Určite si všetci prajeme, aby naše deti chodili do škôlky radi a aby sa im tam páčilo. Prostredie, kde deti trávia väčšinu dňa, by malo byť útulné, hravé a hygienicky čisté. Hracie koberce pre deti slúžia ako výborná pomôcka pre pohybové, hudobné aj edukačné hry a zároveň udržujú čistotu interiéru. Zaujímavá rohožka zabráni prestupu chladu od podlahy do nôh a deti sa hneď pri vstupe do miestnosti cítia príjemne. Pocitovo je tak v miestnosti teplejšie, čo sa hodí najmä pri súčasnom trende úspor energií.

Obrázok: Koberec pre deti v škôlke môže plniť viacero funkcií.

Na vstupnej rohožke môže byť napríklad cestička z kamienkov, ktorá povedie zo šatne do triedy. Malí škôlkari si tak zvyknú, že sa majú pri vstupe do škôlky prezúvať.

Pomôžeme vám vybrať vhodnú rohož do škôlky

Vhodný typ hracieho koberca, ktorý bude funkčný a zároveň štýlovo zapadne do interiéru konkrétnej škôlky, vám pomôžeme vybrať podľa vašich požiadaviek. Nemusíte kupovať drahé hracie koberce, my vám ich totiž prenajmeme a postaráme sa aj o ich pravidelné čistenie. Je to jednoduché a cenovo dostupné riešenie, ktoré udrží vašu škôlku v dokonale čistom a inšpiratívnom stave.

Farebné hracie koberce pre materské centrá, materské škôlky, školy a školské družiny majú množstvo podôb. Sú na nich rôzne hry alebo výchovné motívy, môžu na nich byť aj vzory detských kresieb. V našej ponuke nájdete detské kusové koberce na hranie na zemi v triede, ergonomické rohože, chodbové rohože a tradičné čistiace rohože pri vstupe do budovy.

Súčasné výzvy spolu zvládneme

S blížiacou sa zimou sa začína opäť objavovať strach zo šírenia infekčných ochorení a tento rok aj z rastúcich cien energií. S tým súvisí aj nutnosť šetriť a znižovať teplotu v miestnostiach. Všetci, hlavne zriaďovatelia, zamestnanci materských škôl a rodičia, si želajú, aby v škôlke bolo čo najbezpečnejšie a najpríjemnejšie. Okrem základných pravidiel bezpečnosti, ktoré už dávno poznajú a dodržiavajú, pribúdajú stále ďalšie.

Zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti detí a zamestnancov patrí medzi priority každého riaditeľa škôlky. V súčasnej dobe sa musí tejto oblasti venovať ešte pozornejšie a neustále sledovať aktuálnu situáciu. Za bezpečnosť detí v škôlke zodpovedajú po celý čas výchovnej práce pedagogickí pracovníci, a to od chvíle prevzatia detí od ich rodiča alebo poverenej osoby až do doby odovzdania dieťaťa zákonnému zástupcovi alebo ním poverenej osobe. Všetci pracovníci musia venovať pozornosť zvýšeným hygienickým nárokom a sledovaniu teploty v miestnosti, kde sa deti pohybujú.

Obrázok: Pri pohybe na koberci sa deti zároveň učia.

Základné pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia detí v materských školách

V materských školách sú bežne všetci zamestnanci zvyknutí venovať veľkú pozornosť bezpečnosti malých detí, ktoré majú na starosti. Priestory škôlky sú vybudované tak, aby tam bola čo najmenšia príležitosť na zranenie, ochorenie či inú ujmu. Medzi základné pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri správe materských škôl patria:

 • Teplota v materských školách sa musí udržiavať v rozmedzí 18 až 22 °C.
 • Deti nesmú prísť do styku s predmetmi, ktoré by ich mohli zraniť.
 • Rozmery stolov, stoličiek a ďalšieho nábytku pre deti musia zodpovedať vzrastu detí.
 • Zasklené okná musia byť ohradené do výšky 1m ochrannou mriežkou.
 • Nesmú byť používané kyvné alebo turniketové dvere, zasklené dverné krídla musia byť opatrené bezpečnostným sklom, spodná tretina dverí nesmie byť zasklená.
 • Elektrické zásuvky musia byť umiestnené mimo dosahu detí alebo musia byť vybavené chráničmi.
 • Zábradlie musí byť najmenej 1,2 m vysoké bez priečnych mriežok.
 • Lieky a čistiace dezinfekčné prostriedky musia byť uložené tak, aby k nim deti nemali prístup.
 • Celodenné výlety nesmú byť organizované do vzdialenejších miest, ak nie je zaistená správna životospráva detí (teplý obed, odpočinok).
 • Záhrada a ihrisko musia byť oplotené, neprístupné verejnosti a v blízkosti materskej školy.
 • V budove musí byť osvetlená a vetraná šatňa detí.
 • Záchody a umyvárne musia byť prístupné zo šatne a denných miestností detí, pre 5 detí musí byť zriadená jedna detská misa a jedno umývadlo.
 • Najmenšia svetlá šírka chodby musí byť 120 cm.
 • Ak je do výukového priestoru zavedená teplá voda, jej teplota pri výtoku v dosahu detí nesmie byť vyššia ako 45 °C.

Správa materských škôl a bezpečnosť v zimnom období

Vedenie škôl a škôlok v súčasnej dobe priebežne deťom i zamestnancom zdôrazňuje zásady osobnej a respiračnej hygieny, zaisťuje a dohliada na dezinfekciu rúk, zabezpečuje upratovanie priestorov, snaží sa o primeranú teplotu v miestnostiach a dbá na šetrenie energiami.

Hygienickú čistotu vo vnútorných priestoroch škôlky pomôžu udržať vstupné čistiace rohože, najmä v miestach, kde deti prechádzajú z vonku do šatní alebo z umyvárne na chodbu a do učební. Čistiace rohože zabránia roznášaniu nečistôt a mokra po budove a znížia riziko úrazu.

So službami Lindström bude všetko jednoduchšie

Skvelým riešením, ako udržať škôlku vždy čistú aj počas zlého počasia, je prenájom čistiacich zón a rohoží a ich umiestnenie na strategické miesta. Bezpečnosť a hygienu škôlke zaistia aj rohože do umyvárne.

Obrázok: Rohože do umývárny pro maximální bezpečnost a hygienu.

O nič sa nebudete musieť starať. Hracie detské koberce navyše navodia pocit tepla i zvedavosť detí a ich chuť do hry a spoznávania sveta.

Viac času na prácu s deťmi pri využití prenájmu spacích vakov

Zabudnite na čas strávený manipuláciou s posteľnou bielizňou. S našimi spacími vakmi vám uľahčíme ustielanie detských postieľok vo vašej škôlke. Túto pomôcku si môžete prenajať súčasne s hracími a čistiacimi rohožami. Deti budú mať svoj spacák s líškami a svojím menom, do ktorého sa rýchlo zababušia a pripravia k popoludňajšiemu spánku.

Obrázok: S rozprávkou a v spacom vaku s líškami sa zaspáva hravo.

Prenájom textílií pre škôlky so službou čistenia a údržby vám prinesie niekoľko výhod:

 • eliminuje sa roznášanie nečistôt v interiéri
 • znížia sa náklady na upratovanie
 • vyriešia sa aj zvýšené hygienické požiadavky
 • zníži sa riziko úrazu, napr. pri pošmyknutí, ktoré je najmä u malých detí väčšie
 • v učebniach sa zvýši pocit tepla a deti sa budú môcť hrať aj na zemi
 • pri prenájme rohoží vám úplne odpadnú náklady na ich obstaranie
 • v prípade prenájmu navyše odpadne starosť o čistenie rohoží (špinavé rohože budeme pravidelne odvážať a meniť za čisté).

Rohože Lindström so službou ich údržby si môžete otestovať zdarma a následne sa rozhodnúť, či je táto služba pre vás vhodná.

Súvisiace články