Upravni odbor in vodstvo Lindströma

Lindströmov upravni odbor sestavlja sedem oseb, med katerimi so strokovni člani in predstavniki lastnikov. Upravni odbor potrdi rezultate skupine, proračun za financiranje in naložbe, odloča o večjih nakupih in širjenju podjetja, sprejema odločitve glede finančnega premoženja in imetja skupine, poleg tega pa potrjuje poslanstvo, vizijo in strategijo skupine ter smernice za obvladovanje tveganj.

Odbori podružnic podjetja so v glavnem sestavljeni iz vodilnih kadrov skupine. Upravni odbor obravnava vprašanja, povezana z obvladovanjem tveganja in družbeno odgovornostjo, ki jih lahko izpostavi član uprave ali direktor.

Harri-Pekka Kaukonen
Predsednik upravnega odbora

Naresh Gupta

Anne Korkiakoski

Steph Feijen

Kalle Kantola

Petteri Kousa

Neodvisni člani upravnega odbora, tj. člani, ki niso uslužbenci oz. nimajo v lasti delnic družbe Lindström, so naslednji: Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen in Kalle Kantola.

Lindströmova upravljavska ekipa

Upravni odbor imenuje generalnega direktorja. Ta je odgovoren za mednarodni razvoj in širjenje, vodenje upravljavske ekipe, stike z upravnim odborom in lastniki, zunanjo komunikacijo in dodeljevanje virov. Generalni direktor imenuje upravljavsko ekipo ter sprejema odločitve o razdelitvi vlog in modelu poslovanja.

Upravljavska ekipa je odgovorna za nadzor in spremljanje okolja podjetja, izvajanje in nadziranje poslanstva, vizije, strategije in poslovnih procesov na ravni cele skupine, za letne načrte in merjenje rezultatov, vodenje postopkov in mednarodni razvoj, razvijanje izbire storitev, določanje politike skupine, nadzor izvajanja vrednot, postavljanje zgleda in komunikacijo z organizacijo.

Juha Laurio
President & CEO

Mika Hartikainen
Senior Vice President, Russia, Asia and Eastern Europe

Jari Vihervuori
Senior Vice President,
Finland, Baltic States and Belarus
Senior Vice President, Human Resources

Managing Director, Comforta Oy

Mika Kujala
Senior Vice President, 
Western & Central Europe

Theo Slegt
Senior Vice President,
Operations

Anupam Chakrabarty
Senior Vice President, Sales & Markets
Managing Director, India

Anna-Kaisa Huttunen
Senior Vice President,
Business Concept Development

 

Ismo Nastamo
Senior Vice President,
Strategic Initiatives

Petri Vapola
CFO

Revizorji

Ernst & Young Oy (certificirani javni računovodja Juha Hilmola kot vodilni revizor).