Šogad Lindström kļuvis par vienu no 38 organizācijām, kuras ieguvušas statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta“. Šī atzinība pierāda, ka esam uzņēmums, kuram rūp savi darbinieki un viņu ģimenes labklājība. Esam gandarīti, ka spējam apliecināt gan citiem, gan saviem kolēģiem, ka mums rūp cilvēki un ka novērtējam katru, kurš izvēlas savu karjeru turpināt kā daļa no mūsu komandas.

Šī atzinība pierāda, ka esam uzņēmums, kuram rūp savi darbinieki un viņu ģimenes labklājība.

Mēs īpaši rūpējamies, lai tiek:
• ievērotas prasības attiecībā uz ģimenēm ar bērniem;
• organizētas iniciatīvas darbinieku izaugsmes veicināšanai;
• izveidota droša un veselībai nekaitīga darba vide;
• rīkoti pasākumi darbinieku labbūtības veicināšanai;
• tiek organizēti labdarības u sociālās atbildības pasākumi.

Programma “Ģimenei draudzīga darbavieta” šobrīd apvieno jau 150 ģimenei draudzīgus darba devējus.

Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.