Priemyselná čistiareň zabezpečuje čisté odevy podľa noriem potravinárskeho závodu

Mondelez International je globálny výrobca potravinárskych výrobkov, pôsobiaci v 165 krajinách. Je vedúcim výrobcom čokolády, sušienok, sladkostí, kávy a nápojových zmesí, medzi značky ktorých patria čokolády Milka, káva Jacobs, sušienky LU, instatné nápoje Tang a žuvačka Trident.

„Ponúkame komplexnú službu“
Manish Lodha,
riaditeľ obchodnej jednotky,
Lindström India

Potreba spoločnosti Mondelez

potravinárskom priemysle je veľmi dôležitý hygienický pracovný odev. Kvalita prania musí byť dobrá a počas prepravy a skladovania musí byť zabezpečené, aby sa na pracovný odev nedostali žiadne znečisťujúce látky. Proces riadenia pracovného odevu musí byť plynulý a efektívny.

Spoločnosť Mondelez predtým venovala veľa času spravovaniu odevov, kvalita prania kolísala a dochádzalo k veľkým stratám. Zamestnanci museli často dlho stáť v rade na čistý pracovný odev a veľkosť nebola vždy správna.

Riešenie

Spoločnosť Mondelez sa rozhodla využívať Služby pracovného odevu Lindström vo všetkých piatich potravinárskych závodoch v rôznych častiach Indie: Mumbai, Gwalior, Baddi, Bangalore a Pune. Služby pracovných odevov Lindström zlepšili úroveň hygieny v závodoch. Kvalita prania je vysoká a odev sa dodáva priamo do skriniek, aby nedošlo k prenosu kontaminantov z vlastného oblečenia zamestnancov.

Táto služba zjednodušila aj každodenné činnosti zamestnancov, lebo striedanie zmien je oveľa efektívnejšie. Čistý odev správnej veľkosti čaká v skrinke a na konci zmeny je veľmi pohodlné vhodiť ho do boxu na pranie. Odev sa operie podľa požiadaviek a poškodenia sa opravia.

„Tajomstvo nášho úspechu spočíva v ponuke komplexných služieb riadenia pracovných odevov. Tá zodpovedá požiadavkám na kvalitu a úroveň poskytovaných služieb moderného závodu,“ vraví  Manish Lodha, riaditeľ obchodnej jednotky v Lindström India.

Súvisiace články