Въпреки че хигиеничните и удобни медицински облекла и тяхната поддръжка са абсолютно изискване в здравната индустрия, за болниците и клиниките това е един процес, който отнема време, пари и енергия, за да може да бъде управляван самостоятелно.

Наемането на текстил за здравната индустрия позволява на висшия мениджмънт на здравните организации да работи ефективно, да се съсредоточи и да блесне в основната си дейност – отлични грижи за пациентите. Фирмите, които предлагат услугите за отдаване на текстил под наем ще се погрижат за цялостния процес на снабдяване, определяне на размери и напасване, транспортиране, пране, ремонт и поддръжка, съхранение и изхвърляне на вече негодните за употреба дрехи.

Ето 10 причини, поради които работещите в здравната индустрия се нуждаят от партньор, отдаващ текстил под наем

1. Подсигуряване безопасността и комфорта на персонала си по време на ежедневните дейности

Ръководствата на здравните компании са спокойни, когато техният медицински персонал и пациенти се чувстват сигурно и комфортно в своите хигиенично чисти, устойчиви облекла и аксесоари, специално пригодени за тях. Леките, дишащи текстилни материали като тези на Lindström повишават комфорта на обслужващия персонал и преживяването на пациентите

2. Укрепване на имиджа на вашия бранд

Специализираното работно облекло под наем в областта на здравеопазването е проектирано в съответствие с модата, стилния външен вид и съображенията за добър имидж на марката. То помага за разграничаването на медицинския персонал от останалите, но също така насърчава единния облик на бранда, като укрепва корпоративната ви идентичност.

3. Нулиране на първоначалните разходи и спестяване на капиталови такива

Специализираният в бранша партньор за отдаване на текстил под наем ви помага да стартирате дейността си бързо и рентабилно. Партньор за растеж като Lindström инвестира във вашите текстилни нужди, когато разширявате съществуващите си бизнес операции или дори правите изцяло нова организация. Това ви позволява да освободите финансите си, които могат да бъдат използвани по-ефективно за по-нататъшно развитие на основните ви операции.

4. Оптимизиране на управлението на складовите наличности чрез текстил с цифрова поддържка

Проследяването, откриването и планирането на нуждите от текстил може да бъде уморително. Освен ако не разполагате с цифрово поддържано решение, което ви позволява да преглеждате използваните облекла и да планирате в съответствие с колебанията в търсенето. Тогава целият процес става лесен за управление, прозрачен и рационализиран. Цифрово поддържаните текстилни изделия с RFID етикети ви позволяват да избегнете ненужното натрупване на запаси, да спестите пари и да осигурите и най-добрите хигиенни условия на вашите облекла. В дългосрочен план данните, събрани и анализирани за определен период от време, осигуряват предсказуемост и позволяват оптимизиране на продуктите в употреба, правят ви рентабилни и подобряват управлението на запасите на цялостния процес.

5. Подсигуряване на денонощна наличност на работно облекло

Работата в сектора на здравеопазването никога не свършва. Особено в болниците, нуждата от работно облекло е постоянна. Сред постоянно променящата се последователност на смени персоналът непрекъснато се нуждае от чисти и хигиенични облекла в момента, в който дойде на работа. Една цифрово поддържана услуга за отдаване на текстил под наем ще помогне да се гарантира, че правилното количество и размер на текстила е винаги на разположение, независимо от броя на потребителите или сезонните съображения.

6. Управление на инвентара на текстила

Инструмент за управление на текстил под наем като eLindström е проектиран така, че да ви осигури поглед в реално време върху вашия текстил и по този начин да улесни процеса на управление на инвентара. Поръчката, замяната, ремонтът, връщането и всяка друга заявка за услуга е само на един клик разстояние.

7. Подсигуряване на микробиологичен стандарт за качество във вашите дейности

Задължителното съответствие на системата за контрол на биологичното замърсяване RABC (Risk Analysis Bio-contamination Control System) EN 14065 за доставчиците на услуги за текстил под наем гарантира, че автоматично получавате необходимото предварително зададено ниво на микробиологично качество, когато си партнирате с доставчик на услуги за работно облекло под наем. Тестовете с тампони на базата на агар, взети в индустриална пералня, гарантират контрол на инфекциите във вашите дейности.

8. Персонализиране на отчетите, за да отговарят на изискванията за одит

Вашият партньор в областта на текстила под наем може да осигури подкрепа за специфични доклади, свързани с текстила или с процесите, в съответствие с изискванията за одит.

9. Стандартизиране на текстилните дейности в различните обекти

Когато става въпрос за регионални и глобални дейности на компании в областта на здравеопазването, услугите за наемане на работно облекло са добра идея, за да се гарантира идентичността на марката и общите оперативни стандарти и практики в световен мащаб, като по този начин се осигурява добавена стойност.

10. Грижа не само за пациентите, но и за планетата

Наемането на текстил е не само лесен за употреба, но и екологичен и устойчив избор. Партньорството с доставчик на работно облекло под наем ви дава възможност да намалите въздействието си върху околната среда, като изберете текстил, който е оптимизиран за придобиване и производство на суровини, транспортиране и поддръжка в съответствие с вашите индивидуални нужди и цел на използване.

Искате ли да научите повече за нашата услуга с работно облекло под наем и как тя може да послужи на вашите организационни нужди? Ние сме на ваше разположение! Обадете сe още днес на тел: +359 2 841 11 10  или ни пишете на infobg@lindstromgroup.com.

Свързани статии