Vatten är kvintessensen i vår kontinuerliga serviceverksamhet. För att kunna säkerställa en hygienisk och säker textiluthyrningstjänst inom vår verksamhet, behöver vi framförallt vatten, som är en av de mest knappa naturresurserna. I årtionden har vi sökt att optimera vattenanvändningen i våra processer på många olika sätt och sett till att även avloppsvattnet hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Dessa åtgärder har hjälpt oss att minska vår vattenanvändning med 50% per tvättat textilkilogram under de senaste tre decennierna.

Här är några exempel på metoder hur vi tillförsäkrar att våra kunders textilier alltid tvättas med den optimala mängden av vatten.

Vattenåtervinning i våra tvätterier

Vi använder en vedertagen rutin för vattenåtervinning i 80% av våra tvätterier. I de flesta tvätterier återanvänds vattnet genom att det återvinns från och med sköljfasen och används igen i tvättprocessen. I några av våra större anläggningar där vi har mer än bara en servicelinje används tvätt- och sköljvatten från renare produkter för att tvätta smutsigare textilier. Här kan du läsa mer om vårt tvätteri i Bradford i Storbritannien, och teknologin vi använder där för vattenåtervinning i slutna kretslopp.

Benchmarking av de bästa rutiner på tvätterier

Vi bestämde ett riktvärde eller benchmark på gruppnivå för vattnet och delade med oss av de bästa rutiner på tvätterierna. Varje tvätteri genomför ett årligt miljöprogram för att sätta upp mål för vattenanvändningen, följa upp resultaten samt att hitta och planera åtgärder för att minska vattenanvändningen.

Samarbete med våra partners

Vi samarbetar med våra samarbetspartners, till exempel tvättmedelsleverantörer, för att uppnå lägsta möjliga vattenanvändning per tvättat kilo. Vi samarbetar också i arbetsgrupper på branschnivå inom European Textile Service Association för att hitta ytterligare metoder att optimera vattenanvändningen.

Underhåll av tvättmaskiner och utrustning

Vi underhåller aktivt våra maskiner och vår utrustning eftersom väl underhållna tvättmaskiner som fungerar oklanderligt förbrukar mindre vatten och energi. Genom att genomföra processkontroller kan vi se till att våra maskiner alltid fungerar på rätt sätt.

När textilierna tvättas blir det använda tvättvattnet i slutet av processen avloppsvatten. I alla våra tvätterier har vi filter installerade för att ta bort suspenderade ämnen som smuts, ludd och vissa mängder mikroplast från avloppsvattnet innan det leds till vårt eget eller kommunens reningsverk. Vi inspekterar kvaliteten på avloppsvattnet och har installerat egna avloppsreningsverk i tvätterierna där det är nödvändigt.

Eftersom vatten är en strategiskt viktig resurs för oss, fortsätter vi vårt arbete för en mer hållbar vattenhantering. Kolla in vår kalkylator för att se hur mycket vatten vår tvättprocess kan spara jämfört med hemmatvätt.