Kotisivu / Artikkelit / Työvaatepalvelu: korkeaa hygieniaa kiertotalouden ehdoilla
01.03.2024

Työvaatepalvelu: korkeaa hygieniaa kiertotalouden ehdoilla

Lähellä tuotettu, hygieniastandardeja noudattava ja sertifioitu tekstiilipalvelu on tehokkain ja ympäristöystävällisin tapa suojautua mikrobeilta ja viruksilta.

Virusepidemioiden torjunnassa käsihygienian lisäksi myös työvaatteet ovat keskeisessä asemassa. Kertakäyttöisten suoja-asujen haittapuolena on etenkin niistä syntyvän jätteen määrä.

Korkeat hygieniastandardit ja ympäristöystävällinen kiertotalous eivät ole toisensa poissulkevia vaihtoehtoja. Lindströmillä niiden yhdistäminen on luonnollinen osa jokapäiväistä työtämme. Meillä työvaatteet suunnitellaan ja valmistetaan kestämään sekä käyttöä että turvaamaan käyttäjä omassa työympäristössään.

Standardoitua mikrobiologisen puhtauden hallintaa

Tehokkain ja ympäristöystävällisin tapa tähän on lähellä tuotettu, hygieeninen ja sertifioitu tekstiilipalvelu. Puhumme mikrobiologisen puhtauden hallinnasta, jossa toimimme EN 14065 standardin mukaisesti. Tässä prosessissa käyttäjälleen suunnitellun kestotuotteen hygieeninen lopputulos saavutetaan joko lämpö- tai kemiallisella desinfektiolla, joka tuhoaa mikrobit. Mikrobeihin kuuluvat bakteerit, virukset, ja hiiva- tai homesienet. Näillä menettelyillä takaamme turvallisuuden sekä käyttäjälle että hänen ympäristölleen.

Tartuntataudeille altistuneen ja infektoituneen pyykin käsittelyssä noudatamme infektiopyykille tarkoitettua niin sanottua suljetun pesukierron prosessia, jossa infektoituneeseen tekstiiliin ei kosketa käsin ennen pesua. Asiakas pakkaa tekstiilit vedessä liukenevaan muoviseen säkkiin ja keltaiseen pyykkisäkkiin, jotta palveluedustajan on turvallista noutaa infektoituneet tekstiilit. Kuljetuksessa Infektoituneet tekstiilit pidetään erillään muista tekstiileistä, ja pesulassa niille on osoitettu erillinen paikka. Pesulassa tekstiilejä ei käsitellä mitenkään vaan tekstiilihuoltaja siirtää tekstiilit veteen liukenevassa muovisäkissä suoraan pesuun.

Pesuprosessissa tuotteiden hygieeninen lopputulos varmistetaan joko lämpö- tai kemiallisella desinfektiolla. Pesun jälkeen tuotteita on turvallista käsitellä normaaliin tapaan ja toimittaa takaisin asiakkaalle käyttöön.

Puhdastilapalvelu steriileihin kohteisiin

Puhdastilapalvelussamme (englanniksi Cleanroom service) tekstiilit käsitellään tiukempien hygieniaohjeiden GMP eli good manufacturing practice -määritysten mukaisesti kontrolloidussa ympäristössä mikrobien määrän minimoimiseksi. Partikkelimäärän kontrollointi tapahtuu ISO 14633-1 standardin mukaisesti. Tekstiilit on mahdollista myös steriloida joko meidän tai asiakkaan itsensä toimesta. Näin varmistamme asiakkaiden laatuvaatimusten täyttymisen myös korostunutta hygieniaa vaativien toimialojen kuten erityisesti lääketeollisuuden tarpeisiin.

Vastuullisuus lähtökohtana

Työvaatepalvelussamme korostuu myös vastuullisuus ja kiertotalous. Vaatteiden suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa erityistä huomiota kiinnitetään vaatteen koko elinkaaren maksimoimiseen. Valitsemme vain huolella testattuja kankaita, niin käyttömukavuuden kuin kestonkin osalta, ja suunnittelussamme huomioidaan vaatteen korjattavuus palvelun aikana.

Keskimääräisesti vaatteemme kestävät vähintään kolme vuotta. Pelkästään vuonna 2019 korjasimme työvaatteitamme yli 5 miljoonaa kertaa. Kun vaate ei enää ole käytettävissä, hävitämme sen vastuullisesti asiakkaan puolesta. Poistotekstiiliemme kierrätysaste nousee vuosi vuodelta, ja etsimme aktiivisesti lisää tapoja kierrättää tekstiilit.

”Kun työvaate huolletaan asianmukaisesti, sen mikrobiologisesta puhtaudesta huolehditaan koko käyttöiän aikana ja vielä kierrätetään elinkaarensa jälkeen, ollaan varmalla pohjalla sekä ympäristön että hygieniatavoitteiden suhteen.” Puputti summaa.

Pääosassa 100 % hygienia ja ympäristövastuu
Työvaatepalvelussamme yhdistyy 100% hygienia ja käytännön tasolla toimiva kiertotalousmalli. Sertifioidun työvaatepalvelumme kautta voimme taata asiakkaillemme sekä turvatun hygienian että ympäristövastuullisen tavan toimia.

Vastuullisuuden käytännöistä:

Avatar