Concentrarea pe energie

Lindström s-a concentrat în special asupra eficienței energetice în 2015. Achizițiile de energie reprezintă unul dintre principalele elemente de cumpărare ale grupului, astfel eficiența energetică are un impact direct asupra rentabilității și a prețului serviciului. Eficiența energetică permite reducerea presiunii ascendente asupra prețurilor rezultate din creșterea costurilor cu energia. Producția Lindström a crescut constant, în timp ce consumul de energie pe kilogram a fost păstrat redus. Până în 2020, compania își propune să reducă consumul de energie cu 6%. Obiectivul privind eficiența energetică poate fi atins prin măsuri planificate în următorii câțiva ani, concentrându-se asupra eficienței energetice a resurselor imobiliare și a recuperării căldurii în procesul de spălare.

Progresele în recuperarea căldurii atât din apa de spălare, cât și din aerul evacuat al uscătoarelor au avut un impact semnificativ asupra eficienței energetice a companiei. În 2015 noi sisteme de recuperare a căldurii au fost instalate în Estonia, Finlanda și Slovenia, iar echipamentele existente au fost actualizate în Finlanda. Deoarece tranșele de plată și actualizările au fost efectuate în a doua jumătate a anului 2015, rata anuală de economisire a energiei nu a fost măsurată încă. Cu toate acestea, coeficientul de eficiență a sistemelor de recuperare a căldurii este de 15-25 %, iar reparațiile sistemelor existente sunt de așteptat să obțină economii de aproxiamtiv 10%.

Eficiența energetică a bunurilor imobile a fost examinată prin analize energetice. Reglarea finală a ventilației, încălzirii și aerului condiționat a proprietăților, precum și adoptarea celor mai bune practici au dus la economii de până la 12%, fără investiții suplimentare. Analiza energetică acordând atenție eficienței energetice a fiecărei instalații.

Analizele energetice sunt efectuate în conformitate cu legislația UE. Lindström aplică legea finlandeză privind eficiența energetică în toate activitățile sale, iar în 2015, societatea mamă a grupului din Finlanda a îndeplinit cerințele legale. În 2015, revizuirea energetică a fost efectuată în întreaga companie-mamă, în timp ce revizuirile specifice unității care acopereau 10% din consumul de energie au fost efectuate în unitățile Lindström Oulu și Comforta din Tampere. Practicile dovedite a fi eficiente conform recenziilor vor fi aplicate în toate unitățile Lindström.