Protecția Muncii: Echipamentul Individual de Protecție (IPA)

 

Echipamentul Individual de Protecție (IPA) include orice tip de echipament omologat, ce urmează a fi utilizat de lucrători, cu scopul protejării acestora împotriva unui pericol asupra sănătății și securității în muncă. 

Conform cerințelo minime de lucru, privind utilizarea echipamentelor de protecție la locul de muncă, angajatorul este cel care trebuie să aleagă tipul de uniformă specific spațiului respectiv și în funcție de activitatea desfășurată, fără a pune în pericol securitatea și sanatatea celor din echipă. 

Mai mult decât atât, angajatorul este obligat să asigure condiții optime de muncă, precum și măsuri de prevenire a riscurilor existente, în conformitate cu prevederile în vigoare.

Alegerea Echipamentului Individual de Protecție (EIP)

Angajatorul are obligația de a asigura DOAR echipamente individuale de protecție: 

 • În conformitate cu prevederile legale ce țin de siguranța și sănătatea angajaților;
 •  Ce oferă protecție, fără a prezenta în sine un pericol major;
 • Adecvate pentru anumite condiții de lucru;
 • Ergonomice și conform dimensiunilor lucrătorilor. 

Mai mult decât atât, înainte de selectarea unui anumit model de EIP, angajatorul trebuie să țină cont de următoarele aspecte: 

 • Trebuie să identifice pericolele ce nu pot fi evitate în proporție de 100%, în timpul desfășurării activității;
 •  Trebuie să identifice nevoia unui anumit tip de EIP, determinată de imposibilitatea evitării acestor pericole;
 • Trebuie să evalueze caracteristicile tehnice ale echipamentului individual de protecție respectiv. 

În cazul în care echipamentul individual de protectie (EIP) este etichetat conform normelor în vigoare, angajatorul poate presupune că acea uniforma de lucru respectă prevederile legale, privind siguranța și sănătatea la locul de muncă.

Dar înainte de a trece în revistă principalele tipuri de echipamente individuale de protectie (EIP), vă invităm să aflați aici mai multe despre serviciile de echipamente pentru lucru Lindstrom,, destinate unor activități precum sudura, lucrul cu o serie de metale topite sau substanțe chimice, lucrul în condiții de temperaturi scăzute, precum și activitățile în medii ce implică o vizibilitate crescută. 

 Serviciile de echipamente de lucru Lindstrom vă permit să oferiți echipamente optime pentru angajaților, pentru a fi protejați conform prevederilor în vigoare. Veți primi toate echipamentele de lucru de care dumneavoastră aveți nevoie. Prin intermediul serviciilor noastre, economisiți timp, efort și bani, în privința achiziționării, depozitării și curățării echipamentelor. 

 

Tipuri de Echipamente Individuale de Protecție (EIP)

În cazul în care angajatorul identifică o serie de riscuri existente la locul de muncă, are obligația legală de a asigura următoarele tipuri de EIP: 

 

 1. Echipament Individual de Protecție a capului 

Lucrătorii expuși riscului de a suferi accidentări la nivelul capului, cauzate de căderi a unor obiecte sau metale, ciocniri cu obstacole samd trebuie să primească din partea angajatorului căști de protecție omologate, conform normelor în vigoare. 

Utilizarea căștilor de protecție este obligatorie, în cazul în care muncitorii prestează lucrări de construcție, în următoarele circumstanțe: 

 • Activități lucrative în apropierea sau vecinătatea schelelor;
 •  Lucrări de săpătură: șanțuri, puțuri, canale, tunele etc
 • Lucrări de mentenanță în zona elevatoarelor, echipamentelor de ridicare etc

2. Echipament Individual de Protecție a mâinilor 

Lucrătorii expuși riscului de a suferi accidentări la nivelul brațelor sau vătămări ale pielii, cauzate de impacte mecanice, flăcări, umiditate, căldura, frig, toxicitate, trebuie să primească din partea angajatorilor echipamente individuale pentru protecția mâinilor, realizate din materiale adecvate. 

 • Echipamentul individual de protecție a mâinilor trebuie să fie ales în funcție de specificul activității prestate; 
 • Mănușile de protecție trebuie să dispună de marcajul CE, pus de producătorul acestora; 
 • Angajatorul trebuie să instruiască angajații, în privința utilizării corecte a mănușilor de protecție, în condiții de siguranță deplină;

 Lucrătorii care prestează activități de semnalizare, în industrii precum construcțiile sau ingineria civilă, trebuie să dispună de mănuși pentru protecție în culori de semnalizare, fiind astfel detectați mult mai ușor de către operatorii de lucru. 

3. Echipament Individual de Protecție ochilor și a feței 

În cazul în care lucrătorii sunt expuși riscului de a suferi accidentări la nivelul ochilor și a feței, angajatorii sunt obligați să le pună la dispoziție echipamente individuale de protecție, realizate din materiale adecvate. 

 • Echipamentele pentru protecția feței și a ochilor trebuie să limiteze cât mai puțin câmpul vizual al muncitorilor; 
 • Zonele de activitate în care este obligatorie purtarea echipamentelor de protecție pentru ochi și față, trebuie să fie semnalizate în permanență. 
 • Acest tip de echipament pentru protecție trebuie să respecte dimensiunile celui care îl poartă.

 

4. Echipament Individual de Protecție a urechilor 

În cazul în care nu se poate evita expunerea zilnică a muncitorilor la un nivel de zgomot ce depășește pragul de 85 dB, angajatorul este obligat să furnizeze echipament individual de protecție a urechilor, omologat conform legislației în vigoare. 

 • Surzirea cauzată de zgomot reprezintă afecțiunea profesională nr.1 în domeniul construcțiilor, fiind totodată incurabilă;
 • Angajatorul trebuie să se asigure că absolut toți angajații care desfășoară activități în zone cu un nivel de zgomot peste limita admisă, poartă echipament individual pentru protecția urechilor și sunt supuși unor controale medicale regulate; 
 • Angajații sunt obligați să utilizeze echipamentul individual de protecție a urechilor pe care l-au primit. 

5. Echipament Individual de Protecție a respirației


Dacă prin natura activității pe care o prestează, lucrătorii sunt expuși riscului de gaze, vapori sau materii în concentrație, ce reprezintă un risc pentru sănătate, angajatorii sunt obligați să le ofere echipamente de protecție adecvate pentru respirație. 

 

 • Conținutul de oxigen din aerul respirat trebuie să fie de cel puțin 17%. Vol;

 

 • Se vor utiliza doar echipamente de respirație cu eticheta CE; 

 

 • Durata maximă de purtare a acestor echipamente trebuie monitorizată; 

 

 • Când se lucrează cu substanțe periculoase, a căror situație este neclară, trebuie să se utilizeze echipament de respirație ce nu depinde de aerul ambiental. 

 

În toate aceste cazuri, angajatorul este obligat să asigure măsurile necesare pentru ca uniformele de lucru pentru protecția angajaților să fie întreținute conform prevederilor legale, astfel încât să asigure nivelul optim de siguranță și sănătate. 

 

Oferim solutii de inchiriere pentru echipemente de lucru, menite să asigure siguranța tuturor muncitorilor din echipă, conform standardelor în vigoare. Echipamentele specifice de lucru îndeplinesc exigențele unei utilizari profesionale, asigurând cele mai ridicate standarde, în privința funcționalității și a aspectului. Echipamentele de lucru specifice din oferta noastră pot fi utilizate în: 

 

 • Industria ușoară și industria grea, pentru lucrări de întreținere;

 

 • Sudură și alte activități desfășurate la temperaturi înalte;

 

 • Activități desfășurate în domeniul ingineriei electrice; 

 

 • Activități desfășurate la temperaturi extreme.