Consiliul de Administraţie și Conducerea  Lindström

Consiliul de Administraţie și Conducerea Lindström cuprinde şapte persoane, inclusiv membri ai consiliului profesional şi reprezentanţi ai acţionarilor. Consiliul aprobă rezultatele Grupului, planul de finanţare şi bugetul de investiţii, decide cu privire la achiziţiile semnificative şi extinderea companiei, are putere de decizie în ceea ce priveşte activele financiare şi activele Grupului şi poate aproba misiunea, viziunea şi strategia Grupului şi instrucţiunile pentru gestionarea riscurilor.

Consiliul filialelor Grupului cuprinde în principal membri ai echipei de conducere a Grupului. Consiliul se ocupă de chestiuni legate de gestionarea riscurilor şi responsabilitatea socială corporativă pe care fie un membru al consiliului, fie CEO-ul le-a adus în discuţie.

Harri-Pekka Kaukonen
Preşedintele Consiliului

Naresh Gupta

Anne Korkiakoski

Steph Feijen

Kalle Kantola

Petteri Kousa

Membrii independenţi, respectiv membrii care nu sunt angajaţi sau nu  deţin părţi sociale în cadrul companiei Lindström, sunt Harri-Pekka Kaukonen, Anne Korkiakoski, Naresh Gupta, Steph Feijen şi Kalle Kantola.

Echipa – Conducerea Lindström

Echipa internaţională, de conducerea activităţilor echipei de conducere, păstrarea legăturii cu Consiliul şi acţionarii, comunicarea externă, precum şi de alocarea resurselor. CEO-ul desemnează echipa de conducere şi are putere de decizie în ceea ce priveşte distribuţia rolurilor şi modelul de funcţionare.

Echipa de conducere este responsabilă de monitorizarea şi interpretarea mediului de lucru al companiei, implementarea şi monitorizarea misiunii, viziunii, strategiei şi proceselor operaţionale la nivel de Grup, planificarea anuală şi operaţiunile de evaluare, conducerea activităţilor şi extinderea pe plan internaţional, dezvoltarea gamei de servicii, definirea politicilor Grupului, monitorizarea respectării valorilor, comunicarea cu organizaţia şi este un exemplu pentru ceilalţi.

Juha Laurio
Președinte & CEO

Conducerea Lindström

Mika Hartikainen
Senior Vice Președinte, Asia și Europa de Est

Jari Vihervuori
Senior Vice Președinte,
Finlanda, Țările Baltice și Belarus 
Director General, Comforta Oy

Santtu Jokinen
Senior Vice Președinte,
Europa de vest și centrală

Mika Kujala
Senior Vice Președinte,
Rusia și Grupul de dezvoltare a afacerilor

Theo Slegt
Senior Vice Președinte,
Operațiuni

 Anna-Kaisa Huttunen

Minna Gentz
Senior Vice Președinte, 
Resurse Umane

Petri Vapola
CFO


Anupam Chakrabarty
Senior Vice President, Sales & Markets
Managing Director, India


Ismo Nastamo
Senior Vice President,
Corporate Purchasing

Auditori

Ernst & Young Oy (Contabil public autorizat Juha Hilmola în calitate de auditor şef).