Consiliul de Administraţie și Conducerea  Lindström

Consiliul de Administraţie și Conducerea Lindström cuprinde şapte persoane, inclusiv membri ai consiliului profesional şi reprezentanţi ai acţionarilor. Consiliul aprobă rezultatele Grupului, planul de finanţare şi bugetul de investiţii, decide cu privire la achiziţiile semnificative şi extinderea companiei, are putere de decizie în ceea ce priveşte activele financiare şi activele Grupului şi poate aproba misiunea, viziunea şi strategia Grupului şi instrucţiunile pentru gestionarea riscurilor.

Consiliul filialelor Grupului cuprinde în principal membri ai echipei de conducere a Grupului. Consiliul se ocupă de chestiuni legate de gestionarea riscurilor şi responsabilitatea socială corporativă pe care fie un membru al consiliului, fie CEO-ul le-a adus în discuţie.

Conducerea Lindström

Harri-Pekka Kaukonen
Preşedintele Consiliului

Conducerea Lindström

Naresh Gupta

Conducerea Lindström

Anne Korkiakoski

Conducerea Lindström Steph Feijen

Conducerea Lindström

Kalle Kantola

Conducerea Lindström

Petteri Kousa

Membrii independenţi, respectiv membrii care nu sunt angajaţi sau nu  deţin părţi sociale în cadrul companiei Lindström, sunt Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen şi Kalle Kantola.

Echipa – Conducerea Lindström

Echipa internaţională, de conducerea activităţilor echipei de conducere, păstrarea legăturii cu Consiliul şi acţionarii, comunicarea externă, precum şi de alocarea resurselor. CEO-ul desemnează echipa de conducere şi are putere de decizie în ceea ce priveşte distribuţia rolurilor şi modelul de funcţionare.

Echipa de conducere este responsabilă de monitorizarea şi interpretarea mediului de lucru al companiei, implementarea şi monitorizarea misiunii, viziunii, strategiei şi proceselor operaţionale la nivel de Grup, planificarea anuală şi operaţiunile de evaluare, conducerea activităţilor şi extinderea pe plan internaţional, dezvoltarea gamei de servicii, definirea politicilor Grupului, monitorizarea respectării valorilor, comunicarea cu organizaţia şi este un exemplu pentru ceilalţi.

Conducerea Lindström

Juha Laurio
Președinte & CEO

Conducerea Lindström

Mika Hartikainen
Senior Vice Președinte, Asia și Europa de Est

Conducerea Lindström

Jari Vihervuori
Senior Vice Președinte,
Finlanda, Țările Baltice și Belarus,
Resurse Umane

Director General, Comforta Oy

Conducerea Lindström

Anupam Chakrabarty
Senior Vice President, Sales & Markets
Managing Director, India

Conducerea Lindström

Mika Kujala
Senior Vice Președinte,
Europa de vest și centrală

Conducerea Lindström

Theo Slegt
Senior Vice Președinte,
Operațiuni

Conducerea Lindström

Anna-Kaisa Huttunen
Senior Vice Președinte,
Business Concept Development

Conducerea Lindström

Ismo Nastamo
Senior Vice President,
Strategic Initiatives

Conducerea Lindström

Petri Vapola
CFO

Auditori

Ernst & Young Oy (Contabil public autorizat Juha Hilmola în calitate de auditor şef).