Kotisivu / Blog / Unelmat todeksi: miten luodaan asiakaskohtaisia työvaatemallistoja? 
01.03.2024

Unelmat todeksi: miten luodaan asiakaskohtaisia työvaatemallistoja? 

Blogin on kirjoittanut vaatesuunnittelija ja projektipäällikkö, jotka toimivat työparina. Työparin erityisaloina ovat terveydenhuolto, retail ja HoReCa -toimialat.

Kaikkien suunnittelemiemme mallistojen tulee täyttää vastuullisuuden kriteerit

EU:n tekstiilistrategian mukaan vuonna 2030 kaikkien EU-alueella myytävien tekstiilien tulee täyttää kolme tavoitetta: olla pitkäikäisiä, korjattavissa ja kierrätettävissä uudeksi raaka-aineeksi. Nämä asiat ovat keskiössä myös silloin kun suunnittelemme Case Support -tiimissämme asiakkaillemme omia työvaatemallistoja.

Lindströmin asiakaskohtainen vaate on myös vastuullinen ihan jo sen vuoksi, että se on vuokrattu, ja sen pitkästä elinkaaresta huolehditaan korjaamalla, pesemällä isoissa teollisissa koneissa ja vähän vettä kuluttavassa prosessissa. Tekstiilijäte kierrätetään vastuullisesti, kun vaate on tullut elinkaarensa päähän.

Materiaalivalinnoissa huomioidaan vaatteelle suunniteltu elinkaari, asiakkaan tarpeet ja toiveet, toimialan rajoitteet sekä teollisen pesun tuomat vaatimukset.

Yhdessä asiakkaan kanssa kartoitamme mitä tarvitaan

Pohdimme, mikä on hyvää nykyisissä työvaatteissa ja mitä niissä halutaan parantaa. Selvitämme, mitkä toiminnalliset elementit tuotteissa täytyy ehdottomasti olla, ja missä työhön tai tarvikkeisiin liittyvissä haasteissa työvaate voisi olla avuksi, unohtamatta työergonomiaa ja mahdollista riskien kartoitusta. Tarvittaessa vierailemme asiakkaiden tiloissa tutustumassa työympäristöön, olosuhteisiin ja käytännön työhön. Yhteisissä ideapajoissa työntekijät pääsevät kertomaan tarkemmin työn luonteesta, tarpeistaan ja toiveistaan.

Projektipäällikkö Ulla Raunio

Avoin keskustelu on todella hedelmällistä ja ymmärrys kasvaa puolin ja tosin. Näkemys- ja makueroja on aina myös henkilöstön välillä, joten toisinaan on tärkeää päästä yhteisen pöydän ääreen erilaisten ja eri ikäisten työntekijöiden kanssa. Joitakin toiveita voi olla vaikea toteuttaa syystä tai toisesta, mutta aina olemme löytäneet kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.

Teollinen pesu tuo myös aika paljon rajoitteita erityisesti materiaalivalintoihin, ja tietysti myös se, että halutaan tuotteista mahdollisimman vastuullisia. Kun näistä asioista avoimesti keskustellaan, ja saatavilla olevista vaihtoehdoista käyttäjät pääsevät itse valitsemaan, otetaan uusi työvaate hyvin vastaan. Tärkeää siis on, että tuotteiden käyttäjillä on mahdollisuus saada äänensä kuuluville.

Toisinaan on niin, että asiakas ei tiedä tai osaa pukea sanoiksi, mitä työvaatteelta toivoo. Tällöin on hyötyä meidän pitkästä toimialatuntemuksestamme. On monenlaisia tapoja päästä haluttuun lopputulokseen.

Kerromme asiakkaan tarinaa

On monenlaisia syitä, miksi päädytään asiakaskohtaiseen ratkaisuun. Vaikka työvaatemalliston ydin rakentuisi perusvalikoimasta, voidaan asiakkaan brändiä ja ajankohtaisia trendejä tuoda esiin myös vain muutamissa malliston keskeisissä tuotteissa.

Vaatesuunnittelija Riikka Sivonen

Monelle asiakkaallemme kilpailijoista erottuminen on tärkeää joko asiakkaiden tai työntekijöiden näkökulmasta. Teollisuudessa työturvallisuus määrittelee tarpeet. Hoivan puolella saattaa korostua mukava kutsuva ja kodinomainen ympäristö, jossa työvaatteella on iso merkitys. Asiakaspalvelutyössä esimerkiksi kaupanalalla asiakaskohtaamiset ja työn toiminnallisuus määrittävät vaatimuksia.

Asiakaskokemuksesta on tullut enemmän kuin vain tuotteiden etsimistä ja ostamista. Tarinoiden avulla esitellään yrityksen arvoja ja herätellään samaistuttavia tunteita, mikä on tiedostavien kuluttajien säilyttämisessä ja uusien houkuttelemisessa tärkeää. Sen lisäksi, että yritykset antavat asiakkaille syitä, miksi heidän pitäisi ostaa tuote tai palvelu, kuluttajat haluavat tietää, miksi brändi on olemassa ja miksi tällä on merkitystä. Tarinoiden avulla herätetään myös luottamusta, erotutaan kilpailijoista ja rakennetaan asiakaskuntaa. Tarinoiden kerronnan tulee olla johdonmukaista kaikessa viestinnässä, ja työvaate on osa tätä tarinan kerrontaa.

Kuljemme asiakkaan mukana arjessa

Työvaatteiden kehitystyö on jatkuvaa. Meille on tärkeää pitkäaikainen kumppanuus myös asiakaskohtaisten työvaatteiden osalta. Mallistoa on hyvä kehittää ja muokata myös käyttöönoton jälkeen. On hyvä säännöllisin väliajoin tarkastella mallistoa: mitkä tuotteet jäävät pois tai tarvitaanko uusia tuotetyyppejä? Asiakkaan toiminnoissa voi tapahtua muutoksia tai brändi-ilme voi päivittyä. Tällöin on vastuullisempaa uudistaa muutamia tuotteita, kuin vaihtaa koko mallisto.

Haluatko tutustua muihin rautaisiin ammattilaisiin tiimissämme?

Meitä kutsutaan Case Support -tiimiksi ja olemme osa Suomen myynnin tukiorganisaatiota. Tiimimme koostuu upeasta joukosta vaatetusalan ammattilaisia. Ennen työvaateuraa Lindströmillä olemme ehtineet kerätä kokemusta myös mm. tekstiilisuunnittelusta, urheiluvaatetuksesta, teatteripuvustuksista, alusvaatteista, pr-tuotteista vaatetuksesta asusteisiin, mallimestarin hommista ja graafisesta suunnittelusta eri medioihin. Työvaateprojekteja teemme työpareina projektipäällikön ja suunnittelijan voimin.

Ottamalla yhteyttä Lindströmin myyntiin yrityksen on mahdollista heittäytyä ainutkertaiseen tuotekehitysprojektiin. Mukaan kannattaa lähteä uteliaasti omana itsenään ilman ennakkoluuloja. Sinun ei tarvitse olla vaatetusalan ammattilainen, vaan oman sektorin asiantuntijuus riittää. Me johdamme projektin ja autamme määrittelemään tarpeet, ja lopputuloksena luomme työvaatemalliston, joka on paitsi oikeasti vastuullinen myös suunniteltu tarkoin.

Projektipäällikkö Ulla Raunio ja vaatesuunnittelija Riikka Sivonen  | 7.12.2023

Lindströmin vaatesuunnittelun ytimessä on kiertotalous. EU-standardien kiristyessä tekstiilien suunnittelu on yhä vaativampaa, koska on otettava huomioon niin monta yksityiskohtaa. Työssämme meitä inspiroi se, että voimme olla asiakkaillemme avuksi ja suunnitella kestäviä, pestäviä ja tyylikkäitä mallistoja, joihin on mukava pukeutua töissä.

Avatar