Предоставяне на обезщетение за вреди, причинени в резултат на трудова злополука (отнася се само за наранявания на служители и други лица, посочени в Кодекса на труда).

Нашите услуги с текстил под наем могат да послужат за нуждите на вашия бизнес, така, че той да отговаря на нужните стандарти. Ако вашият бизнес има нужда от правилното защитно работно облекло, изтривалки или индустриални кърпи под наем, ние сме на ваше разположение! Обадете сe още днес на тел: +359 2 841 11 10  или ни пишете на infobg@lindstromgroup.com.

Свързани статии