Home / Články / Optimalizácia spotreby energie v jarných mesiacoch
27.03.2024

Optimalizácia spotreby energie v jarných mesiacoch

Jar prináša nielen zmenu počasia, ale aj špecifické výzvy v oblasti ochrany životného prostredia. So zmenou ročného obdobia prichádzajú nové možnosti optimalizácie spotreby energie. Zistite, ako môže aj vaša spoločnosť vďaka moderným technológiám šetriť financie a prírodu.

Energetická optimalizácia prevádzky budov

S predlžujúcim sa dňom je ideálny čas na to, aby ste čo najlepšie využili prirodzené svetlo. Pomáha to znížiť spotrebu elektrického osvetlenia počas dňa. Vďaka umytým a čistým oknám slnečné lúče ľahšie prenikajú do interiéru.

Počasie na jar býva premenlivé, preto je dôležité účinne izolovať budovy. Skontrolujte stav izolácie okien a dverí a zabezpečte, aby z nich neunikalo teplo. Tým sa zníži potreba vykurovania počas chladnejších dní.

Pri miernejšom počasí môžete znížiť teplotu vykurovania a využívať viac prírodného tepla. Nastavte termostaty podľa aktuálnych vonkajších podmienok, aby ste minimalizovali spotrebu energie.

Pri teplejšom počasí je dôležité účinne vetrať a udržiavať príjemné vnútorné prostredie. Využite čerstvý vzduch na minimalizáciu používania klimatizácie, ktorá môže byť energeticky náročná.

Zelená energia z obnoviteľných zdrojov

Jar je ideálnym obdobím na využívanie slnečnej energie. Slnečné svetlo je intenzívnejšie a trvá dlhšie, čo zvyšuje účinnosť solárnych panelov. Investícia do solárnej technológie je z dlhodobého hľadiska ekonomicky výhodná.

Obrázok: Využitie solárnych panelov

Jar môže byť tiež časom na investície do energetickej účinnosti. Modernizácia spotrebičov, inštalácia energeticky úsporných svetiel alebo zavedenie inteligentných riadiacich systémov výrazne zníži spotrebu energie v domácnosti a v priemysle.

Outsourcing služieb a cirkulárna ekonomika

Premýšľajte o delegovaní niektorých činností a zapojení sa do cirkulárnej ekonomiky. Vďaka službám spoločnosti Lindström dokážete okrem zníženia nákladov na zamestnancov ušetriť aj vodu, energie či odpad, a to vďaka používaniu priemyselného prania a prenájmu pracovných odevov, čistiacich rohoží, priemyselných utierok a iných textílií.

Obrázok: Ekologické pranie v Lindström

Kľúčom k úspešnej optimalizácii spotreby energie je aj zvýšená informovanosť a vzdelávanie zamestnancov v oblasti udržateľnosti. Šírenie informácií o výhodách a možnostiach úspor môže motivovať jednotlivcov a spoločnosti k efektívnejšiemu využívaniu energie.

Prípadová štúdia – práčovňa Lindström v Žebráku

Naša spoločnosť Lindström je lídrom v oblasti udržateľnosti a vždy hľadá nové spôsoby, ako zapojiť seba a svojich klientov do ochrany životného prostredia. Prečítajte si, ako to vyzerá konkrétne.

Obrázok: Zástupca spoločnosti Lindström Zdeněk Křivanec

Vo februári 2023 boli v práčovni spoločnosti Lindström v Žebráku úspešne implementované výmenníky tepla AKIRETHERM® PROFI. O ich skúsenostiach s touto technológiou sme po roku diskutovali so zástupcom spoločnosti, pánom Zdeňkom Křivancom:

„Už dlho sme vedeli, že v našej práčovni je pomerne veľa zvyškového/odpadového tepla, ale nevedeli sme, čo s ním. Po energetickom audite nám bola odporučená rekuperácia tepla AKIRETHERM®. Po roku môžeme vyhodnotiť úsporu v spotrebovanom plyne, ktorý používame na ohrev vstupnej vody buď do práčok, alebo do kotlov.

Úspory sa merajú kalorimetrom umiestneným na výmenníkoch tepla v máji 2023. K 31. decembru 2023 bola dosiahnutá hodnota 574 GJ, čo zodpovedá 160 tis. kWh. Dôležitá je však aj spotreba plynu vynaložená na pranie jedného kilogramu bielizne, ktorá je v súčasnosti 1,36 kWh pre oblečenie (v roku 2022 to bolo 1,7 kWh) a pre rohože (jeden prací deň v týždni) je to 0,62 kWh (v roku 2022 to bolo 0,67). Samozrejme, na výslednú úsporu má vplyv počiatočná investícia, celková spotreba plynu a nepochybne aj cena plynu, ktorá sa za posledné 2 roky pohybovala v širokom rozpätí, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje návratnosť celkovej investície.

Najväčší vplyv má určite zníženie spotreby plynu, čo výrazne znižuje našu uhlíkovú stopu, takže z tohto hľadiska vidím významný prínos pre životné prostredie. Jednoducho, čím menej plynu spaľujeme, tým väčší je pozitívny vplyv na ekológiu.

V budúcnosti plánujeme ďalšie úspory energie. Aj naše sušičky produkujú veľa tepla, takže tiež uvažujeme, ako by sme ho mohli využiť, keďže v súčasnosti ho vypúšťame do strechy. Možno by sa v zime mohlo vháňať do vzduchotechnickej jednotky a využívať na vykurovanie budovy. Zaoberáme sa aj fotovoltikou na strechu, ktorá je momentálne vo fáze výberu. Vízia je taká, že chceme vyrábať toľko elektriny, koľko spotrebujeme, s minimálnymi prebytkami.“

Zaujíma vás, ako naša práčovňa šetrí životné prostredie? Vyskúšajte našu kalkulačku spotreby vody, energie a pracieho prášku.

Naše záväzky v oblasti udržateľnosti

Udržateľnosť je základným pilierom nášho podnikania. Zistite, čo robíme v spoločnosti Lindström na zníženie spotreby energie.

Technologické riešenia a inovácie, ktoré môžu podniky využiť na optimalizáciu spotreby elektrickej energie

Podniky môžu využívať širokú škálu technologických riešení a inovácií na optimalizáciu spotreby energie a zníženie nákladov.

  • Inštalácia inteligentných meracích zariadení a systémov monitorovania energie poskytuje podrobný prehľad o tom, ako a kde sa energia na mieste spotrebúva. Tieto údaje sa môžu použiť na identifikáciu oblastí s nadmernou spotrebou a na optimalizáciu energetických procesov.
  • Modernizácia zariadení a obstaranie energeticky účinných technológií môže výrazne znížiť spotrebu energie. Môže ísť o investície do energeticky úsporných systémov osvetlenia, vykurovania a chladenia, vetrania alebo výrobných strojov a zariadení.
  • Inštaláciou solárnych panelov a využívaním ďalších obnoviteľných zdrojov energie môžu podniky získať nezávislosť od tradičných zdrojov energie a z dlhodobého hľadiska znížiť svoje prevádzkové náklady. Solárna energia je výhodná najmä pre podniky, ktoré majú dostatok strešnej plochy alebo voľného priestoru na inštaláciu panelov.
  • Systémy energetickej automatizácie a riadenia umožňujú podnikom aktívne riadiť a optimalizovať spotrebu energie. To zahŕňa programovanie a automatizáciu zapínania a vypínania zariadení podľa potreby, dynamické riadenie vykurovania a chladenia v reálnom čase a používanie pokročilých algoritmov na efektívne využívanie energie.
  • Spoločnosti môžu využívať služby špecializovaných energetických manažérov a konzultantov, ktorí poskytujú odborné poradenstvo a pomoc pri optimalizácii spotreby energie. Títo odborníci môžu vykonať energetický audit prevádzky, identifikovať potenciál úspor a navrhnúť konkrétne opatrenia na zlepšenie energetickej efektivity.

Technologické inovácie a riešenia ponúkajú podnikom širokú škálu možností na zlepšenie celkovej energetickej účinnosti. Integrácia týchto technológií do podnikových činností môže viesť k dlhodobým úsporám energie a zníženiu vplyvu na životné prostredie.

Avatar
Lindström Group