Dôraz na energetickú účinnosť

V r. 2015 kládla spoločnosť Lindström obzvlášť dôraz na energetickú účinnosť. Vzhľadom na to, že nákup energie predstavuje jednu z hlavných položiek na zozname celej skupiny, má energetická účinnosť priamy dopad na ziskovosť a cenovú politiku ponúkaných služieb. Vďaka energetickej účinnosti je možné pribrzdiť narastajúci tlak na cenovú politiku spojenú so zvyšovaním nákladov na energiu. Celková produkcia spoločnosti Lindström stabilne rastie, zatiaľ čo spotreba energie na 1 kg odpadu poklesla. Do r. 2020 hodlá spoločnosť znížiť spotrebu energie o 6 %. Tento cieľ v oblasti energetickej účinnosti môžeme dosiahnuť s plánovanými opatreniami tým, že sa v niekoľkých nasledujúcich rokoch zameriame na energetickú účinnosť budov a spätné využitie tepla, ktoré vzniká pri praní.

Pokroky, ktoré sme dosiahli pri regenerácii tepla z vody vypúšťanej z práčok a vzduchu vystupujúceho zo sušičiek, mali zásadný vplyv na energetickú účinnosť spoločnosti. V r. 2015 sa systémy na regeneráciu tepla nainštalovali v Estónsku, Fínsku a Slovinsku. Vo Fínsku sa zmodernizovalo existujúce zariadenie. Vybavenie sa zavádzalo a obnovovalo až v 2. polroku roku 2015, a preto ešte nie je k dispozícii ročná miera úspory energie. Koeficient účinnosti pri regenerácii tepla sa však pohybuje v rozmedzí 15 – 25 % a predpokladá sa, že po oprave používaných systémov dosiahneme až 10 % úsporu.

Energetickú náročnosť budov preverili energetické analýzy. Tým, že sa doladili vetracie, vykurovacie i klimatizačné systémy a začali sa využívať tie najlepšie postupy, tak sme bez ďalších investícií ušetrili až 12 %. Energetické analýzy sa zamerali tiež na energetickú účinnosť jednotlivých zariadení.

Preskúmania energetiky prebiehajú v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ. Spoločnosť Lindström sa pri všetkých svojich krokoch riadi fínskym zákonom o energetickej účinnosti. V r. 2015 materská spoločnosť skupiny vo Fínsku vyhovela všetkým zákonným požiadavkám. V tomto roku sa energetika skúmala v celej materskej spoločnosti. Hodnotenia zamerané na zvláštne celky, ktoré sa podieľajú na spotrebe energie 10 %, prebehli v úsekoch Oulu a Comforta spoločnosti Lindström v Tampere. Postupy, pri ktorých sa podľa hodnotenia preukázala účinnosť, sa budú využívať vo všetkých útvaroch spoločnosti Lindström.

Súvisiace články