Цифровизацията улеснява редица процеси в компаниите, като спестява време, труд на служителите и финанси. Освен това, тя повишава надеждността и безопасността на работните процеси. Пример за това са RFID етикетите на работното облекло на Lindström, които позволяват безконтактен обмен на данни между облеклото и четеца. Каква информация можете да съберете от това и как можете да я използвате, за да подобрите процесите във вашата компания?

Каква е целта на RFID етикетите в работното облекло на Lindström?

Етикетите RFID се използват за цифровизиране на идентифицирането и отчитането на работното облекло за клиента. Всяка част от облеклото е оборудвана с индивидуален таг и служителите на Lindström сканират дрехите с помощта на четец по време на работа, като по този начин записват движението им в онлайн системата. Това означава, че RFID четецът винаги присвоява нов статус на дрехите – независимо дали те са при клиента на работното му място, в пералнята или се транспортират между двете локации.

Благодарение на тази интелигентна технология:

– всички служители винаги разполагат с оптимален брой дрехи, годни за употреба на място;

– не се губят дрехи;

– нищо не липсва, или не е в излишък.

Таговете също така са полезни при регистрирането на поръчки за поправка на работно облекло, което вече не е в перфектно състояние, или за поръчка на ново такова.

Следователно, цифровизацията на идентифицирането и отчитането на работното облекло позволява подробно, удобно и автоматизирано проследяване на всеки детайл, свързан с облеклото, включително текущото му местоположение и историята на неговото използване, поддръжка и поправка.

Тези данни могат лесно да се изтеглят с помощта на функцията за отчитане в клиентското приложение eLindström и да се използват за по-нататъшна оптимизация на производствените процеси.

Как работи отчитането в клиентското приложение eLindström?

Функцията за отчитане в клиентското приложение eLindström е напълно автоматизирана и интуитивна. Избирате период от време в приложението и веднага виждате информация за всички работни облекла, които сте наели. За всяко облекло можете да видите кой служител го използва, къде се намира в момента, колко пъти е било изпрано и през колко поправки е преминало. Можете да генерирате отчети директно в приложението и след това да ги изтеглите във формат Excel.

Функцията за изготвяне на отчети спазва максималната защита на личните данни и не разкрива нищо за служителите като цяло. Въпреки това получените данни предоставят ценна информация за това как работното облекло се използва от служителите и какви са техните работни навици.

В приложението eLindström можете да генерирате 5 вида отчети само с няколко кликвания:

Отчет за фактуриране: Преглед на продуктите, наети през избрания 4-седмичен период в дадения период на фактуриране (изброени са само продуктите, които са фактурирани).

Продукти по служители: Обобщение на работното облекло, използвано от всеки служител, включително модел, размер и брой.

Остатъчни стойности: Преглед на работното облекло, което е било предадено на клиента за подмяна.

Поръчки на работно облекло: Преглед на поръчките за работно облекло през избрания период.

Продукти – работно облекло: Преглед на продуктите, наети през избрания 4-седмичен период в дадения период на фактуриране (изброени са всички продукти).

Как да използвате отчетите за оптимизиране на процесите в компанията

Има няколко начина за използване на данните от отчетите на eLindström за оптимизиране на процесите в компанията. Как те могат да ви помогнат?

Спазване на хигиенните стандарти – в някои отрасли законът изисква стриктно спазване на хигиенните стандарти. Пример за това е хранително-вкусовата промишленост, където тези стандарти гарантират, че в производството и крайните продукти няма замърсяване. Затова работниците в хранително-вкусовата промишленост трябва да се преобличат с чисто облекло всеки ден, наред с други неща.

В отчета можете лесно да видите дали дрехите на конкретен служител се перат достатъчно често въз основа на броя на отработените от него смени. Ако даден служител не спазва правилата за ежедневна смяна на дрехите, е важно да се открие причината.

Дали те не перат дрехите си у дома? Не познават или умишлено пренебрегват хигиенните разпоредби? Във всички случаи те застрашават хигиената на производството и могат да причинят замърсяване на храната. Ето защо е уместно да информирате такъв служител за рисковете и възможните последици от действията му.

Дигитализацията спестява време, пари и човешки ресурси.

Промяна на работната среда по отношение на безопасността на труда и ергономията

В отчетите ще видите не само броя на работните цикли, но и броя на поправките на дадено облекло. Ако регистрирате необичайно висок брой поправки за конкретен служител, възможно е работната му среда да не е оптимална.

Затова се съсредоточете върху безопасността и ергономичността на работното им място – има ли около тях остри ръбове, които често разкъсват дрехите им? Има ли липсващо оборудване или инструменти? Работното им място подредено ли е неподходящо, което често води до зацапване на дрехите с цветове или химикали?

Ако установите тези проблеми, можете лесно да ги отстраните и по този начин да повишите безопасността и ефективността на работата, а често дори да предотвратите по-сериозни злополуки.

Оптимизиране на броя на наетите облекла

В отчета можете също така лесно да откриете циркулацията на облеклата във фирмата. Например, може да установите, че сте наели ненужно твърде много от определени облекла или, обратно, че ви липсват някои бройки. С данните, получени по време на пиковите моменти, можете по-добре да прогнозирате колко дрехи ще са ви необходими следващия път.

Често се случва някой от служителите вече да не работи за компанията, но работодателят да е забравил да върне работното му облекло и все още да плаща за наема му. Не са рядкост и ситуациите, в които служителят използва някои работни дрехи за лични цели или не съобщава за повреда на дрехата от страх, че ще трябва сам да плати за ремонта. Като откриете тези проблемни моменти, можете да спестите значителна сума пари за наем на работно облекло.

Услугата за работно облекло под наем на Lindström е модерна и ефективна услуга, която ви спестява време, пари и излишни притеснения. И не само това – благодарение на данните от отчетите можете да оптимизирате работното си място и производствените процеси и да откриете много важна информация за тях.

Не сте запознати с наема на работно облекло? Това кратко ръководство ще ви помогне да изберете правилното работно облекло.

  • Да закупя или да наема работно облекло?
  • Как да сме сигурни, че работното ни облекло отговаря на законовите норми?
  • Да отговорим на предизвикателствата на индустрията. Всяка индустрия изисква различни функционалности на работното облекло.
  • Кои са най-големите разлики между купуването и наемането на работно облекло?
кратко ръководство за услугата с работно облекло – Lindström

Изтеглете краткото ръководство от ТУК

Свързани статии