Kotisivu / Asiakastarinat / Kestävän hyvinvoinnin kaupungiksi kaikille jyväskyläläisille
11.01.2024

Kestävän hyvinvoinnin kaupungiksi kaikille jyväskyläläisille

Jyväskylän kaupunki haluaa olla kestävän hyvinvoinnin kaupunki ja paras paikka asua vuoteen 2040 mennessä. Siksi kaupungin hankinnoissa painotetaan esimerkiksi vastuullisia ja kestäviä valintoja. Kaupunki ja Lindström ovat olleet vastuullisuuskumppaneita jo yli 20 vuotta. Pitkän kumppanuuden salaisuutena on aito yhdessä tekeminen.

Kuva: Jyväskylän kaupunki. Kuvaaja: Hanna-Kaisa Hämäläinen

Jyväskylän kaupunki haluaa olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2030 ja päästötön, jätteetön ja ylikulutukseton viimeistään vuonna 2040. Kaupungin ja Lindströmin kumppanuus on kestänyt jo yli 20 vuotta – ja yhteistä vastuullisuusmatkaa jatketaan yhä.

”Aina, kun olemme kaupungilla lähteneet tutkimaan, miten voisimme toimia vastuullisemmin ja paremmin, lindströmiläiset ovat innostuneet asiasta ja lähteneet mukaan. Viemme yhdessä kiertotalousajattelua eteenpäin sitoutuneena aidosti asiaan. Yhteistyössämme on todella voimaa”, sanoo Jyväskylän kaupungin ympäristöasiantuntija Mervi Saukko ja jatkaa:

”Kumppanuutemme on hyvin vuorovaikutteista. Se on mahdollistanut molemmille eteenpäin menemisen vuosien varrella. Viestintämme on ollut avointa siitä, mitä voimme Lindströmiltä odottaa ja mikä on mahdollista yhteistyössä. Kysyttäessä olemme myös saaneet lindströmiläisiltä vastauksia siihen, miten paljon voimme esimerkiksi vähentää veden kulutusta tai jätteen määrää heidän palvelujensa avulla.”

Kiertotalouskriteerit kuntoon

Jyväskylän kaupungin hankinnat perustuvat hankintalakiin, kaupunkistrategiaan ja kaupungin hankintojen linjauksiin. Yksi kaupungin strateginen painopiste on resurssiviisaissa hankinnoissa. ”Kaupunkistrategian yhtenä tavoitteena on, että teemme kestäviä, eettisiä ja innovatiivisia hankintoja sekä edistämme kiertotaloutta ja resurssiviisasta liiketoimintaa. Hankinnoilla pyritään esimerkiksi vähentämään haitallisia sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia sekä luomaan kannusteita uusien ratkaisujen syntymiselle”, kertoo Jyväskylän kaupungin hankinta-asiantuntija Joona Kankainen.

Tarjouspyyntöjä varten kaupunki määrittelee erilaisia kriteerejä ja vaatimuksia palveluntarjoajille ja palvelulle, jotta se voisi päästä ympäristövastuutavoitteisiinsa. Vuosien varrella Lindström on aktiivisesti osallistunut kaupungin järjestämiin avoimiin markkinavuoropuheluihin ja hankintatilaisuuksiin. Lindström on tuonut keskusteluun asiantuntemusta muun muassa toteutuskelpoisista ympäristö- ja resurssiviisauskriteereistä ja siitä, millaisiin vaatimuksiin palveluntarjoajat voitaisiin sitouttaa sopimuskaudella vastuullisuuden ja kiertotalousajattelun edistämiseksi.

”Koska emme tunne, miten puhtaanapitoa helpottavat tekstiilipalvelut kehittyvät, lindströmiläiset ovat auttaneet meitä esittämään oikeita kysymyksiä ja sitä kautta käymään meille todella arvokasta markkinavuoropuhelua. Olemme saaneet lindströmiläisiltä ajatuksia myös muihin kilpailutuksiimme. Olemme yhdessä edistäneet hienosti julkisten hankintojen kilpailuttamista esimerkiksi kiertotalouskriteerien osalta”, kertoo Saukko.

Kohti kestävämpää tulevaisuutta

Jyväskylän kaupunki haluaa olla rohkeasti aikaansa edellä, mikä merkitsee jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä myös vastuullisuusasioissa. Tulevaisuudessa – myös tarjouspyyntökriteerejä ajatellen – kaupunkia kiinnostaa yhä enenevässä määrin muun muassa tekstiilien vastuullinen kierrättäminen ja uusiokuitujen hyödyntäminen.

”Tavoite on, että saisimme mahdollisimman paljon takaisin esimerkiksi käytöstä poistuneita tekstiilejä uusiokuidun muodossa, jotta neitseellisten raaka-aineiden käyttötarve pienenisi. Lindströmiläisten tavoite kierrättää konserninlaajuisesti 100 prosenttia kaikista käytöstä poistuneista tekstiileistä vuoteen 2025 mennessä kiinnostaa meitä. Tekstiilien kierrätys on tärkeää, kun niiden elinkaari tulee matkansa päähän, mutta tarvitsemme vielä molemmat lisää kokemusta esimerkiksi siitä, miten uusiokuitu kiertää tekstiileissä. Näin jälleen kehittäisimme markkinoita yhdessä eteenpäin kohti kestävämpää suuntaa”, sanoo Mervi Saukko.

Jyväskylän kaupungin ja Lindströmin vastuullisuuden virstanpylväitä:

  • Yhteistyömme alkoi 1990-luvulla vaihtomatto- ja puuvillapyyhepalvelun tiimoilta.
  • Lindströmin puuvillapyyhepalvelulle myönnettiin Joutsenmerkki 1997.
  • Pyyherullan käytön avulla Jyväskylän kaupunki on tuottanut vuosi vuodelta vähemmän paperijätettä käsienkuivauksesta. Vuonna 2014 säästynyttä paperijätettä oli noin 10 tuhatta kiloa ja vuonna 2019 jo 16 tuhatta kiloa.
  • Vuonna 1998 Jyväskylän kaupunki allekirjoitti energiansäästösopimuksen ja alkoi rakentaa ISO 14001 järjestelmää.
  • Vuonna 2003 kaupunki kilpailutti ensimmäistä kertaa vaihtomatto- ja puuvillapyyhepalvelut – valtakunnallisesti ensimmäisiä näiden palveluiden kilpailutuksia, joissa ympäristöasioita on huomioitu.
  • Vuonna 2003 Lindströmiltä ilmestyi ensimmäinen vastuuraportti.
  • Vuonna 2019 Jyväskylän kaupunki nimettiin vuoden kiertotalouskunnaksi.
  • Kohti tulevaisuutta: kaupunki edistää biokaasun käyttöä ja myös jatkossa sähkön käyttöä. Tahtotilamme Lindströmillä on, että tulevaisuudessa meidän kaikki jakeluautot käyttäisivät uusiutuvia polttoaineita. Molempia kiinnostaa myös tekstiilien kierrätys.

Lue lisää vastuullisuudestamme

Avatar