Pravno obvestilo

Home / Pravno obvestilo
Pravno obvestilo

Splošni pogoji uporabe spletne strani Lindström

Dobrodošli na spletni strani podjetja Lindström Ltd in drugih podjetij iz te skupine (dalje v besedilu – Lindström). Uporabniki spletnega mesta se morajo natančno seznaniti s temi Pogoji pred uporabo te spletne strani (dalje v besedilu – spletna stran). Uporaba te spletne strani pomeni, da uporabnik sprejema pogoje uporabe.
Poleg teh Pogojev, se mora Uporabnik strinjati z vsemi drugimi dodatnimi pogoji in omejitvami v povezavi s storitvijo, ki so omenjeni na tej Spletni strani ter v njenih morebitnih posodobitvah. Podjetje Lindström ne dodeljuje Uporabniku nikakršnih dodatnih pravic poleg tistih, ki so ločeno navedeni v okviru teh Pogojev.

Ta spletna stran je namenjena izključno informiranju uporabnikov. Kakršnakoli uporaba te Spletne strani in prenos vsebin s strani Uporabnika pomeni, da se slednji strinja s trenutno veljavnimi Pogoji uporabe. V primeru, da Uporabnik ne sprejema teh Pogojev uporabe, sta uporaba te Spletne strani in prenos materialov za Uporabnika prepovedana.

Podjetje Lindström s tem Uporabniku dodeljuje omejeno pravico do uporabe, pregleda in prenosa vsebin v okvirju te Spletne strani (dalje v besedilu – Vsebine) le za zasebne ter nekomercialne namene. Dodelitev pravice do uporabe ne pomeni pravice do dodeljevanja naslovov posameznim vsebinam ali kopijam le-teh.

Pravica do uporabe je omejena kot je navedeno spodaj:

v vseh tiskanih izvodih in kopijah Vsebin, ki jih Uporabnik prenese, mora slednji izpolnjevati vse pogoje z vidika avtorskih in drugih pravic, katere so navedene za omenjene Vsebine;
Uporabnik nima pravice do vnosa sprememb v Vsebine na katerikoli način, prav tako do reproduciranja, javnega prikazovanja ali drugega objavljanja Vsebin, oziroma do uporabe Vsebin v komercialne namene.

Uporaba nekaterih omejenih področij tega Spletnega mesta je lahko pogojena z ustvaritvijo osebne neprenosljive ID-oznake uporabnika. V takšnih primerih se mora Uporabnik registrirati in natančno predložiti vse zahtevane podatke ter sprejeti ločena pravila in pogoje uporabe.

Podatki, ki jih posreduje Uporabnik

Uporabnik se obvezuje ne posredovati kakršnihkoli informacij podjetju Lindström ali vsebin, ki bi lahko bile žaljive, zastrašujoče, obscene, obrekljive, nezakonite ali v nasprotju z avtorskimi pravicami.

Uporabnik se obvezuje predstaviti podjetju Lindström korektne osebne podatke preko tega Spletnega mesta. Predstavitev lažnih podatkov je prepovedana in lahko povzroči za predstavitelja določene posledice. Uporabnik ne posreduje Lindström-u katerihkoli zaupnih podatkov preko te Spletne strani. Uporabnik soglaša, da nobene informacije ali vsebine, ki jih sam Uporabnik ali osebe, ki delujejo v njegovem imenu, podajo ali predstavijo Lindström-u preko te Spletne strani, ne morejo biti zaupne ali zaščitene s katerimikoli pravicami. Lindström lahko prosto razpolaga, uporablja, razmnožuje, prikazuje in objavlja katerekoli takšne informacije in vsebine.

Uporabnik s tem sprejme, da se lahko katerikoli osebni podatki, ki jih posreduje Lindström-u preko te Spletne strani, obdelujejo v podjetju Lindström na način, ki je predviden z zakonodajo na področju zaščite osebnih podatkov. Podatki o naročnikih Lindström-a se registrirajo v registru naročnikov podjetja. Podatki iz tega registra se uporabljajo za vzdrževanje in upravljanje z računi naročnikov podjetja. Lindström in druga podjetja iz iste skupine imajo vse pravice do obdelave podatkov iz registra ter do razkritja podrobnosti o imenu in naslovu za upravičene namene (na primer, za namene neposrednega trženja) v skladu z Zakonom o osebnih podatkih. Naročniki imajo zakonsko pravico do prepovedi obdelave svojih osebnih podatkov za namene neposredne prodaje, oddaljenega trženja in drugih oblik neposrednega trženja.

Obveznosti Uporabnika

Uporabnik se obvezuje ne motiti oz. ne poskušati motiti delovanja Spletne strani na katerikoli način.

Uporabnik se obvezuje uporabljati Spletno stran v skladu s temi Pogoji uporabe in vsemi naknadnimi posodobitvami le-teh, z upoštevanjem vseh uporabnih zakonov in predpisov na dotičnem področju. Uporabnik se obvezuje ne uporabljati te Spletne strani za namene, ki so navedeni spodaj:
razpošiljanje neželene pošte ali za druge nepooblaščene podatkovne komunikacije,
ponarejanje podatkov v glavi – header-ju – ali obdelava identifikatorjev na takšen način, ki bi lahko prikrival izvor vsebin, ki se prenesejo preko Spletne strani,
kakršnokoli delovanje, ki omejuje možnosti uporabe Spletne strani za druge uporabnike,
nezakonita dejanja,
objava ali prenos vsebin, ki so v nasprotju s pravicami drugih oseb ali strank, prav tako vsebin, ki so nezakonite, obrekljive, obscene ali drugače žaljive, oziroma objava vsebin, ki nezakonito oglašujejo določen izdelek ali storitev.

Podjetje Lindström si pridržuje pravico do uporabe vseh pravnih sredstev v primeru kakršnekoli kršitve prej navedenih omejitev.

Uporabnik s tem podjetje Lindström ter vsa podjetja iz iste skupine kot je podjetje Lindström v danem konkretnem trenutku, vključno z vsem pisarniškim osebjem, upravniki in predstavniki, razbremeni odgovornosti v primeru kakršnihkoli pritožb, ki bi lahko izvirale iz uporabe te Spletne strani.

Varnost podatkov

Uporabnik nima pravice do
uporabe katerihkoli naprav ali programov, ki bi lahko motili delovanje Spletne strani,
izvajati dejanja, ki predstavljajo izredno obremenitev na strukturo Spletne strani (na primer masovno razpošiljanje elektronske pošte, in sicer neželene pošte), ki bi lahko motili oz. se vmešavali v delovanje Spletne strani.

Tovrstna prepovedana dejanja vključujejo nameščanje spletnih vsebin, ki vsebujejo viruse, , vnaprej nastavljene motilne programe ali druge elemente, ki so zmožni vplivati na programsko arhitekturo Spletne strani.

Povezave do zunanjih spletnih strani

Podjetje Lindström lahko v to Spletno stran vključi povezave do spletnih strani, ki jih upravljajo tretje osebe. Uporaba teh povezav Uporabnika preusmeri iz Spletne strani drugam. Podjetje Lindström ne nadzoruje in ne preverja vsebine zunanjih spletnih strani, ter ni v kakršnikoli meri odgovorno za veljavnost, zanesljivost ali zaupnost podatkov na zunanjih povezavah. Uporabniku se priporoča natančna seznanitev s pogoji uporabe in drugimi navodili za uporabnike na spletnih straneh, ki jih doseže preko povezav, pred dejansko uporabo le-teh. Uporabnik se poslužuje povezav do zunanjih spletnih strani v celoti na lastno odgovornost. Povezave do zunanjih spletnih strani kot take ne nosijo oznake naslova spletne strani, ki je dosegljiva preko povezave, oziroma ne predstavljajo kakršnekoli Lindström-ove podpore ali odobritve takšni zunanji spletni strani ali vsebinam, ki se v njej nahajajo; lastnik ali upravitelj takšne spletne strani nima pravice do uporabe katerihkoli blagovnih znamk, blagovnih imen, domenskih imen ali z avtorskimi pravicami zaščitenih vsebin podjetja Lindström , z njim povezanih podjetij ali podružnic; prav tako podjetje Lindström nima pravice do uporabe katerihkoli blagovnih znamk, imen ali zaščitenih vsebin, katere se lahko pregleduje na omenjenih zunanjih spletnih straneh, dosegljivih preko povezav.

Zunanje povezave do te Spletne strani

Za objavljanje povezav do te Spletne strani je potrebno pridobiti pisno soglasje podjetja Lindström, razen v primeru, da povezava izpolnjuje spodaj navedene zahteve:
povezava je sestavljena zgolj iz elementa “plain local typeface” URL www.lindstrom.xx (xx=ccTLD) ali old.lindstromgroup.com ter ne vsebuje blagovne znamke Lindström ali besede LINDSTRÖM, bodisi ločeno, bodisi v obliki logotipa;
povezava se nanaša neposredno na glavno stran na lokalni www.lindstrom.xx (xx=ccTLD), oziroma na old.lindstromgroup.com ter na nobeno stran, ki je podrejena omenjeni spletni strani;
ob prehodu po povezavi, se povezana spletna stran Lindström odpre v novem neodvisnem oknu brskalnika in ne v okvirju (frame) strani, ki vsebuje povezavo;
izgled, način namestitve in druge lastnosti povezave ne ustvarijo lažnega vtisa, da se stran, ki je namestila povezavo, njeno delovanje ali izdelki na kakršenkoli način povezujejo z delovanjem Lindström-a oziroma da je Lindström sponzor te strani;
povezava ne nosi negativnega značaja oz. vpliva na ugled in blagovne znamke podjetja Lindström ter podjetij iz iste skupine v konkretnem trenutku.
Podjetje Lindström si pridržuje pravico kadarkoli po lastni presoji odpoklicati soglasje za namestitev povezave, prav tako prepovedati namestitev kakršnekoli povezave, ki sicer izpolnjuje navedene zahteve, vendar je bila, po Lindström-ovi presoji, nameščena v neprimernem okolju in lahko negativno vpliva na dobro ime podjetja Lindström oziroma mu lahko škodi.

Pravice intelektualne lastnine

Avtorske pravice, povezane s to Spletno stranjo in vsemi vsebinami na njej so zaščitene z mednarodno zakonodajo na področju avtorskih pravic in ustreznimi sporazumi oz. konvencijami. Uporabnik se zavezuje upoštevati vse relevantne zakone na področju zaščite avtorskih pravic med uporabo te Spletne strani, ter preprečevati nepooblaščeno kopiranje vsebin.

Vse pravice do intelektualne lastnine v zvezi s to Spletno stranjo (vključno z oznakami “copyright”, “registered” ter “unregistered”, ustreznimi logotipi, patenti, domenskimi imeni, poslovnimi skrivnosti in pravicami do rabe podatkovnih baz) si pridržuje bodisi podjetje Lindström, bodisi njegovi partnerji. Ves ugled, ki izhaja iz uporabe pravic intelektualne lastnine v lasti Lindström-a mora pripadati izključno podjetju Lindström. Podjetje Lindström ne dodeljuje Uporabniku direktnih ali indirektnih pravic do katerihkoli pravic intelektualne lastnine.

Omejitev odgovornosti

Podjetje Lindström se bo po svojih najboljših močeh prizadevalo zagotoviti, da Spletna stran vključno s storitvami, ki so del vsebin strani, ostane v uporabi neprekinjeno in neovirano. Kakorkoli, podjetje Lindström ne nosi odgovornosti za zagotavljanje neprekinjenosti storitve spletne strani, za pravočasnost odziva in odsotnost napak ob delovanju. Podjetje se je v največji možni meri potrudilo, da zagotovi natančnost podatkov na Spletni strani. Ne glede na to, podjetje Lindström ne nosi odgovornosti za natančnost vsebin. Vsebine lahko vključujejo netočnosti in tipografske napake. Podjetje Lindström ne nudi kakršnekoli garancije za natančnost ali celovitost Vsebin, niti za zanesljivost kakršnihkoli priporočil, mnenj, izjav ali drugih informacij, ki se prikazujejo na Spletni strani ali so lahko deljena preko Spletne strani. Kakršnakoli raba takšnih mnenj, priporočil, izjav ali informacij ter zanašanje na našteto je stvar Uporabnikove presoje tveganja, pri čemer se Uporabniku priporoča obrniti se po strokoven nasvet za konkretno uporabnikovo situacijo.

Celotna vsebina je na voljo po načelu “as is” ali “kot je”. Spletna stran in informacije, ki jih le-ta vsebuje, so predmet periodičnih sprememb. Podjetje Lindström ne daje kakršnihkoli garancij in ne nosi nobene odgovornosti, vključno z jamstvi in odgovornostmi z vidika komercialne uporabnosti, primernosti za kakršenkoli namen, oz. z vidika zaščite pravic, oziroma z vidika jamstva za delovanje te Spletne strani ali njene vsebine. Podjetje Lindström ne nosi odgovornosti za zagotavljanje in natančnost informacij o izdelkih in trženju izven te Spletne strani, na primer, kadar takšne informacije ponuja posrednik (reseller).

Lindström ne jamči za zaščito te Spletne strani. Kakršnekoli informacije iz te Spletne strani so navedene po načelu “kot je” oziroma “as is”, brez kakršnihkoli garancij. Uporabnik s tem soglaša, da podjetje Lindström ne more garantirati zaščite kakršnihkoli informacij, podanih preko te Spletne strani. Lindström v nobenem smislu ne garantira, da so ta Spletna stran, spletni strežniki, na katerih Spletna stran deluje, oziroma elektronske komunikacije, poslane s strani Lindström, prosti virusov ali drugih škodljivih elementov. S tem Uporabnik soglaša, da podjetje Lindström ne more biti odgovorno za vsebine ali informacije, ki jih je poslal ali prejel Uporabnik.

Lindström ne nosi kakršnekoli odgovornosti, direktno ali indirektno, za neposredno ali posledično škodo, za dejansko škodo v konkretnih primerih, za škodo, ki temelji na civilno-pravni odgovornosti (vključno s škodo, ki je nastala zaradi izgube posla, pogodbe, izdelka ali informacije, oziroma je nastala zaradi prekinitve poslovne aktivnosti), in izhaja iz uporabe te Spletne strani, oziroma iz preprečitve prej omenjene uporabe, oziroma iz teh Splošnih pogojev, ne glede na to, ali je takšna škoda temeljila na sklenjenem sporazumu, je nastala kot posledica kršitve pravic, zaradi malomarnosti ali na drugih temeljih, celo v primerih, kadar je bil Lindström predhodno opozorjen na možnost nastanka takšne škode. Poleg tega, podjetje Lindström ne nosi odgovornosti za katerekoli napake, netočnosti, pomanjkljivosti ali druge napake, zamude ali pomanjkanje natančnosti informacij, ki so navedeni na tej Spletni strani.

Odgovornost podjetja Lindström v nobenem primeru ne more preseči ravni odgovornosti, ki je predvidena z obveznimi zakonodajnimi predpisi.

Spremembe in dopolnitve

Lindström si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja teh Splošnih pogojev, delno ali v celoti, kadarkoli po presoji Lindström-a. Kakršnekoli dopolnitve ali spremembe teh Splošnih pogojev stopijo v veljavo po objavi na Spletni strani. Kakršnakoli uporaba Spletne strani po objavi sprememb ali dopolnil Splošnih pogojev pomeni, da se Uporabnik strinja z vsemi spremembami in dopolnitvami.

Podjetje Lindström ima pravico kadarkoli in brez vnaprejšnjega opozorila spreminjati dele te Spletne strani; odpravljati pomanjkljivosti in napake Spletne strani; izvajati druge spremembe te Spletne strani, vključno z vsebinami, izdelki, programi, storitvami in cenami, ki so opisane oz. navedene na Spletni strani; odstranjevati elemente Spletne strani iz uporabe, vključno z njenimi posameznimi funkcijami. Podjetje Lindström ima prav tako pravico brez vnaprejšnjega opozorila ter brez nastanka odgovornosti oz. obveznosti kompenzacije, omejiti uporabo določenih funkcij in storitev, oziroma uporabo Spletne strani, delno ali v celoti. Iz upravičenih razlogov, lahko Lindström kadarkoli ukine prej dodeljene pravice do uporabe Spletne strani.

Veljavna zakonodaja

Splošni pogoji se podrejajo zakonodaji Finske. V primeru, da Lindström in Uporabnik ne moreta doseči sporazuma ali razumevanja v katerikoli fazi spora, se spor poda v obravnavo v prvo stopnjo Okrožnega sodišča Helsinki. Uporabnik, ki je hkrati odjemalec izdelkov ali storitev, lahko preda spor v obravnavo splošnemu ozemeljsko pristojnemu prvostopenjskemu sodišču glede na stalno prebivališče Uporabnika. Uporabnik, ki je hkrati odjemalec izdelkov ali storitev, ima pravico se obrniti po priporočeno rešitev na organizacijo za varstvo potrošnikovih pravic (Consumer Complaint Board).

Opombe v zvezi z oznakami avtorskih pravic in blagovnih znamk

Avtorske pravice do vsebin te Spletne strani so v lasti podjetja Lindström Ltd ali njenih partnerjev. Vse pravice pridržane.

Ime Lindström ter imena izdelkov in storitev, ki jih izdeluje Lindström, so blagovne znamke, registrirane blagovne znamke, komercialne oznake ali registrirane komercialne oznake podjetja Lindström Ltd. Preostala imena so lahko zaščitena simbolika imetnikov ustreznih pravic. Vse pravice pridržane.