Funkčný dodávateľský reťazec v oblasti pracovného ošatenia poskytuje výhody pre našich zákazníkov

Nákup pracovných odevov na rozdiel od módneho priemyslu nepodlieha trendom, ktoré sa stále menia. Ale musia sa zhotoviť podľa dohody tak, aby sa v nich dalo pracovať. V tejto branži rozhoduje kvalita, dôvera a spoľahlivosť pri dodaní.

Supply Chain Management Lindstrom

Stále väčšej obľube sa tešia pracovné odevy šité na mieru

Potreba podčiarknuť svoju individualitu výrazne narastá. To si všimla tiež spoločnosť Lindström. Farby, komponenty a látky sa pri výrobe pracovného oblečenia dôkladne vyberajú tak, aby dotvárali „image“ spoločnosti. Rozmanité potreby firiem sú výzvou pre dodávateľov pracovných odevov. Niekedy si podnik pri navrhovaní ošatenia na mieru objedná len niekoľko kusov z každej veľkosti, pri obľúbenejších modeloch sa objednávky pohybujú v tisícoch. Nákupy je treba plánovať tak, aby si zamestnanci pred začiatkom smeny mali vždy čo obliecť, bez ohľadu na to, o aký druh oblečenia ide.

Zacielenie na potreby zákazníkov

Pri vytváraní modelov dodávok je zásadné, aby sa vyvážili potreby zákazníkov a nákladová efektivita. Cieľom spoločnosti Lindström je vyrábať odevy len vtedy, keď ich zákazníci potrebujú. Vďaka tomu môže pohotovo reagovať na meniace sa potreby svojich odberateľov, s rozvahou a citom využívať textilné materiály a nemusí vkladať kapitál do zásob.

„Rozhodli sme sa čo možno najviac skrátiť priebežnú dobu od výroby odevov po ich expedíciu a obmedziť v celom procese všetky zbytočné fázy,“ hovorí Jarmo Vahtervuo, zamestnanec spoločnosti Lindström zodpovedný za rozvoj distribučných kanálov. „Za čas navyše, ktorý takto získame, si zákazníci radi priplatia. Za zbytočné fázy považujeme tie, pri ktorých sa celý výrobný proces zastaví kvôli skladovaniu, preprave alebo čakacej lehote na tovar. Cieľom je dodávať odberateľom pracovné odevy priamo z výrobne, bez prechodného skladovania. Priebežná doba sa tak skracuje a sklady sa neplnia tovarom, ktorý nikto nepotrebuje. Z toho ťažia zákazníci aj spoločnosť Lindström,“ vysvetľuje ďalej Vahtervuo.

Nákup pracovného oblečenia oproti módnemu priemyslu nepodlieha okamžitým, neustále sa meniacim trendom. Ale musí byť predmetom dohody, inak v ňom nemožno pracovať. V tejto branži rozhoduje kvalita, dôvera a spoľahlivosť pri dodávaní.

Súvisiace články