Naše služby pre priemysel HoReCa (hotelové, reštauračné a cateringové služby)

Hygiena pracovného prostredia a pracovného odevu, ako aj atraktívnosť a osobitý vzhľad zariadení je dôležitý pre spoločnosti v hotelovom, reštauračnom a cateringovom priemysle. My v spoločnosti Lindström zabezpečujeme, aby boli hygienické a bezpečnostné požiadavky dodržiavané vo všetkých fázach činností a aby sme ponúkali riešenia podporujúce firemný imidž. Naše výrobky umožňujú použitie vlastných farieb a vzorov firmy. Osobitým vzhľadom môžete efektívne dávať na vedomie značku svojej firmy a napodobniť jej farebnú škálu.

Naše servisné služby prenájmu obsahujú riešenia firemného odievania. Naša služba prenájmu je flexibilná, čo sa týka ročných období, neviaže čas, kapitál alebo zdroje Vašej firmy.

Naša komplexná služba zahŕňa celú reťaz služieb prenájmu počnúc posúdením potrieb a obstaraním textílií až po údržbu a skladovanie, od výmen až po recykláciu a likvidáciu.

Suunnittelu

Návrh
Pomocou našich kolekciových riešení pre priemysel služieb sa jednoducho buduje jednotný firemný imidž. Hygiene venujeme pozornosť už vo fáze návrhu pracovného odevu. Pomocou nášho modelu pracovného odevu a výberu materiálov zabezpečujeme, aby si pracovný odev uchoval svoju funkčnosť počas dlhých pracovných dní a tiež vydržal pravidelnú údržbu.

Huolto

Údržba
Naše servisné strediská dodržiavajú EÚ normu EN-SFS-14065, ktorá zabezpečuje požadovanú úroveň hygieny počas celého procesu údržby. Všetci naši zamestnanci dodržiavajú prísne pokyny ohľadne pracovných odevov, osobnej hygieny a prevencie infekcií.

Valvonta

Monitorovanie
Aby sme zabezpečili účinnú dezinfekciu, naše systémy monitorujú teplotu prania, hodnoty Ph a dávkovanie pracích chemikálií. Súčasťou zabezpečovania mikrobiologickej kvality sú aj pravidelne vykonávané mikrobiologické testy. Okrem toho vykonávame hygienické testy pracovných odevov, ktoré poskytujeme našim zákazníkom

Naše riešenie služieb pre hotely a reštaurácie

https://youtu.be/RayzCq4BgvU