Spoločnosť Dafecor vyrába nové produkty z použitého textilu

Dafecor je fínska firma, ktorá zhotovuje výrobky z priemyselného odpadu. Podnik preberá od spoločnosti Lindström vyradené hotelové lôžkoviny, výrobky z froté tkaniny a textilné rolouteráky, ktoré rozdrobuje na textilnú vlákninu. Z rozomletej textilnej vlákniny potom vyrába napr. izolačné, čalúnnické a absorpčné materiály. Jednotlivé textilné zmesi sa zhotovujú na základe rôzne rozdrvených textílií, podľa účelu, na ktorý sa potom používajú. Z vlákien, ktoré môžu pohltiť väčší objem tekutín, sa zhotovujú absoprpčné výrobky, pri poťahových látkach je naopak nevyhnutné, aby boli nepriepustné.

Spoločnosť Defacor vyrába pre spoločnosť Lindström textilné rolouteráky, absorpčné rohožky a pohlcovače olejov. Inými slovami, firma Dafecor vie „vdýchnuť nový život” textíliám, ktoré spoločnosť Lindström vyradila, v podobe nových výrobkov pre zákazníkov. Tak je možné prvotnú surovinu znova využiť aj potom, keď sa zavŕšil životný cyklus pôvodného výrobku.

www.dafecor.fi

Súvisiace články