Kotisivu / Artikkelit / Lisää tehokkuutta ja uusia mahdollisuuksia palveluiden digitalisoinnilla
01.03.2024

Lisää tehokkuutta ja uusia mahdollisuuksia palveluiden digitalisoinnilla

Työvaatepalvelu digitaaliseksi -tiimillä oli kesällä 2022 syytä juhlaan: se sai maaliin pitkän muutosprojektin, jonka tuloksena sekä me että asiakkaamme saamme nauttia läpinäkyvämmästä ja tehokkaammasta palvelusta. Käytännössä yli 12 miljoonaa vaatetta on nyt varustettu RFID-tunnisteilla, jotka skannataan prosessin eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa työvaatteiden käytön ja käsittelyn tehokkaan seurannan.

”Emme ole aiemmin pystyneet seuraamaan kaikkia vaatteiden käsittelyprosessin vaiheita, ja se on usein johtanut puuttuvien vaatteiden manuaaliseen etsintään. Nyt näemme helposti, onko yksittäinen vaate käytössä, kuljetuksessa, pesussa vai korjattavana”, kertoo Lindströmin työvaatepalvelun Service Owner Demet Caglayan.

Erityisen hyödylliseksi on osoittautunut helppokäyttöinen verkkoportaalimme, jonka kautta asiakkaamme voivat seurata työvaatteiden käyttöä reaaliajassa. Se mahdollistaa tehokkaan vaatehuollon ja tarvittavan vaatemäärän optimoinnin. Siitä on erityistä hyötyä myös hygieniaherkillä aloilla: asiakkaamme voivat portaalin kautta seurata vaatteiden pesukertojen määrää ja varmistua siten hygieniavaatimusten noudattamisesta.

Flex-työvaatepalvelu palkittu innovatiivisuudesta tekstiilien ylituotannon vähentämisessä

Uutta digitalisoitua mallia edustavassa Flex-työvaatepalvelussamme puhtaiden työvaatteiden riittävyys varmistetaan älykkään seurannan avulla. Varastotasot ovat helposti muokattavissa sesonkien tai muuttuvien työvaatetarpeiden mukaan.

Flex-työvaatepalvelu palkittiin toukokuussa 2022 European Textile Service Associationin Best Innovative Project -palkinnolla. Palvelua kehuttiin toimivaksi ratkaisuksi tekstiilien ylituotantoon, ja sen todettiin samalla lisäävän tehokkuutta ja työntekijöiden tyytyväisyyttä kaikilla osa-alueilla. ”Oletimme ratkaisumme vähentävän asiakkaiden varastoissa olevien työvaatteiden määrää 10–15 prosentilla, mutta alustavan analyysin mukaan oikea luku voi olla jopa 40 prosenttia”, Caglayan sanoo.

Digitaalisilla ratkaisuilla lisäarvoa asiakkaille

Käytettävissä oleva data ja digitaaliset ratkaisut tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia lisäarvoa tuottavien ratkaisujen jatkokehittämiselle. ”Luomme jo nyt uusia ratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Digitalisaatio mahdollistaa jatkuvan innovoinnin ja toiminnan läpinäkyvyyden. Uskon, että löydämme kehitystyön ensimmäisessä vaiheessa ratkaisuja, jotka parantavat palvelumme hygieenisyyttä, kustannustehokkuutta ja vastuullisuutta”, kertoo Anna Maganova, Lindströmin digitaalisten ratkaisujen Service Owner.

Puhdastilapalveluissa on jo käytössä yksi digitalisaation mahdollistamista keskeisistä ratkaisuista: vaatteiden elinkaaren seuranta RFID-tunnisteiden avulla. Puhdastilavaatteiden kankaan rakenteellinen eheys suojaa niitä hiukkaskontaminaatiolta, mutta se heikkenee vähitellen jokaisen pesukerran myötä. Siksi on tärkeää pystyä seuraamaan pesukertojen lukumäärää. Digiratkaisumme raportoi asiakkaille vaatteen elinkaaresta helpottaen siten lakisääteisten standardien noudattamista.

Avatar