Текстилната промишленост е един от основните фактори, допринасящи за екологичните проблеми, свързани с постигането на целите за устойчивост. Това се дължи на прекомерния ръст на потреблението на текстилни влакна в няколко промишлени области, свръхпроизводството и много краткия им жизнен цикъл. Индустрията е причина за 6-10% от световните въглеродни емисии.

Един от отговорите на предизвикателствата, пред които е изправена индустрията, може да бъде кръговият подход към бизнеса със затворен цикъл на рециклиране. Това означава, че когато животът на текстила приключи, той може да бъде рециклиран като ново влакно, което се използва като суровина за производството на тъкани.

Сътрудничеството е ключът към промяната

Lindström участва активно в текстилната индустрия от създаването си през 1848 г. Ние предлагаме на нашите клиенти цялостно решение за нуждите на текстилната промишленост – от устойчив дизайн и производство до поддръжка и рециклиране на продуктите. Този модел на обслужване позволява на нашите клиенти да сведат до минимум негативните ефекти върху околната среда, които текстилният им бизнес има, като същевременно се фокусират върху основните си дейности.

„Когато работим за по-устойчиво бъдеще, активното сътрудничество с нашите партньори и клиенти е от решаващо значение. Никоя компания не може да промени света сама“, признава главният изпълнителен директор Juha Laurio.

Един от тези партньори е Rester, ключов играч в индустрията за излезли от употреба текстилни изделия. Тя е специализирана в рециклирането на бизнес текстил и превръщането му в ново текстилно влакно и качествена суровина. Както обяснява главният изпълнителен директор Outi Luukko: „Промяната в текстилната промишленост трябва да се разглежда от всички страни и  изисква много работа и много страни, включително цялата верига за създаване на стойността.“

Klopman, водещ световен производител на тъкани, е важна част от тази верига на добавена стойност. Той преде, тъче и боядисва тъканите, изработени от рециклирани влакна. След като материалите бъдат възпроизведени, те биват предоставени на производителите на облекла, за да получат нов живот. Amaury Sartorius, управляващ директор на Klopman, подчертава значението на процеса, тъй като днес 80-85 % от дрехите в Европа се изгарят или изхвърлят. „Едно от най-важните начинания за бъдещето е да се премине от линеен модел към кръгов подход към бизнеса“, обобщава той.

Кръговият подход намалява отпадъците и използването на природни ресурси

С поглед към бъдещето, този кръгов подход към бизнеса е най-ефективният начин за оптимизиране на производството при използване на най-малко ресурси. Anna-Kaisa Huttunen, старши вицепрезидент в Lindström, обяснява: „Когато рециклираме текстилните отпадъци като нови влакна и след това ги използваме за производството на нови текстилни изделия, това значително намалява количеството на отпадъците. В същото време това оказва влияние и върху самото начало на процеса. Колкото повече рециклируеми влакна се използват в текстилното производство, толкова по-малко памук ще се търси, което от своя страна, ще доведе до използване на по-малко природни ресурси като вода и земя, които могат да се използват за бъдещи нужди.“ Huttunen е много оптимистично настроенa относно системата за затворен цикъл – рециклиране: „Наистина смятам, че ползите от рециклирането на текстилни влакна ще бъдат видими и ще се изплатят в бъдеще.“

Свързани статии