Naše služby pre priemysel zdravotnej starostlivosti

Hygiena pracovného prostredia a pracovných odevov je v opatrovateľskom a zdravotnom priemysle zvlášť dôležitá. Lindström ponúka pre priemysel zdravotnej starostlivosti rozsiahly výber pracovných odevov, zabezpečujúcich bezpečnosť, rozpoznateľnosť a individuálny vzhľad zdravotného personálu. O hygienické a bezpečnostné požiadavky sa staráme vo všetkých fázach.

Suunnittelu

Návrh
Hygiene venujeme pozornosť už vo fáze návrhu pracovného odevu. Pomocou nášho modelu pracovného odevu a výberu materiálov zabezpečujeme, aby si pracovný odev uchoval svoju funkčnosť počas dlhých pracovných dní a  vydržal aj pravidelnú údržbu.

Huolto

Údržba
Naše servisné strediská dodržiavajú EÚ normu EN-SFS-14065, ktorá zabezpečuje požadovanú úroveň hygieny nemocničných textílií počas celého procesu údržby. Všetci naši zamestnanci dodržiavajú prísne pokyny ohľadne odevov, osobnej hygieny a prevencie infekcií.

Valvonta

Monitorovanie
Aby sme zabezpečili účinnú dezinfekciu, naše systémy monitorujú teplotu prania, hodnoty Ph a dávkovanie pracích chemikálií. Súčasťou zabezpečovania mikrobiologickej kvality sú aj pravidelne vykonávané mikrobiologické testy. Ako námatkové kontroly robíme hygienické testy odevov, ktoré sa majú poslať našim zákazníkom.