Antistatické odevy od spoločnosti Electrotek

Case Elektrotek

Indický podnik Electrotek je popredným výrobcom antistatických odevov. Jeho závod v Bengalure vyrába výhradne odevy pre potreby zákazníkov spoločnosti Lindström. Vďaka spolupráci s Lindströmom sa závod v Bengalure rozrástol z podniku s 22 zamestnancami na výrobný závod zamestnávajúci 140 osôb.

„Zamestnávame najmä ženy. Je pre nás česť, keď im môžeme ponúknuť dosť práce a zaistiť im zamestnanie a živobytie. Chceme, aby naši zamestnanci vyrábali kvalitné výrobky. Myslím si, že to je možné dosiahnuť len v prípade, že budú pri práci v pohode. V súčasnosti rozširujeme výrobné zariadenie a pritom sa snažíme, aby sa dobre cítil tiež personál, ktorý sa na tom podieľa,” vysvetľuje T. K. Shankar, riaditeľ spoločnosti Electrotek.

„So zástupcom spoločnosti Lindström sa schádzame niekoľkokrát mesačne na jeden alebo dva dni, aby sme spolu prebrali výrobky, pracovné postupy a veci okolo využívaných priestorov,” hovorí Shankar. „Spoločným úsilím môžeme dosiahnuť, aby naša prevádzka zodpovedala požiadavkám spoločnosti Lindström, ak ide o zodpovednosť podniku a kvalitu produkcie. Občas sú ciele náročné, ale naše schopnosti a túžba rozvíjať sa vzbudzujú dôveru.”

„Podnik Electrotek je typickým odevným výrobcom pracujúcim pre spoločnosť Lindström. Tohto dodávateľa sme si vybrali podľa prísnych kritérií. Na prevádzku sa dohliada cez úzku spoluprácu a pravidelné kontroly,” necháva sa počuť riaditeľka nákupu a vyhľadávania nových dodávateľských zdrojov Kristiina Tiilikainen. „Sme tiež radi, keď nás dodávatelia zapoja do svojich projektov v oblasti rozvoja, ako je tomu napr. pri rozširovaní výrobných zariadení v spoločnosti Electrotek. Tieto plány sme pred rokom spoločne overovali. Práve som podnik navštívila, aby som sa uistila, že sa plány plnia tak, ako majú,”, uvádza Kristiina. Dlhodobá a úzka spolupráca má pri výrobe odevov zásadný význam.

Súvisiace články