Firmy, ktoré svojim zamestnancom poskytujú pracovné odevy, z toho majú značné výhody. Kvalitné pracovné odevy zaisťujú bezpečnosť zamestnancov a pomáhajú im pri plnení pracovných povinností. Zároveň vytvárajú profesionálny a jednotný image značky, čo zvyšuje hrdosť a motiváciu zamestnancov a zlepšuje firemnú prestíž u klientov a obchodných partnerov.

Pri výbere pracovných odevov je múdre brať ohľad na potreby členov pracovného tímu a nezameriavať sa iba na ich vzhľad.

Ale kde začať pri hľadaní cenných postrehov a spätnej väzby? V tomto článku sa pozrieme na otázky, ktoré by ste mali svojmu tímu položiť pri výbere pracovného oblečenia.

Koľko kusov pracovných odevov potrebujete pre vašu týždennú pracovnú zmenu?

Celý váš pracovný tím môže pracovať v rovnakej a predvídateľnej schéme zmien, ale častejšie sa skladá zo zamestnancov na čiastočný a plný úväzok, ktorí každý týždeň pracujú v inom časovom harmonograme. Pri plánovaní zásob pracovných odevov vám pomôže, ak zdokumentujete dĺžku zmeny jednotlivých pracovníkov a počet dní, ktoré každý týždeň odpracujú. Rozlišujte pritom stálych zamestnancov, sezónnych zamestnancov a brigádnikov.

Ak máte zamestnancov v kanceláriách, pravdepodobnosť, že sa ich pracovné odevy zašpinia, je nepochybne nižšia ako u tých, ktorí pracujú v továrni alebo v sklade.

Je teda dôležité zaznamenávať aj pracovnú náplň každého zamestnanca a to, či pracuje vo vnútri, vonku alebo oboje, prípadne v špecifických podmienkach, ako je teplo, zima, vlhko, tma a pod. Podľa týchto informácií môžete určiť optimálny počet jednotlivých položiek, druh pracovného oblečenia a frekvenciu prania a údržby.

Spýtajte sa svojich zamestnancov, aký pracovný odev im uľahčí prácu.

Aké sú vaše najčastejšie problémy so súčasným pracovným oblečením?

Dôvodom pre zavedenie nových pracovných uniforiem je často to, že existujúce pracovné odevy alebo bežné oblečenie vášho zamestnanca neobstojí pri náročnosti práce. Spýtajte sa svojich zamestnancov na spokojnosť so súčasným pracovným oblečením, vrátane problémov, ako je ľahké roztrhnutie či strih, ktorý je nepohodlný alebo sťažuje pohyb pracovníka.

Ak zavádzate pracovný odev prvýkrát, zaujímajte sa o všetky obavy, ktoré môžu vaši pracovníci mať. Skôr, než sa pustíte do objednávky, dajte svojmu tímu vybraný pracovný odev otestovať, konkrétne montérky alebo pracovné kombinézy. Cenná spätná väzba sa často získa lepšie, ak sa s členmi tímu porozprávate jednotlivo medzi štyrmi očami. Rozhovor pred väčšou skupinou na vás môže vytvárať tlak.

Aké funkcie podľa vás musí mať pracovné oblečenie, aby vám pomohlo pri práci?

Cesta k zlepšeniu produktivity a výkonnosti môže byť úplne jednoduchá. Pracovná mikina môže mať napríklad vrecká na náradie a pracovné nohavice kolenné vrecká na vypchávky pri práci na zemi.

Vaši pracovníci tiež môžu potrebovať bezpečnostné pracovné odevy zo špeciálnej tkaniny alebo osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), aby znížili riziko zranenia či ochorenia. Zvárači zvyčajne potrebujú ohňovzdorný pracovný odev, zatiaľ čo pracovníci v sklade alebo na stavbe môžu potrebovať odev s vysokou viditeľnosťou. Tí, ktorí pracujú v prostredí s vysokou teplotou, ako sú kuchyne reštaurácií a jedální, si môžu priať kuchárske oblečenie z priedušnej tkaniny alebo celotelovú uniformu, ktorá lepšie zodpovedá prísnym hygienickým normám v potravinárstve.

Produktivitu je možné zvýšiť aj odlíšením tímov alebo rolí pomocou rozdielnych farieb uniforiem. Napríklad vo výrobnom prostredí by malo byť jasné, kto je technik, aby obsluha strojov vedela, na koho sa obrátiť v prípade poruchy zariadenia.

Pracovníci na stavbách potrebujú bezpečné odevy s reflexnými prvkami.

Aká je bežná životnosť vášho pracovného oblečenia?

Priemerná životnosť pracovných odevov alebo to, ako často ich treba prať, zohráva zásadnú úlohu pri rozhodovaní, či si pracovné odevy kúpiť, alebo prenajať. Pre väčšinu spoločností predstavuje nákup a údržba pracovných odevov náklady, ktoré výrazne prekračujú ich plánovaný rozpočet.

Služba prenájmu a údržby pracovných odevov je z dlhodobého hľadiska cenovo výhodnejšie riešenie ako nákup odevov, pretože šetrí váš čas na plánovanie, inventúry a optimalizáciu pomocou online sledovania jednotlivých kusov odevov, ktoré v sebe majú sledovací čip.

V spoločnosti Lindström vám kvalitné pracovné oblečenie spĺňajúce prísne hygienické a bezpečnostné normy nielen navrhneme a dodáme, ale uľahčíme vám aj prácu s výberom, distribúciou a údržbou odevov. Pomôžeme vám s určením optimálneho množstva uniforiem jednotlivých veľkostí a strihov alebo so stanovením ideálnych intervalov prania, kontrol a opráv. Vy sa tak nemusíte vôbec o nič starať, my budeme vašim zamestnancom pravidelne dodávať čisté pracovné uniformy priamo do skrinky.

Ak chcete prediskutovať svoje požiadavky na prenájom pracovných odevov, kontaktujte nás ešte dnes.

Súvisiace články