Koncentrējamies uz enerģiju

Lindström 2015. gadā īpaši koncentrējās uz energoefektivitāti. Tā kā elektroenerģijas iegāde ir viens no Grupas galvenajiem iepirkumiem, energoefektivitāte nepastarpināti ietekmē pakalpojumu ienesīgumu un cenas. Energoefektivitāte ļauj slāpēt cenu pieauguma tendenci, kuras iemesls ir elektroenerģijas izmaksu pieaugums. Lindström kopējā produkcija visu laiku ir pieaugusi, kamēr enerģijas patēriņš uz atkritumu kilogramu ir samazinājies. Uzņēmuma mērķis ir līdz 2020. gadam samazināt enerģijas patēriņu par 6 procentiem. Šo energoefektivitātes mērķi var sasniegt ar ieplānotiem pasākumiem, nākamajos gados koncentrējoties uz nekustamo īpašumu energoefektivitāti un siltuma atgūšanu mazgāšanas procesā.

Progresam siltuma atgūšanā no mazgāšanas ūdens un žāvētāju siltā gaisa ir liela nozīme uzņēmuma energoefektivitātes sasniegšanā. Igaunijā, Somijā un Slovēnijā 2015. gadā tika uzstādītas jaunas siltuma atgūšanas sistēmas, bet līdzšinējo aprīkojumu Somijā modernizēja. Tā kā uzstādīšana un modernizācija tika veikta 2015. gada otrajā pusē, vēl nav aprēķināts energotaupības gada rādītājs. Tomēr siltuma atgūšanas sistēmu efektivitātes koeficients sasniedz 15–25 procentus, bet pašreizējās sistēmas pēc remonta varētu nodrošināt aptuveni 10 procentu ietaupījumu.

Enerģijas patēriņa analīzēs ir noskaidrota nekustamo īpašumu energoefektivitāte. Nekustamo īpašumu ventilācijas, apsildes un gaisa kondicionēšanas optimizēšana, kā arī paraugprakses ieviešana ir nodrošinājusi veselu 12 procentu ietaupījumu bez papildu ieguldījumiem. Enerģijas patēriņa analīzē ir pievērsta uzmanība arī katra objekta energoefektivitātei.

Energoefektivitātes pārbaudes veiktas saskaņā ar ES tiesību aktiem. Lindström savā darbībā pielieto Somijas Energoefektivitātes likumu, un 2015. gadā Grupas mātesuzņēmums Somijā izpildīja šī likuma prasības. 2015. gadā energoefektivitātes pārbaudi veica visā mātesuzņēmumā, savukārt Lindström Oulu struktūrvienībā un Comfort struktūrvienībā Tamperē tika veiktas atsevišķas pārbaudes, kas aptvēra 10 procentus enerģijas patēriņa. Prakse, kas šajās pārbaudēs noteikta kā efektīva, tiks izmantota visās Lindström struktūrvienībās.

Saistītie raksti