Home / Články / Význam farebného odlíšenia pracovných odevov
25.01.2024

Význam farebného odlíšenia pracovných odevov

Farby pracovných odevov, či už v potravinárskom alebo automobilovom priemysle, stavebníctve alebo zdravotníctve, nemusia byť len estetickým prvkom. Môžu mať aj praktický význam a slúžiť na zaistenie bezpečnosti a identifikácie pracovníkov. V tomto článku sa pozrieme na význam rôznych farieb pracovného oblečenia a na to, ako môžu tieto farby prispieť k organizácii pracovného prostredia.

Bezpečnosť a identifikácia zamestnancov

Jedným z hlavných dôvodov používania rôznofarebného pracovného odevu je zaistenie bezpečnosti a ľahkej identifikácie pracovníkov. V niektorých priemyselných odvetviach je viditeľnosť pracovníkov veľmi dôležitá. Nie je to len kvôli ich vlastnej bezpečnosti, ale aj kvôli bezpečnosti výrobného procesu a zabezpečeniu vysokej kvality konečného výrobku. Výrazné farby, ako je oranžová, žltá alebo červená, sa často používajú na firemné oblečenie pre pracovníkov v doprave, stavebníctve alebo v priemyselných odvetviach.

V iných odvetviach sa farbami označujú zamestnanci rôznych oddelení spoločnosti alebo sa nimi môže označovať aj kvalifikácia zamestnancov. Farby majú psychologický účinok na spolupracovníkov a klientov, čo asi každý najlepšie pozná zo zdravotníctva.

Farebné uniformy v zdravotníctve

Donedávna všetci lekári nosili biele pracovné plášte, pod nimi biele pracovné nohavice a košele. A malo to racionálny dôvod. Lekári a zdravotné sestry síce pracujú v úzkostlivo čistom prostredí, ale na druhej strane môžu byť často zašpinení krvou a inými telesnými tekutinami pacientov.

Akákoľvek kontaminácia je na bielom povrchu okamžite viditeľná a pre zdravotníckych pracovníkov je to vždy signál, že sa musia prezliecť do čistého oblečenia, aby nenakazili niekoho iného alebo nekontaminovali svoje pracovné nástroje a prostredie. Biela bielizeň sa vždy prala pri najvyššej teplote, aby sa zabezpečilo odstránenie všetkých choroboplodných zárodkov. Niekedy však ani po vypraní nezostal pracovný odev čisto biely. Z tohto a ďalších dôvodov sa začali používať aj iné farby.

Obrázok: Rozpoznávanie jednotlivých profesií je v zdravotníctve veľmi dôležité

Medzi najobľúbenejšie farby pracovného oblečenia pre zdravotníckych pracovníkov v súčasnosti patria okrem bielej aj:

  • Modrá – jedna z najbežnejších farieb pracovného oblečenia v nemocniciach. Túto farbu nosia lekári, zdravotné sestry a väčšina zdravotníckeho personálu. Modrá pôsobí upokojujúco, preto má pozitívny vplyv na pacientov.
  • Zelená – vzbudzuje dôveru, má pozitívny vplyv na zrak, preto si túto farbu vyberajú operujúci lekári, najmä chirurgovia.
  • Červená – intenzívna farba, ktorá priťahuje pozornosť. Túto farbu používajú záchranári a ďalší pracovníci záchrannej služby alebo lekári na pohotovosti.
  • Ružová – farba symbolizuje teplo a pozitívny prístup. Zdravotníci v ružovom zdravotníckom oblečení pôsobia na ostatných ľudí upokojujúco. Preto si takéto uniformy najčastejšie vyberajú lekári a zdravotné sestry, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s deťmi.

Farebné rozlíšenie pracovných odevov v potravinárskom priemysle

Pracovné odevy v potravinárstve zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní hygieny, bezpečnosti potravín a identifikácie pracovníkov, podobne ako v zdravotníctve. Využívanie farieb pracovných odevov v potravinárstve má niekoľko dôležitých aspektov:

Jednoduché pranie a odolnosť voči škvrnám

Biela farba je tradičnou a často preferovanou farbou pracovného oblečenia v potravinárskom priemysle. Táto voľba umožňuje rýchlo odhaliť kontamináciu nečistotami alebo cudzími predmetmi a pomáha tak udržiavať vysoký hygienický štandard. Biela farba je dobre viditeľná, čo uľahčuje identifikáciu pracovníkov a umožňuje rýchlu reakciu na prípadné problémy. Biely pracovný odev sa ľahko čistí a dezinfikuje, preto je často preferovanou voľbou.

V súčasnosti existuje čoraz viac možností. Farebný pracovný odev však musí byť vyrobený z materiálov, ktoré sa ľahko perú a udržiavajú v čistote.

Ďalšie farebné prvky na identifikáciu rolí

Hoci základnou farbou je často biela, na identifikáciu rôznych rolí a funkcií možno použiť doplnkové farebné prvky. Napríklad manažéri alebo kuchári sa môžu odlíšiť od bežných zamestnancov použitím rozdielnych kusov oblečenia a doplnkových farieb na ich pracovnom odeve.

Použitie špeciálnych materiálov

V potravinárskom priemysle je tiež dôležité, aby boli pracovné odevy vyrobené z materiálov, ktoré spĺňajú prísne hygienické normy. Na minimalizáciu rizika kontaminácie a zabezpečenie optimálnej hygieny možno použiť špeciálne antibakteriálne a odolné materiály.

Kvalitné pracovné odevy v potravinárskom priemysle sú celkovo navrhnuté tak, aby spĺňali nielen estetické požiadavky, ale aj bezpečnostné a hygienické normy špecifické pre toto odvetvie.

Štýlové pracovné oblečenie v rôznych farbách

Pracovné odevy navrhujeme na mieru pre všetkých pracovníkov, takže každá profesia má svoju vlastnú farbu.

Farebné kódy v reštauráciách a gastronomických podnikoch

Na systém v potravinárskom priemysle nadväzujú prevádzky, ktoré sa zaoberajú výrobou a predajom potravín, t. j. hotely, reštaurácie a gastro prevádzky.

Z vyššie uvedených dôvodov si kuchárov tradične predstavujeme v bielom. Predovšetkým personál, ktorý podáva jedlo hosťom, by mal byť vkusne a čisto upravený. Pre ich pracovné gastro oblečenie sú žiaduce jednotné podnikové farby. Keďže sa pracovné oblečenie môže zašpiniť, čašníci a čašníčky musia mať k dispozícii pracovné zástery a náhradné oblečenie.

V maloobchode je takisto vhodné farebne odlíšiť jednotlivé profesie – napríklad v supermarketoch môžu pracovníci s ovocím a zeleninou nosiť zelené uniformy, pracovníci s údeninami červené, pekári biele, upratovačky modré atď.

Pracovné odevy High-Vis v stavebníctve

Používanie odevov s vysokou viditeľnosťou (High-Vis) v stavebníctve je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti pracovníkov na staveniskách, ktorí sú pri práci vonku vystavení rôznym rizikám (extrémne počasie, práca vo výškach, s ťažkými strojmi).

Obrázok: Reflexné bundy a nohavice Lindström

Kolekcia reflexných pracovných odevov HighVis Pro je vyrobená z reflexných materiálov a fluorescenčných farieb, ktoré sú ľahko viditeľné aj za zlého počasia a v tme. Zamestnanci sú pre ostatných pracovníkov a vodičov vozidiel nepriehladnuteľní, čo zvyšuje ich celkovú bezpečnosť.

Rôzne odtiene farieb High-Vis alebo kombinácie farieb možno použiť na identifikáciu rôznych funkcií alebo odborností pracovníkov na stavenisku, ako sú robotníci, inžinieri či stavbyvedúci, čo umožňuje rýchlu orientáciu na pracovisku.

Právne aspekty farebného odlíšenia pracovných odevov

Požiadavky na pracovné odevy a používanie farieb v rôznych odvetviach priamo stanovuje niekoľko noriem a smerníc, napríklad STN EN ISO 20471:2014+A1:2017 – Odevy s vysokou viditeľnosťou.

Výber farieb pracovného oblečenia nie je len estetickou záležitosťou, ale má zásadný význam pre bezpečnosť, identifikáciu a organizáciu pracovného prostredia. Pri navrhovaní pracovných uniforiem je preto dôležité zohľadniť praktické aj psychologické aspekty, aby sa dosiahli optimálne výsledky.

U nás v Lindström vám s výberom farieb vašich pracovných odevov radi pomôžeme.

Avatar
Lindström Group