Zodpovednosť aj za životné prostredie v čistení odolnej špiny a oleja

Raskone je opravárenská a servisná spoločnosť úžitkových vozidiel s lokalitami po celom Fínsku. Ponúka údržbu kamiónov, dodávok a prívesov, ako aj služby obstarávania materiálov prevažne pre vybavenie pracovných strojov a úžitkové vozidlá. Zamestnáva takmer 700 ľudí.

Potreba spoločnosti Raskone

Pri opravárenských a servisných činnostiach musia byť textilné materiály trvácne a pevné. Pracovný odev pravidelne prechádza práčovňou, preto musí vydržať údržbu. Musí tiež odzrkadľovať imidž firmy, byť funkčný a ladiť s firemným vzhľadom.

Pri činnostiach v servise sa na textíliach nahromadí veľa ťažko odstrániteľných nečistôt, pri niektorých ide o nebezpečný odpad. Raskone sústredil všetko svoje obstarávanie textilu v spoločnosti Lindström, ktorej riešenia napomáhajú ekologickému prevádzkovaniu dielní vďaka údržbe odevov a rohoží.

Spoločnosť Raskone Ltd. si dala environmentálnu zodpovednosť za kľúčový cieľ popri kvalitatívnych a servisných cieľoch. Je presvedčená, že zákazník od firiem očakáva a vyžaduje, aby vo svojich prevádzkach stále viac dbali na životné prostredie a jeho ochranu, preto to robí aj v ekologických riešeniach pri obstarávaní textílií.

Riešenie

Lindström sa stará o pracovné odevy, rohože a priemyselné utierky pre Raskone na celoštátnej úrovni. Raskone je jeho zákazníkom od 90. rokov 20. storočia. Vozidlá Lindström navštevujú lokality spoločnosti Raskone každý týždeň, privážajú čisté textílie a použité odvážajú na pranie a údržbu.

Rozsah spolupráce je značný, lebo Raskone má 7 000-8 000 kusov len samotného oblečenia. Kolekcia pracovných odevov bola zmodernizovaná v roku 2014, keď firma Raskone renovovala svoj vzhľad.