Existuje mnoho odvetví, ktoré pracujú s ohňom a v ktorých je dôležité chrániť pracovníkov pred požiarom. Ako prví vám pravdepodobne prídu na myseľ hasiči, ktorí priamo bojujú s ohňom a chránia občanov a ich majetok. Existujú aj odvetvia, ktoré využívajú oheň priamo vo svojej výrobe, napríklad plynárenský a petrochemický priemysel, zváračstvo a zlievarenstvo. Oheň je tiež súčasťou výrobného procesu pri výrobe skla alebo keramiky. Dokonca aj pri niektorých športových aktivitách je povinné nosiť ohňovzdorné oblečenie, napríklad pri automobilových pretekoch a rallye. Oheň sa vyskytuje aj v gastronómii pri varení a pečení alebo v umeleckej tvorbe, kde niektorí umelci používajú oheň ako nástroj pri tvorbe svojich diel.

Obrázok: Pracovný odev pre zváračov musí spĺňať najprísnejšie normy

V týchto odvetviach je dôležité, aby boli ľudia oboznámení s bezpečnostnými opatreniami a dodržiavali prísne pravidlá na minimalizáciu rizika, pretože nehody pri práci s ohňom môžu mať rôzne zdravotné následky v závislosti od druhu činnosti a úrovne vystavenia sa ohňu.

 • Popáleniny – pri práci s ohňom je vysoké riziko popálenia. Popáleniny môžu byť mierne až ťažké a môžu viesť k trvalému poškodeniu kože.
 • Otravy – pri práci s ohňom niekedy vznikajú toxické plyny, ktoré môžu spôsobiť otravu. Niektoré plyny môžu byť smrteľné, napríklad oxid uhoľnatý.
 • Respiračné problémy – dym a toxické plyny produkované ohňom môžu spôsobiť respiračné problémy, ako je kašeľ, dýchavičnosť alebo astma.
 • Zranenia spôsobené explóziami – niektoré činnosti spojené s prácou s ohňom zahŕňajú používanie výbušnín, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo dokonca smrť.
 • Psychické problémy – práca s ohňom môže byť stresujúca a traumatizujúca. Ľudia, ktorí pracujú s ohňom, môžu mať vyššie riziko psychických problémov, ako je úzkosť, depresia alebo posttraumatická stresová porucha.

Správne školenie a používanie osobných ochranných prostriedkov je nevyhnutné na minimalizáciu rizika týchto zdravotných problémov.

Zákony a normy pre prácu s ohňom platné na Slovensku

Zamestnávatelia a zamestnanci musia poznať platné normy a právne predpisy týkajúce sa práce v nebezpečnom prostredí a predovšetkým ich dodržiavať. Patria sem aj normy odolnosti pracovných odevov voči plameňu:

Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

EN ISO 11612:2015 : Táto norma špecifikuje minimálne výkonnostné požiadavky materiálov a ochranného oblečenia, ktoré má poskytovať ochranu telu (s výnimkou rúk) jeho nositeľa pred teplom v priestore a priamym plameňom.

Nehorľavé pracovné odevy sa označujú nasledovne:

 • A – Obmedzené šírenie plameňa (A1/A2)
 • B – Konvenčné teplo (B1 – B3)
 • C – Sálavé teplo (C1 – C4)
 • D – rozstrek roztaveného hliníka (D1 – D3)
 • E – rozstrek roztaveného železa (E1 – E3)
 • F – Kontaktné teplo (F1 – F3)

EN 11611: Táto medzinárodná norma klasifikuje nehorľavé odevy pre zváračov:

 • Trieda 1 – Dostatočná ochrana pre menej nebezpečné zváranie s nízkou úrovňou rozstreku kovu a tepla.
 • Trieda 2 – Dostatočná ochrana pre nebezpečnejšie zváranie s vyššou úrovňou rozstreku kovu a tepla.

EN 14116: Táto norma určuje, ako odevy pôsobia proti malým zápalným iskrám v podmienkach bez významného tepelného rizika.

IEC 61482: Táto norma udáva, či pracovné odevy poskytujú ochranu pred tepelným účinkom elektrického oblúka.

Z toho vyplýva, že pri práci s ohňom je dôležité nosiť špeciálny ochranný odev, ktorý spĺňa určité normy a štandardy, aby poskytoval dostatočnú ochranu pred tepelným žiarením, plameňmi a horúcimi látkami. Na základe týchto požiadaviek boli vyvinuté špecifické typy ochranných pracovných odevov.

Obrázok:Kolekcia ohňovzdorných pracovných odevov Lindström poskytuje pracovníkom maximálnu ochranu a pohodlie

Kolekcia ohňovzdorných pracovných odevov Lindström pre bezpečnosť pri práci

Ochranný odev FR (Fire Retardant) v metalurgii a strojárstve sa používa na ochranu pracovníkov pred tepelnými a chemickými rizikami pri práci s horúcimi kovmi, plameňmi a iskrami. Tento typ ochranného odevu je vyrobený z ohňovzdorných materiálov, ktoré sú schopné odolávať vysokým teplotám a zabraňujú šíreniu plameňov a požiarov.

Sortiment pracovných odevov spoločnosti Lindström zahŕňa kolekcie, ktoré spĺňajú vyššie uvedené normy. Ochranné pracovné oblečenie Lindström je vyrobené zo špeciálnej tkaniny, ktorá sa nezapáli ani neroztopí a je dostatočne pevná, aby odolala roztrhnutiu aj v náročných podmienkach. Vďaka tomu je pokožka pracovníkov vždy chránená pred rizikom popálenia. Netextilné súčasti, ako sú zipsy a gombíky, nevedú teplo ani elektrinu a neroztavia sa.

Kolekcia pracovných odevov PowerPro je navrhnutá špeciálne pre elektrikárov, elektromontérov, elektrotechnikov a ďalších pracovníkov, ktorým hrozí riziko úrazu elektrickým oblúkom. Všetky odevy v tejto kolekcii sú certifikované podľa noriem EN ISO 11612 (A1, B1, C1) a EN 61482-1-2 (trieda 1), čo znamená, že poskytujú ochranu pred elektrickým oblúkom, tepelným nebezpečenstvom alebo ohňom a spomaľujú horenie.

Pre zváračov a brúsičov kovov je určená kolekcia pracovného oblečenia WelderPro. Vysoko odolné tkaniny zváračských montérok poskytujú ochranu proti ohňu a striekajúcemu kovu. Odolnosť voči plameňom a vysokým teplotám zaručujú certifikáty podľa noriem EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E3, F1) a EN ISO 11611 (A1, trieda 2).

Ochranné pracovné oblečenie na prácu s ohňom

V Lindström poznáme všetky dôležité normy a zaistíme, aby vaše pracovné oblečenie spĺňalo najvyššie bezpečnostné štandardy.

Testovanie ohňovzdornosti ochranných pracovných odevov Lindström

Testovanie nehorľavých pracovných odevov poskytuje zamestnávateľom a pracovníkom určitý stupeň ochrany pred požiarom alebo iným rizikom popálenia. Nehorľavé kombinézy a nehorľavé nohavice je možné testovať samostatne a potom ich kombinovať s odevmi určenými na bežné nosenie.

Skúšobný postup je uvedený v norme ISO 13506. Skúšky požiarnej odolnosti proti oblúkovému výboju sa vykonávajú na termo figuríne vybavenej viac ako 100 snímačmi a testuje sa pri nich požiarna odolnosť ohňovzdorných odevov pri teplotách do 1 000 °C. Na základe získaných údajov dostane testovaný odev príslušný certifikát.

Prenájom pracovného oblečenia vyrieši starosti s dodržiavaním noriem

Služba prenájmu pracovných odevov vám ušetrí čas a peniaze. Nemusíte si vyberať pracovné odevy a montérky ani kontrolovať, či spĺňajú príslušné normy. V spoločnosti Lindström navrhujeme pracovné odevy presne podľa vašich požiadaviek a v súlade s najvyššími bezpečnostnými normami vo vašom konkrétnom odvetví. Služba prenájmu pracovných odevov zahŕňa aj ich údržbu a čistenie. Celý proces môžete pohodlne spravovať v online aplikácii eLindström.

Súvisiace články