Home / Uncategorized / Защо трябва да предпочитаме бизнес решенията с кръгова икономика?
08.11.2021

Защо трябва да предпочитаме бизнес решенията с кръгова икономика?

Jyrki Katainen от Sitra обяснява защо преходът към кръгова икономика трябва да започне още днес.

„Доста е изненадващо да разберем, че по-малко от 9% от природните ресурси, които извличаме, в крайна сметка се използват повторно. Общо 90% от загубата на биологично разнообразие и вода са причинени от добив на ресурси, а 45% от климатичните емисии са свързани с производството на продукти. Глобалната употреба на материали се очаква да се удвои до 2060 г.“ – това бяха част от шокиращите цифри, които Jyrki Katainen, президент на Sitra, изтъкна в нашия уебинар по повод CX Week, докато говори за екологичната криза, пред която е изправен светът.

Sitra е финландски иновационен фонд, който разглежда кръговата икономика като една от основните си области. Те са публикували Наръчник за кръгова икономика, за да помогнат на компаниите в тяхната трансформация към кръгова икономика и представят най-добрите практики.

Jyrki Katainen също така посочва, че кръговата икономика предлага великолепни бизнес възможности. Accenture изчисли, че на глобално ниво кръговата икономика ще създаде огромна икономическа продукция от 4,5 трилиона долара до 2030 г.

Той сподели в презентацията си, че съществуват три големи кризи, застрашаващи бъдещето на нашата планета: изчерпване на природните ресурси, изменение на климата и загуба на биоразнообразие. Всички те са причинени от начина, по който използваме и произвеждаме материали и продукти. Той смята, че решението е да се започне системна промяна в икономиката, така че да отделим използването на природни ресурси от икономическия растеж.

Кръговата икономика предлага решение именно за тези предизвикателства и тя трябва да бъде бизнес моделът на днешния ден. „Вместо да произвеждаме все повече и повече стоки, в кръговата икономика ние получаваме повече стойност от това, което вече имаме. И ние запазваме тази стойност в икономиката възможно най-дълго, чрез по-интелигентен дизайн, дигитални решения и преминаване от притежаване на продукти към използване на услуги“, обяснява Katainen.

Той издигна законодателство и различни инициативи като плана за действие на ЕС за кръгова икономика, с които подкрепя и насърчава кръговата икономика. Освен това провеждащата се в момента конференция на ООН COP 26 ще определи насоки за предстоящата работа по устойчивото развитие в глобален контекст.

Вижте пълната презентация на Jyrki Katainen в записа.

 

Линдстрьом ще сподели своя опит в сферата на кръговата икономика на безплатен уебинар, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с Финландски иновационен фонд-SITRA на 10.11.2021г., от 9:30 часа.

Събитието има за цел да повиши информираността относно възможностите за преход към кръгова икономика сред бизнеса и да предостави полезна на предприятията информация, която да им послужи за внедряването на зелени иновации.

Сред лекторите ще е и Изпълнителният директор на Lindström България, който ще представи успешни бизнес практики в сферата на кръговата икономика.

При интерес за участие българските компаниите могат да се регистрират напълно безплатно тук: https://forms.gle/eLY2WGKSSaT6Yejb9

Lindström Group
Lindström Group