Osredotočanje na energijo

Lindström se je v letu 2015 še zlasti osredotočil na energetsko učinkovitost. Ker pridobivanje energije predstavlja enega od glavnih nabavnih elementov skupine, ima energetska učinkovitost neposreden vpliv na donosnost in določanje cen storitev. Energetska učinkovitost omogoča zmanjšanje pritiska naraščujočih cen, ki so posledica naraščujočih stroškov energije. Lindströmova skupna proizvodnja se je stalno povečevala, medtem ko se je poraba energije na vzdrževanem kilogramu odpadkov zmanjšala. Do leta 2020 družba  namerava zmanjšati porabo energije za 6 odstotkov. Cilj energetske učinkovitosti je mogoče doseči z načrtovanimi ukrepi, ki se bodo v naslednjih nekaj letih osredotočali na energetsko učinkovitost nepremičnin in rekuperacijo toplote v procesu pranja.

Napredek pri rekuperaciji toplote vode pri pranju in izpušnega zraka sušilnikov je pomembno vplival na energetsko učinkovitost podjetja. V letu 2015 so bili v Estoniji, na Finskem in v Sloveniji nameščeni novi sistemi za rekuperacijo toplote, na Finskem pa je bila posodobljena že obstoječa oprema. Ker so inštalacije in posodobitve potekale v drugi polovici leta 2015, letna stopnja varčevanja z energijo še ni bila izmerjena. Vendar pa je koeficient učinkovitosti sistemov za rekuperacijo toplote 15-25%, popravila obstoječih sistemov pa naj bi omogočila približno 10% prihranke.

Energetska učinkovitost nepremičnin je bila preučevana z energetskimi analizami. Fino uravnavanje prezračevanja, ogrevanja in klimatizacije ter sprejemanje najboljših praks se odražajo v kar 12 odstotnih prihrankih brez dodatnih naložb. Energetska analiza se posveča tudi energetski učinkovitosti vsakega posameznega objekta.

Energetski pregledi se izvajajo v skladu z zakonodajo EU. Lindström uveljavlja Finski zakon o energetski učinkovitosti pri vseh svojih dejavnostih, v letu 2015 pa je matična družba skupine na Finskem zadovoljila vsem potrebnim zakonskim zahtevam. Leta 2015 je bil opravljen energetski pregled celotne matične družbe, medtem ko so bili pregledi posameznih enot, ki pokrivajo 10 odstotkov porabe energije, izvedeni v Lindströmovi enoti Oulu in enoti Comforta v Tampereju. Praksa, ki se je v skladu s pregledi izkazala za učinkovito, se bo uporabljala v vseh Lindströmovih enotah.

Podobni članki