Návrh kolekcie určovali potreby a požiadavky zákazníka

Meira Ltd je súčasťou talianskej Massimo Zanetti Beverage Group, jedného z najväčších európskych výrobcov kávy. Meira Ltd vo Švédsku prevádzkuje pražiareň kávy, založenú v roku 1914, a závod na koreniny, založený o rok
neskôr. Pražiareň kávy Meira praží približne jednu pätinu všetkej kávy skonzumovanej vo Fínsku a čo sa týka korenín, spoločnosť má vo Fínsku vedúce postavenie na trhu. Meira je zákazníkom spoločnosti Lindström vyše 30 rokov.

„Jednoduchá spolupráca“
Sanna Oikkonen
manažérka
veľkých zákazníkov, Lindström Oy

Potreba spoločnosti Meira

Meira chcela pri príležitosti svojho 100. výročia obnoviť vzhľad svojej značky. Chceli, aby pracovný odev lepšie odzrkadľoval kompetenciu spoločnosti, ktorá vyrába najobľúbenejšie fínske koreniny a kávu. Mal by sa nosiť pohodlne, bez ústupkov v hygienických požiadavkách, na ktoré sa v potravinárskom priemysle kladie veľký dôraz.

Riešenie

Pracovný odev Meira bol predtým tmavomodrý, ale počas renovácie sa farba zmenila na bielu, ktorá je prirodzená pre potravinársky priemysel, a kaki, ktorá sa dobre hodí k novému imidžu značky. Vysoké hygienické požiadavky potravinárskeho priemyslu boli vzaté do úvahy už vo fáze návrhu odevov. Pre pracovné odevy Meira sa navrhli skryté gombíky a vrecká sa umiestnili pod líniu pásu. Tieto riešenia majú za cieľ zabrániť prieniku nejakej cudzorodej látky do výrobného procesu.

Kolekcia pracovných odevov sa dá tiež prispôsobiť výrobným teplotám a niekoľko špeciálnych výrobkov rôznych farieb zabezpečuje ľahkú rozlíšiteľnosť osôb vykonávajúcich rôzne pracovné úlohy. Na pracovnom odeve každého zamestnanca spoločnosti Meira je aj meno majiteľa, aby sa spolupracovníci vzájomne spoznávali.

„Naše hlboké znalosti odboru a zákazníka sú pre spoluprácu veľmi dôležité. Pri renovovaní odevu bolo ľahké navrhnúť veci, na ktorých navrhnutie zákazník nie vždy pomyslel,“ vraví Sanna Oikkonenová, ktorá má v Lindströme túto spoločnosť na starosti 10 rokov.

Súvisiace články