Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att garantera sina anställdas säkerhet. Säkerhet är ett mycket brett ämne och varje område har sina egna specifika regler. Det är alltid värt att fokusera på dem och ta sig tid att studera dem. Underlåtenhet att uppfylla lagstadgade krav på säkerhet på arbetsplatsen kan leda till böter eller, i värsta fall, arbetsplatsolyckor.

Arbetsgivaren är alltid skyldig att tillhandahålla säkerhetsutbildning den första dagen då en nyanställd börjar arbeta. Utbildning är också obligatorisk vid byte av arbetsklassificering, byte av typ av arbete, byte av teknik eller byte av arbetsförfarande. Om utbildningen ska vara användbar och meningsfull för de anställda måste utbildaren förklara varför rutinerna har valts, vilka faror som finns på arbetsplatsen, kort sagt anpassa praktiska frågor till lagstiftningen.

En enkel lista med några siffror och ordalydelsen i lagar, regeringsförordningar, paragrafer och deras olika stycken är inte tillräckligt. Arbetstagaren behöver veta hur tillämpningen av reglerna ser ut i praktiken, hen behöver inte känna till lagens nummer, utan det exakta förfarandet för utförandet. Utbildaren måste kunna omsätta allt i en specifik situation, i arbetsmiljön för de anställda som utbildas. Att använda utbildningen för tvåvägsdialog och diskussion är mycket bättre än att hålla en föreläsning, få närvarolistan underskriven och sedan vara klar med det.

Arbetskläder – en del av säkerhet och hygien

Arbetskläder är därför en viktig del av säkerhets- och hygienreglerna i de flesta verksamheter. För den praktiska driften av ett företag finns det flera allmänna regler som rör arbetssäkerhet och arbetskläder.

Arbetsgivaren är även skyldig att tillhandahålla en plats för förvaring av arbetskläderna. Så länge arbetet inte orsakar någon kontaminering av den anställdes arbetskläder eller hud, kan de förvaras tillsammans med civila kläder. Om kläderna eller huden blir smutsiga är det nödvändigt att ha dubbla skåp för anställda där arbetskläder och civila kläder förvaras separat. Om föroreningarna dessutom är farliga, t.ex. inom den kemiska industrin, bör separata omklädningsrum för arbets- och civilkläder inrättas.

I alla verksamheter där anställda byter från civila kläder till arbetskläder vid ankomsten måste det finnas ett omklädningsrum och omklädningsrummen ska vara separata för män och kvinnor.

I många verksamheter är det också möjligt att arbete utförs i vintertemperaturer. Där är regeln att om temperaturen på arbetsplatsen sjunker under 10 °C ska den anställde utrustas med arbetskläder som hjälper till att upprätthålla en tillräcklig kroppstemperatur. Om temperaturen sjunker under 4 °C, ska de dessutom utrustas med handskar och lämpliga skor.

Livsmedelsindustrin och matbranschen

Om du arbetar inom  livsmedelsproduktionen, eller redan bearbetar livsmedel och arbetar inom matbranschen, finns det några regler att tänka på. I denna bransch handlar det inte alltid bara om säkerhet, även hygien spelar en viktig roll.

  • Det är nödvändigt att tillhandahålla arbetskläder, arbetsskor och att dessutom inte glömma huvudbonader för anställda. Det är viktigt för att skydda håret. 
  • Anställda får inte lämna arbetsplatsen i sina arbetskläder. Utomhuskläder ska förvaras på en anvisad plats. 
  • Allt ohygieniskt beteende, t.ex. hårborstning eller nagelklippning ska undvikas på arbetsplatsen. Anställda bör också regelbundet tvätta händerna, särskilt om de har avslutat ett mycket smutsigt arbete, t.ex. städning.
  • Det är förbjudet att bära smycken på händerna eller målade naglar.
  • Alla utrymmen ska vara markerade och avskilda för särskilda arbetsuppgifter. Arbetsplatsens utrustning ska vara sådan att den är lätt att rengöra.

Verkstadsindustri

Arbeten med maskiner och tyngre arbeten som till exempel i bilindustrin kräver också följande av standarder. Och reglerna är lika varierade som branschen själv.

  • Vid svetsning måste personalen vara utrustad med kvalitativa brandsäkra kläder. Arbetskläderna måste vara certifierade och avsedda för just svetsare.
  • Klädsel med hög synlighet krävs i verksamheter där det finns risk för skador vid förflyttning på arbetsplatsen. Det gäller till exempel reflexelement för personal på vägkommunikationer.
  • Särskilda kläder krävs för arbete med öppen eld eller höga temperaturer.
  • Arbete i regn eller fukt ska utföras i speciella vattentäta kläder.
  • För arbete med maskinteknik är det nödvändigt att köpa arbetskläder som är certifierade för att skydda mot maskiner och manuella verktyg. De ska därför fara motståndskraftiga mot stick, skärsår o.dyl.

En heltäckande lösning är att hyra arbetskläder

Det finns många regler för säkerhet och trygghet på arbetsplatsen. De regleras av arbetslagstiftningen och olika separata förordningar. Majoriteten av reglerna styrs av en rad europeiska standarder som är svårare att komma åt, ofta måste man helt enkelt köpa dem i form av en tjock bok.

Ibland har arbetsgivare inte tid att lägga timmar på att läsa lagar, förordningar och föreskrifter och vänder sig till vår tjänst – uthyrning av arbetskläder. Bli en av våra nöjda kunder och få full service inom ett av arbetssäkerhetens delområden. Vi på Lindström känner till alla nödvändiga regler, lagar och förordningar som gäller för dig.

När du hyr tillhandahåller vi arbetskläder enligt dina önskemål, eller anpassar dem efter dina behov, och tar sedan med dem till din arbetsplats och ser regelbundet till att de anställda alltid har rena kläder. Använda plagg  tvättar och lagar vi sedan. Du kan lita på att dina arbetskläder är rena från knappar till byxben och att de kommer att uppfylla alla viktiga standarder.