Lindström / Articles / Cirkulär ekonomi
15.08.2023

Cirkulär ekonomi

Målet med den cirkulära ekonomin eller omloppshushållningen är att förbättra kvaliteten på miljön och människors liv genom att öka effektiviteten inom produktionen. Vad betyder det egentligen? Användning av materialbesparingar, återanvändning, reparation och mycket mer. Enligt vilka principer fungerar den cirkulära ekonomin? Och varför borde varje företag intressera sig?

Grundläggande principer för den cirkulära ekonomin

Konceptet cirkulär ekonomi utvecklades som ett svar på den nuvarande linjära karaktären hos materialflöden. Primära råvaror som olja, metaller eller träd utvinns, omvandlas till produkter och hamnar, när deras livscykel är över, på soptippar eller i förbränningsugnar. Situationen förvärras även av det faktum att upp till 95 % av produkterna slutar sin livscykel redan 6 månader efter inköpet.

Den cirkulära ekonomin kämpar emot den trenden och definieras ofta som ett avfallsfritt koncept. Med de naturliga ekosystemen som förebild föreslår man att materialflödena sluts i funktionella och oändliga kretslopp, att energi utvinns från förnybara och hållbara källor och att hållbara produkter och tjänster skapas.

Bland de realistiska hållbarhetsmålen finns även besparingar i mängden material som behövs utan att påverka produktens kvalitet, effektiv användning av material i produktionen, utan stora mängder avfall och skrot, återanvändning av material för att tillverka något annat eller ansträngningar för att reparera skadade produkter.

Vissa experter ser begreppet cirkulär ekonomi som det enda sättet att uppnå målen för hållbar utveckling, som i huvudsak handlar om att tillgodose de grundläggande behoven hos nuvarande och framtida generationer samtidigt som ekosystemets naturliga funktion bevaras. Den cirkulära ekonomin är nu en del av Europeiska unionens politik för att främja hållbarhet.

Cirkulär ekonomi som en möjlighet för företag

Företagens intresse för den cirkulära ekonomin ökar och har redan en global omfattning. Företag i Europa och runt om i hela världen försöker gradvis tillämpa innovativ teknik för att återanvända produkter och material i slutet av deras livslängd, eller för att återanvända dem för energiändamål.

Den cirkulära ekonomin har en stor affärspotential för företag. Företag kan avsevärt minska sina kostnader för inköp av material och bygga upp en starkare motståndskraft mot förändringar på den globala marknaden om de ser sorterat avfall som en resurs och återanvänder det.

Allmänheten är också mer intresserad av om enskilda företag uppför sig på ett miljövänligt sätt. Företag med en strategi för cirkulär ekonomi kan bygga upp en ny grupp av lojala kunder.

Vissa företagsprojekt inom området cirkulär ekonomi kan finansieras genom bidrag från europeiska fonder. Villkoret för dessa bidrag är att projektet är så kallat hållbart, d.v.s. att projektets utfall och resultat bibehålls, som regel, 5 år från det datum då genomförandet slutförts.

7 steg mot ett hållbart företagande

Inom näringslivet är hållbarhet en trend som gradvis blivit en nödvändighet. Vi kan helt enkelt inte förbruka naturresurserna i all oändlighet. Det är bara en tidsfråga innan lagstiftningen skärps till den grad att icke-ekologiska verksamheter inte kommer att vara lönsamma.

Framtiden tillhör utan tvekan hållbart företagande och företagen bör inte vänta med att förändra sin affärsmodell. Det finns flera steg som det definitivt lönar sig att investera i så snart som möjligt:

 • Användning av förnybara resurser. Om möjligt eliminera fossila bränslen och den energi som skapas av dem i din verksamhet. Övervägning att investera i egna solcellspaneler eller andra självförsörjande energikällor. Spara energi och använd energisparande teknik.
 • Var lokal. Under 1990-talet upptäckte den lokala ekonomin magin med billig arbetskraft i Asien. Men denna billiga arbetskraft är mycket dyrare än vad den kan verka. Oetisk behandling av anställda, avsaknaden av miljöstandarder, låg produktkvalitet och koldioxidavtryck under transport – det och mycket mer borde övertyga dig om att köpa lokalt. 
 • Satsa på högsta möjliga kvalitet. Hög kvalitet innebär lägre produktionskvantitet, men utan minskade vinster. Var medveten om att människor gärna betalar extra för en produkt som de kan använda längre och på ett bättre sätt. Billiga och lågkvalitativa produkter förstör också din image.
 • Förlänga produkternas livscykel. Fundera på hur det kan bli möjligt att få dina produkter att hålla längre. Se till att de går att reparera och att det är möjligt att köpa reservdelar.
 • Dela med dig. Minimalism är dagens trend. Människor vill inte längre äga allt, utan uppskattar istället möjligheten att ha det de behöver till sitt förfogande när som helst. Tillverkar ni till exempel arbetsverktyg? Genom att hyra ut dem kan du tillfredsställa många fler kunder, minska produktionsvolymen och fortfarande göra vinst.
 • Återvinning och upcycling. Gör en sofistikerad avfallshantering till en ny strategi för ditt företag. Hitta nya användningsområden för dina produkter som har förlorat sitt ursprungliga ändamål. Och naturligtvis – tillverka uteslutande återvinningsbara produkter. Glöm inte att sorterat avfall är en resurs. Eliminera alla produkter i tillverkningen som inte kan sorteras ordentligt och glöm bort engångsplast helt och hållet. Visste du till exempel att värme som genereras under tillverkningen också är en avfallsprodukt? Utnyttja den!
 • Förnya. Allt det här är naturligtvis inte gratis. Övergången till en cirkulär ekonomi kommer att kosta dig mycket tid, ansträngning och investeringar. Men varje innovation som leder till en högre miljöstandard kommer att betala sig många gånger om. Utbilda dig själv och dina medarbetare och se nya möjligheter inom området för digitalisering.

En hållbar utveckling ger många fördelar för företagen

Den cirkulära ekonomin är inte bara en modetrend, utan en långsiktig strategi som faktiskt lönar sig för företagen. Förutom fördelarna för planeten och framtida generationer ger det många ekonomiska fördelar för företagen:

 • Sänkning av insatskostnader: Hållbara lösningar som interna gröna energikällor eller hyrande av arbetskläder minskar kostnaderna för produktionsinsatserna avsevärt. Genom att hyra Lindströms arbetskläder sparar företagen till exempel i genomsnitt 33-55 % på energi-, vatten- och tvättmedelskostnader.
 • Återvinning av avfall, upcycling och reparationer: Återanvändning av uttjänta produkter minskar inte bara mängden avfall som produceras, utan minimerar också behovet av att köpa nya produkter.
 • Personalkostnader: Smarta lösningar, användning av modern teknik och outsourcing av hållbara tjänster minskar företagets personalkostnader avsevärt.
 • Effektiv marknadsföring: Konsumenterna efterfrågar i allt högre grad hållbara produkter och tjänster. Det gör hållbarhet till en av de mest kostnadseffektiva marknadsföringsstrategierna idag.
 • Nöjd personal: Inte bara konsumenterna utan även de anställda förväntar sig att företagen antar ett ansvarsfullt och aktivt förhållningssätt till miljöskydd. I en tid då de flesta arbetsgivare kämpar med brist på arbetskraft är det viktigt att kunna attrahera och behålla nya medarbetare. Hållbart företagande kommer särskilt att tilltala unga och talangfulla människor, som ofta är företagens största tillgång.

Vinster baserade på den cirkulära ekonomin är dock inte bara en teori, de har bevisats i verkligheten för en rad olika företag. Den franska biltillverkaren Renault har minskat sin energi- och vattenförbrukning med upp till 85 % när man reparerar och återanvänder gamla bildelar i stället för att tillverka nya. På så sätt kunde man sänka priset på produkterna med upp till 30-50 %, vilket naturligtvis ökade efterfrågan.

Hållbarhet hos Lindström

Företaget Lindström är baserat på ett cirkulärt ekonomiskt förhållningssätt, genom återanvändning och reparation av utslitna arbetskläder och att man föredrar att hyra ut kläder istället för att sälja dem.

Principen för att hyra Lindströms arbetskläder är enkel: Vårt företag designar kollektioner av arbetskläder för sina kunder som noggrant uppfyller hygien- och säkerhetsstandarder inom den aktuella branschen. Kläderna rengörs, tvättas och repareras sedan regelbundet på ett hygieniskt sätt så att de inte hamnar på soptippen i förtid. Om plagget inte längre kan repareras återvinner vi textilen och tillverkar nya produkter (t.ex. rengöringstrasor). Om plagget däremot är i gott skick men den medarbetare som använt det lämnar sin tjänst, kommer Lindström att sätta alla sina hållbara kläder i omlopp igen och tillhandahålla dem till en annan kund.

Resultatet är praktiskt taget noll textilavfall och betydande energibesparingar tack vare industriell bulktvätt.

I Finland blir konceptet med återanvändbara shoppingkassar allt populärare. Shoppingkassen är tillverkad av överblivet material från tillverkningen av solida arbetsbyxor. Kassen är återanvändbar och har en livslängd på minst 4 år.  Om kunden inte längre är nöjd med kassens utseende eller om den skadas kan kunden lämna tillbaka den till butiken och byta ut den mot en ny. Lindström tillhandahåller både leverans av kassarna (inklusive tryck efter kundens önskemål) samt tvätt och reparation av shoppingkassarna.

Det nya europeiska gröna avtalet omfattar den cirkulära ekonomin

Intresset för den cirkulära ekonomin ökar också i spåren av den kommande nya lagstiftningen inom området.

Den europeiska kommissionen har presenterat det förväntade Europeiska gröna avtalet, som också har den cirkulära ekonomin på sin lista över planer.

Handlingsplanen för att genomföra avtalet kommer att innehålla bestämmelser för hållbar produktion, med inriktning på återvinning och återanvändning av material och produkter och industrier med höga utsläpp, såsom stål- och  textilindustrin, som kommer att granskas noggrannare.

Lindström Group
Lindström Group