Home / Article / Je super pracovat v ekologické firmě. Pracujete také v takové?
17.01.2023

Je super pracovat v ekologické firmě. Pracujete také v takové?

Mnohé společnosti si už velmi dobře uvědomují, jak je důležité zajímat se o ekologii, udržitelnost a ochranu životního prostředí, a snaží se proto přizpůsobit své produkty a služby, aby byly pro zákazníka atraktivnější. Lidé chtějí získat více než jen zboží, ale třeba i vědomí, že se chovají zodpovědně k naší planetě.

Přístup těchto ekologických firem k produktům a službám je výrazně odlišný, než je ještě dnes běžné. Ekologie totiž neznamená jen to, že firma vyrábí něco s nižší uhlíkovou stopou nebo se úplně vyhne fosilním palivům.

Obrázek: Mladým zaměstnancům záleží na dopadech jejich firmy na životní prostředí.

Příkladem světových ekologických firem je například výrobce oblečení Patagonia, který se snaží využívat kvalitní materiály, jež jsou současně minimální zátěží pro životní prostředí. Velká část jejich surovin se recykluje nebo se pěstuje organicky, aby se snížila jejich ekologická stopa. Cílem společnosti Patagonia je být do roku 2025 zcela uhlíkově neutrální. Firma věnuje také 1 % svých tržeb na podporu ekologických organizací po celém světě, které se snaží o obnovu lesů, bourání přehrad a ochranu ohrožených druhů.


Druhým příkladem je známá technologická společnost Apple, která využívá 100% recyklovaný hliník, také solární panely a obecně obnovitelné zdroje energie a čistou elektřinu. Apple kromě toho spustil speciální program výměny starého zařízení za nové, a tak se zbytečně neplýtvá zdroji a materiály.

Co znamená udržitelné podnikání a společenská odpovědnost firem

Koncept udržitelného podnikání má mnoho společného s tzv. modelem společenské odpovědnosti firem (Corporate social responsibility – CSR) a někdy lidé tyto pojmy používají ve stejném významu. Rozdíl mezi nimi je ale v čase. Udržitelné podnikání si klade dlouhodobější a ctižádostivější cíle, kdežto CSR se spokojí s krátkodobými účinky.

Udržitelné podnikání tvoří tři základní složky:

  • Ekologická: obnova přírodního bohatství, šetření zdrojů, energií a vody, nakládání s odpady a recyklace atd.
  • Sociální: péče o lidské zdroje, upřednostňování lokální pracovní síly a znevýhodněných skupin obyvatel, důraz na rovné podmínky, rozmanitost, starost o lokální komunitu, zvyšování kvality života, nabídka vzdělávání a rozvoje, prorodinná firemní politika, firemní dobrovolnictví a dárcovství.
  • Ekonomická: šetření finančních zdrojů, omezení zbytečných výdajů, investice do obnovy ekosystémů, ekologicky šetrných zařízení, výrobků a služeb.
  • Účinným prostředkem udržitelného podnikání je také zapojení vlastního byznysu do cirkulární ekonomiky. V jejím rámci se důsledně využívají recyklované výrobky a materiály k výrobě jiných produktů a nevznikají tedy zbytečné odpady. Uplatňuje se zde spolupráce mezi různými průmyslovými obory, spolu s udržitelnou výrobou a spotřebou.
Obrázek: Zapojení podniku do cirkulární ekonomiky.

Udržitelné podnikání jako konkurenční výhoda

Dvě třetiny Čechů od firem očekávají hlavně férové jednání a ochranu životního prostředí. Nejvíce je to vidět u mladší generace (tzv. mileniálů), která se zajímá o udržitelné a lokální výrobky, kde a za jakých podmínek byly produkty vyrobeny a jaké látky obsahují. U firem, v nichž pracují nebo o tom uvažují, se zase zajímají o to, jak je firma odpovědná a zda bude mít jejich práce nějaký vyšší smysl.

Více než 40 % firem jako důvody k udržitelnosti uvádí snahu zvýšit svoji atraktivitu u zákazníků, obchodních partnerů i zaměstnanců, zvýšit svoji konkurenceschopnost, kontrolovat náklady a vypořádat se s přicházející legislativou. Každá třetí tuzemská firma již v udržitelnosti spatřuje obchodní příležitosti.

Lindström je příkladem udržitelného podnikání

Naše firma si uvědomuje dopady svého podnikání na životní prostředí, proto se už dávno začlenila do systému cirkulární ekonomiky zejména prostřednictvím opětovného využívání a opravování opotřebovaných pracovních oděvů a upřednostňování pronájmu oděvů před prodejem.


Princip pronájmu pracovních oděvů Lindström spočívá v tom, že naše firma pro své klienty navrhuje kolekce pracovního oblečení, které přesně odpovídají hygienickým a bezpečnostním normám v daném oboru. Oděvy se pak pravidelně hygienicky čistí, perou a opravují tak, aby nekončily předčasně jako odpad na skládkách. Pokud již oděv nelze opravit, textil se recykluje a vyrábí se z něj nové produkty (např. průmyslové utěrky, rohože, vratné tašky). Výsledkem je tedy prakticky nulový textilní odpad (zero waste) a významné úspory energie díky hromadnému průmyslovému praní.

A to není zdaleka všechno, Lindström spolupracuje s dalšími firmami na vývoji nových materiálů (z mořských řas, škrobu nebo celulózy), na digitalizaci svých procesů (např. zákaznická aplikace eLindström), férově vyrobeném důvěryhodně certifikovaném textilu atd.

Obrázek: Slušivé a hygienicky čisté oblečení pro zdravotníky.

Konkrétní dopady podnikání na sociální oblast a životní prostředí

Firmy mají v oblasti udržitelného rozvoje velkou odpovědnost a podle průzkumu, který Svaz průmyslu a dopravy realizoval na jaře 2022, podniky už konkrétní kroky realizují. Na rozdíl od obecných formulací, které uvádějí nyní, by je nově měly dokázat konkrétně vyčíslit.

Zkratka ESG (anglické výrazy Environmental, Social a Governing, tedy okruhy zahrnující životní prostředí, sociální oblast a řízení) označuje nový druh reportingu, který se od 1. ledna 2023 vztahuje na velké firmy s více než 250 zaměstnanci, obratem vyšším než 50 milionů eur a aktivitou vyšší než 43 milionu eur. A od 1. ledna 2026 se pak povinnost tohoto reportingu bude vztahovat i na podniky malé a střední.

Sociální zodpovědnost se uvnitř organizace projevuje například tím, že se firma zajímá o své zaměstnance a dodržuje zákoník práce. Navenek jde třeba o vztah ke klientovi, podporu neziskových organizací a účast na dobročinných projektech. Sociální oblast je definována jako souhrn úrovně inovativnosti, důvěry, identifikace zaměstnanců se společností, spokojenosti a odpovědnosti ve firmě. Čím vitálnější firma je, tím má menší fluktuaci zaměstnanců, je stabilnější a je schopna mnohem efektivněji reagovat na změny.

Většina účastníků v průzkumu uvedla, že zavedení environmentální a sociální obchodní strategie vedlo k lepší spokojenosti zákazníků, lepší pověsti, vyšší efektivitě, a dokonce i zvýšení podílu na trhu.

Společnost Lindström získala za svůj udržitelný přístup k podnikání zlatou EcoVadis medaili.

Pozor na greenwashing aneb když je udržitelný rozvoj pouhou marketingovou strategií

Větší firmy se k ekologickým tématům obvykle přiklání především kvůli image. Důvodem je, aby udržely krok se současným trendem a ukázaly, jak jsou zodpovědné. Z toho ale bohužel ve většině případů vzniká tzv. greenwashing neboli neopodstatněné ozeleňování svého byznysu. Spousta firem sází na neznalost zákazníka a operuje s bezvýznamnými fakty. Chlubí se třeba tím, že výrobek neobsahuje freony nebo olovo, které už jsou roky zakázané. Některé produkty se chlubí certifikacemi, které nejsou věrohodné.

A co vaše firma, zamysleli jste se nad jejími přínosy?

Avatar
Lindström Group