Sommaren är tiden för ledighet, resor, flygresor till exotiska länder och välförtjänta semestrar, som innehåller en hel del upplevelser från olika evenemang, liksom en hel del glass, grillfester och snacks vid olika kiosker. Att se till att upplevelsen och minnena bara är trevliga och inte fördärvas av problem som orsakas av förstörd mat är livsmedels- och hygieninspektörernas ansvar, eftersom de kontrollerar att strikta hygienstandarder uppfylls vid produktion och förvaring av livsmedel.

Standarderna inom livsmedelsindustrin är också relaterade till korrekta arbetskläder. De ska uppfylla hygienbestämmelserna för livsmedelssäkerhet och säkerställa att produkterna skyddas från risken att kontamineras av personalen. Arbetskläder för personer som hanterar livsmedel måste alltid vara hygieniskt rena och bekväma för personalen. Ingen av oss vill väl hitta en trasig knapp i maten, hår i soppan eller se kocken i smutsiga kläder.

Risknivån inom livsmedelsindustrin: hur påverkar den valet av arbetskläder?

Alla livsmedelsanläggningar, inklusive restauranger, konditorier, bagerier, livsmedelsfabriker och andra, måste strikt följa de krav och regler som är förknippade med att arbeta med livsmedel. Produktionsområdena och därmed arbetsmiljön inom livsmedelsindustrin varierar beroende på de olika produkttyperna. Ju ömtåligare livsmedelsprodukterna är, desto högre är risknivån. Risknivån avgör valet av arbetskläder och hur ofta de anställda byter från smutsiga till rena kläder.

Risknivån är indelad i tre kategorier. Den största risken uppstår vid hantering av oförpackade livsmedel avsedda för omedelbar konsumtion, som är mycket ömtåliga. En hög risk finns också vid hantering av oförpackade ömtåliga livsmedel och råvaror som genomgår ytterligare industriell bearbetning, t.ex. rått kött. Låg risk gäller hantering av hållbara och förpackade livsmedel eller ingredienser som kaffe, te o.dyl.

Beroende på risknivån för varje livsmedelsanläggning bär de anställda olika arbetskläder. Ju högre risken är för kontaminering, desto strängare krav på arbetskläder, bearbetning och utbyte. I områden med den högsta risken får arbetskläderna t.ex. inte ha några fickor, medan de i högriskområden endast får ha innerfickor för att förhindra att små föremål oavsiktligt hamnar i produkterna. Kunder (t.ex. återförsäljare) kräver därför i allt högre grad att deras leverantörer uppfyller livsmedelsstandarder och genomför regelbundna besiktningar. Klädkollektioner kan dock standardiseras för att uppfylla allmänt använda internationella och nationella standarder som ISO 22000, BRC, Tesco och HACCP.

Temperatur på arbetsplatsen

Livsmedelsanläggningar har ofta olika arbets- och klimatförhållanden. På vissa ställen är det mycket varmt, till exempel i bagerier där bröd och frallor bakas, på andra ställen är det mycket kallt, till exempel i kylrum. Arbetskläder för livsmedelsindustrin ska alltid göra det möjligt för medarbetaren att känna sig bekväm på jobbet. Det innebär att man ska bära lätta kläder, en vit arbetsrock eller skjorta och byxor som andas när man arbetar i höga temperaturer, samt en skyddsmössa för att hålla håret borta från maten. I kylrum måste personalen ha varma kläder, t.ex. fleecejackor, att bära under sina rockar eller blusar.

Så håller du arbetskläderna konstant hygieniskt rena

Det råder ingen tvekan om att hygien är särskilt viktigt inom livsmedelsindustrin. På Lindström kan vi tillhandahålla och underhålla hygieniskt rena arbetskläder för all personal inom livsmedelstillverkning och ändå se till att de är bekväma och ser bra ut. Vi tar gärna hand om alla arbetskläder åt dig. Vi designar och tillverkar arbetskläder åt dig. Vi kan sedan hyra ut dem till dig och ta hand om tvätt och rengöring. Vid underhåll följer vi den europeiska standarden EN-SFS-14065, som anger den hygiennivå som krävs för livsmedelstextilier.

Alla våra medarbetare följer strikta riktlinjer för hygien för förebyggande av infektioner. Vi tar hand om dina arbetskläder på ett professionellt sätt, precis som du vill ha det.

Visuell renhet och hygienisk renhet är två olika saker. Smutsigt linne byts ut mot rent linne, vi tar det med oss hygieniskt förpackat och fraktar bort det enligt överenskomna scheman. Vi reparerar, kasserar och ersätter skadade föremål. På så sätt minskar vi förbrukningen av arbetskläder och deltar i den cirkulära ekonomin, vilket skyddar miljön.

Inte bara bekvämt, utan också elegant, vilket representerar varumärket

Vi ser till att våra arbetskläder för anställda inom livsmedelsindustrin inte bara är bekväma, så att människor trivs i dem oavsett om det är varmt eller kallt på arbetsplatsen, utan också hygieniskt rena och inte kan sprida sjukdomar.

Vi tänker alltid på vilka aktiviteter personalen utför, om de behöver en kortare byxlängd av säkerhetsskäl o.dyl. Samtidigt är vi måna om, att alla ser bra ut i våra arbetskläder. Vi försöker skapa separata kollektioner för kvinnor och män, eller med en företagslogga som representerar och skapar företagets image.