Atria skúša prevádzku skladu umožňujúceho diaľkovú identifikáciu

Smart warehouse Atria

Spoločnosť Lindström a potravinársky podnik Atria spustili v júni vo Fínsku spoločný pilotný projekt v oblasti inteligentného riadenia. V projekte sa využíva rádiofrekvenčná identifikácia, pri ktorej sa sledujú visačky pracovných odevov. S využitím tejto technológie môžu na obeh a objem pracovného oblečenia, ktoré

firma Lindström dodáva, dohliadať aj v podnikoch spoločnosti Atria. V obehu je celkovo 30 000 ks pracovného ošatenia. Z dohodnutého sortimentu odevov sa zaisťujú potreby 2 000 – 2 700 zamestnancov podniku Atria.

Na úplnom začiatku tohto projektu sa vychádzalo z predpokladu, že zamestnanci používajú odevy, vďaka ktorým môžu podávať kvalitný pracovný výkon a pracovať bezpečne. Na životný cyklus pracovného oblečenia možno dohliadať úplne iným spôsobom. Vie sa presne, ako často sa určitý kus nosil, pral alebo prešiel údržbou.

„Vieme všetko o jednotlivých kúskoch pracovného ošatenia, teda aj to, či je s nimi potrebné čokoľvek urobiť. Nikto sa preto nemusí obávať, že si nebude mať pred začiatkom smeny čo obliecť,” vysvetľuje Ralf Tupeli, riaditeľ nákupu zo spoločnosti Atria.

Partnerstvo a zodpovednosť majú význam

V potravinárskom priemysle má pracovné oblečenie tento hlavný význam: zaistiť ochranu potravín. Odevy zamestnancov musia spĺňať prísne hygienické normy odvetvia. Veľké plus znamená tiež zodpovednosť. „Pre spoločnosť Atria je dôležité, aby dodávatelia konali spoľahlivo a dodržiavali svoje finančné a sociálne záväzky i povinnosti v oblasti ochrany životného prostredia. O spoľahlivosti firmy tiež svedčí vydávanie verejných správ”, hovorí Anne Hirvelä, vedúca akosti zo spoločnosti Atria. Veľkú rolu navyše hrá dlhodobé partnerstvo. „Atria si neobyčajne cení to, keď sú nové prístupy k najdôležitejším potrebám spojenými s pracovným ošatením práve výsledkom dlhodobej spolupráce”, dodáva Hirvelä.

Podľa Anne Hirvelä musia pracovné odevy zaistiť nielen bezpečnosť potravín. Je tiež dôležité, aby boli funkčné a pohodlné v náročných pracovných podmienkach. Musia zamestnanca chrániť pred vlhkom a chladom, a súčasne byť priedušné a príjemne sa nosiť. Vhodným kvalitným oblečením je možné podporiť pohodu zamestnancov a ich pracovný výkon.

 

Súvisiace články