Home / Články / Lindström potvrdzuje zlatú medailu EcoVadis aj za rok 2023
27.02.2024

Lindström potvrdzuje zlatú medailu EcoVadis aj za rok 2023

Naše neustále úsilie o rozvoj udržateľnejších služieb bolo ocenené Zlatou medailou EcoVadis už druhý rok po sebe! Zlatá medaila EcoVadis nás radí medzi 5 % najlepších z viac ako 125 000 hodnotených spoločností, čo ešte viac posilňuje náš cieľ udržateľnosti.

Úroveň našich cieľov je však ešte vyššia. Juha Laurio, generálny riaditeľ spoločnosti Lindström, zdôrazňuje: „Je to dôležitý míľnik na našej ceste k platinovému statusu. Usilovať sa o 1 % najlepšie hodnotených spoločností je ambiciózny cieľ, ktorý odráža naše odhodlanie neustále sa zlepšovať.“

V súčasnosti skúmame oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a pripravujeme plán na rozvoj našich postupov, reportovania a zberu údajov. Inari Laveri, Climate and Compliance Manager, hovorí: “ Naše ekologické správanie a štandardy sú už na vynikajúcej úrovni a teraz sa zameriavame na ďalšie oblasti, ktoré sú súčasťou hodnotenia EcoVadis. Som presvedčený, že náš nový HR systém poskytne potrebné dáta na zlepšenie nášho hodnotenia v oblasti práce a ľudských práv.“

EcoVadis je popredná svetová platforma na hodnotenie udržateľnosti pre podniky, ktorá umožňuje organizáciám merať ich výkonnosť v oblasti životného prostredia, pracovných a ľudských práv, etiky a udržateľného zadávania verejných zákaziek. Spoločnosť EcoVadis bola založená v roku 2007 a dnes je jej certifikácia jedným z najkomplexnejších nástrojov na hodnotenie udržateľnosti na svete.

Získanie zlatej medaily potvrdzuje, že firma Lindström spĺňa vysoké štandardy v hodnotených oblastiach a je odhodlaná naďalej rozvíjať svoje postupy v oblasti udržateľnosti. Tento úspech je pre nás významným míľnikom, ale aj motiváciou pre ďalšie zlepšovanie. EcoVadis nám poskytuje nástroje a benchmarky, ktoré nám pomáhajú formulovať a implementovať stratégie na zlepšenie udržateľnosti, čím podporuje našu dlhodobú víziu a záväzky v tejto oblasti.

Avatar
Lindström Group