Home / Články / Ako postupovať pri budovaní testovacích a očkovacích centier
31.03.2021

Ako postupovať pri budovaní testovacích a očkovacích centier

Od jesene je v plnom prúde testovanie verejnosti, zamestnancov, klientov sociálnych služieb atď. a od decembra sa pomaly rozbieha očkovanie proti nebezpečnému koronavírusu, ktorý už rok obmedzuje náš bežný život. Spočiatku bolo vakcín málo, a tak sa očkovalo iba v nemocniciach. Neskôr sa dodávky vakcín zvýšili a očkovanie sa zrýchlilo.

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so samosprávnymi krajmi rokuje o zriaďovaní ďalších očkovacích centier, ktoré budú dostatočne vybavené a bez problémov prístupné záujemcom z radov občanov. Vyberajú sa vhodné miesta – zimné štadióny, kultúrne domy, výstaviska a podobné, v súčasnosti uzavreté objekty. Niekde sa už očkuje, inde počítajú so špeciálnym vybavením očkovacieho centra a jeho spustením od apríla.

Ako postupovať pri budovaní očkovacieho centra a aké hygienické podmienky musí spĺňať?

Testovacie a očkovacie centrá musia spĺňať najvyššie hygienické štandardy.

Zriaďovanie očkovacích centier

Samosprávy sa v tejto dobe usilujú o zriadenie ďalších očkovacích centier, aby nemuseli ich občania cestovať do vzdialenejších miest a mohli byť čo najskôr zaočkovaní. V najbližších dňoch chcú mať nastavený systém, ako budú očkovacie centrá fungovať organizačne, kapacitne a technicky. Kvôli logistike nadväzujú spoluprácu so špecializovanými firmami. Odborníci zisťujú a modelujú priechodnosť týmito centrami, aby bol zaistený hladký priebeh očkovania.

Požiadavky na materiálno-technické a personálne zabezpečenie očkovacích centier sú dostupné v dokumente Ministerstva zdravotníctva.

Ako materiálne zabezpečiť testovacie miesto

Súčasne s očkovaním prebieha povinné testovanie zamestnancov. Niektoré firmy sa rozhodli zriadiť testovacie miesto na covid priamo vo firme, niektoré aj pre rodinných príslušníkov zamestnancov a verejnosť. Testovanie realizuje pracovná zdravotná služba, mobilné odberové miesta či poskytovatelia ambulantnej starostlivosti. Osobné ochranné prostriedky, ako aj likvidáciu odpadu, zabezpečujú podnikateľské subjekty vo vlastnej réžii. Pre zamestnávateľov vydala vláda SR manuál testovania.

Testovanie musí prebiehať za prísnych hygienických podmienok.

Testovacie centrum na covid musí mať potrebné oprávnenie, zdravotnícky personál (minimálne dvaja zdravotníci), človeka, ktorý usmerňuje prichádzajúcich, prípadne administratívnu silu evidujúcu testovaných a ich výsledky. Okrem potrebných testov a bezpečného internetového pripojenia musí byť organizačne zabezpečený bezpečný priechod resp. prejazd testovaných osôb. Testovacie miesto je tiež potrebné vybaviť potrebným hygienickým materiálom a ochrannými pomôckami.

Materiálno-technické vybavenie testovacieho miesta

Na každom testovacom mieste musí byť počítač s príslušenstvom a pripojením na internet, aby bolo možné spracovávať dáta. Nevyhnutnosťou sú dve chladničky alebo termoregulačné boxy s teplomermi na uchovávanie odberového materiálu a na uchovávanie odobratých vzoriek. Miestnosť musí byť vybavená:

 • umývateľným stolom a dvoma stoličkami,
 • nožnicami,
 • dvoma mobilnými zariadeniami na čítanie čiarových kódov,
 • 2 PowerBank,
 • 2 káble USB-C,
 • odberovými sadami,
 • nesterilnými gumovými rukavicami,
 • dezinfekčným prostriedkom na ruky s automatickým dávkovačom,
 • dezinfekčným roztokom,
 • stojanmi na skúmavky,
 • papierovými obrúskami a utierkami,
 • kontajnerom na biologický odpad,
 • osobnými ochrannými prostriedkami

Ak testovaný vchádza dovnútra budovy, musí prejsť dekontaminačnou zónou.

Rohože Lindström ako súčasť dekontaminačnej zóny.

Dekontaminačná miestnosť pre očkovacie a testovacie centrá

Testovaný prechádza cez dekontaminačnú miestnosť, kde si vydezinfikuje ruky a očistí topánky, a až potom sa v ďalšej miestnosti nechá otestovať. Rovnaký postup platí v prípade očkovania. Dekontaminačná miestnosť by mala byť vybavená vstupnou čistiacou rohožou, ktorá zachytí až 80% nečistôt.

Firma Lindström prenajíma čistiace rohože a zabezpečí ich pravidelnú výmenu a čistenie podľa potrieb. Sme zvyknutí zaobchádzať s kontaminovaným materiálom, napr. perieme hygienické rúška pre zamestnancov rôznych firiem. Máme presné postupy na manipuláciu s týmto materiálom, aby nedošlo k nákaze našich zamestnancov.

Služba prenájmu čistiacich rohoží pre testovacie a očkovacie centrá vám ušetrí čas aj peniaze a zaistí maximálny hygienický štandard priestorov. Okrem obmedzenia nečistôt v centre zároveň obmedzíte riziko pošmyknutia, pretože čistiace zóny zachytávajú aj vlhko. Vyskúšajte naše rohože aj vy. Rohože vrátane služby čistenia sú navyše prenositeľné, teda ak už očkovacie či testovacie centrum nebudete potrebovať, môžete jednoducho online zmeniť umiestnenie rohože a používať ju naďalej napríklad na radnici či v kanceláriách.

Avatar
Lindström Group