Lindström – yli 175-vuotias perheyritys

Olemme yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä, jolla on yli 175-vuotinen kokemus tekstiilialalta. Tarjoamme ratkaisuja toimitilojen siisteyteen ja sisustamiseen, työpukeutumiseen ja suojautumiseen sekä tytäryhtiömme Comfortan kautta hotellien ja terveydenhuollon tekstiilipalveluita. Toimimme 23 maassa, Euroopassa ja Aasiassa.

Tehtävänämme on vahvistaa asiakkaidemme yrityskuvaa ja helpottaa palveluidemme avulla asiakkaidemme arkea. Tekstiilipalvelu on kustannustehokas ja ympäristömyönteinen tapa hoitaa yrityksen tekstiilitarpeet.

Olemme voimakkaasti kasvava kansainvälinen yhtiö. Tavoitteenamme on laajentua maantieteellisesti ja kasvattaa markkinaosuuttamme pitkäjänteisesti. Menestyksemme taustalla on vahvasti konseptiohjattu toiminta, joka varmistaa toiminnan laadun, yhdenmukaisen palvelun ja vastuullisuuden kaikissa toimintamaissamme.

Olemme Vuoden 2021 Perheyritys. Palkinnon myönsi Perheyritysten liitto. Vuoden perheyrityksen valinnassa painotettiin erityisesti vastuullista ja pitkäjänteistä omistajuutta. Arvoa annettiin myös meidän omistajaperheen hyville käytännöille, joilla perhe on omistajana lisännyt arvoa sidosryhmilleen.

Tutustu Lindströmin johtoryhmään ja hallitukseen

Lindströmin arvot toimivat mission lähtökohtana

Lindströmin visio ja siihen tähtäävät keinot eli strate­gia määritellään viiden vuoden välein. Tavoitetilan ja siihen johtavien keinojen valikoiman määrittelyssä noudatetaan yhtiön arvoja.  Yhtiön strategisia valintoja ja kehittämisen painopisteitä arvioidaan vuosit­tain johtoryhmän toimesta. Vision, mission ja strategian muuttues­sa muutos ja sen vaikutukset arkipäivään käydään läpi työryhmissä henkilöstön kanssa.

Lindstrom Missio Visio

Merkitys

Välitämme ihmisistä ja maapallosta. Innostamme ihmisiä loistamaan ja yrityksiä kasvamaan kestävällä tavalla.

Missio eli toiminta-ajatus

Tarjoamme tekstiilipalveluja, joiden tavoitteena on helpottaa asiakkaittemme elämää. Lujitamme asiakkaittemme imagoa päivittäin.

Visio 2025

Edelläkävijöinä edistämme asiakkaittemme kestävää kehitystä helppokäyttöisten tekstiilipalvelujen avulla. Toimintaamme leimaa tekemisen intohimo ja inhimillisyys.

Me Lindströmillä kehitämme strategiaamme jatkuvasti. Strategia päivitetään viiden vuoden välein vastaamaan nykyajan haasteita. Strategia 2025:n tavoitteina on olla alan kestävin yritys ja auttaa asiakkaitamme toimimaan kestävämmin päivittäisessä toiminnassaan. 

Jotta voimme onnistua strategiassamme, kaikkien tulee sitoutua siihen ja tehdä yhdessä töitä yhteisten tavoitteidemme eteen. Siksi kutsuimmekin koko henkilöstömme osallistumaan uuden strategian kehittämiseen. Vuonna 2019 yli 500 lindströmläistä ympäri maailmaa osallistui verkossa keskusteluihin erilaisista yrityksen tulevaisuuden tilanteista. Kutsuimme myös asiakkaamme ja kumppanimme osallistumaan kehitystyöhön ja jakamaan ajatuksiaan siitä, millaisena he näkevät Lindströmin tulevaisuudessa ja siitä, miten voisimme jatkossa olla vielä parempi kumppani. Sukelsimme syvälle erilaisiin tekstiilipalveluyrityksen tulevaisuuden haasteisiin, mahdollisuuksiin ja kehityskohteisiin.

Lindström on taloudellisesti terve ja vakaa yritys, mikä on hyvä pohja lanseerata Strategia 2025. Vastuullisuus yhtenä strategian pääteemoista kertoo selkeästä, koko organisaation kattavasta sitoutumisesta.

 

Arvot antavat suunnan

Lindströmin toimintaa ohjaavat sen arvot, jotka ovat kannattava kasvu, vastuullisuus, pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä innostus ja oppimisen ilo.

Lindström tähtää pitkäjänteiseen toiminnan kehittämiseen sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien syntyyn. Lindströmin päätöksentekoa ei ohjaa yksin kasvu, vaan tavoite tehdä kestäviä ratkaisuja, jotka takaavat kannattavan kasvun.

Arvojen vaikutus näkyy myös liiketoiminnan laajentamispäätöksissä. Liiketoiminta maassa aloitetaan vasta, kun paikallisesti löydetään henkilöstö ja yhteistyökumppanit, joiden toiminta vastaa yhtiön arvoja ja eettistä ohjeistusta.

Arvoja ja niiden näkymistä arjen työssä arvioidaan säännöllisesti: arvot ovat osa vuosittaisia kehityskeskusteluja.

 

Kannattava kasvu

Lindströmin toiminta on kustannustietoista ja kustannustehokasta, mikä takaa kannattavan kasvun. Johto priorisoi eri projektit yrityksen kokonaisedun mukaan. Jokaisen projektin on tuettava Lindströmin visiota. Päätöksiä tehtäessä huomioidaan pitkän aikavälin vaikutukset, ja resurssit kohdennetaan kasvun tukemiseen.

Vastuullisuus

Lindström ottaa huomioon toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. Lindström toimii oikeudenmukaisesti, noudattaa lakeja ja määräyksiä ja kunnioittaa paikallisia kulttuureja. Työnantajana Lindström on oikeudenmukainen ja vastuullinen. Lindström vaatii myös alihankkijoiltaan ja yhteistyökumppaneitaan noudattamaan näitä samoja periaatteita.

Pitkäaikaiset asiakassuhteet

Aito kumppanuus edellyttää molemminpuolista luottamusta, jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja molemminpuolista etua liiketoiminnassa. Lindström kuuntelee asiakkaitaan, ennakoi asiakkaan tarpeet ja tarjoaa kilpailukykyisiä palveluja. Asiakkaiden vaatimuksiin reagoidaan välittömästi, viivyttelemättä.

Innostus ja oppimisen ilo

Hyvä johtaminen, kannustava palaute ja koulutus varmistavat Lindströmin ja sen henkilöstön jatkuvan kehityksen. Avoin, vuorovaikutteinen viestintä luo hyvän ilmapiirin innovaatioille ja edistää menestyksekästä toteutusta.

496.4
Liikevaihto (milj €)
5055
Henkilöstö lkm.
23
Toimintamaat
100
Toimipisteet

Lindström konsernin palvelut

Tarjoamme työvaatteita kaikissa toimintamaissamme ja mattopalveluita yli 10 Euroopan maassa. Sen lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat teollisuuspyyhe-, hygienia ja ravintolatekstiilipalvelut sekä hotellien ja terveydenhuollon tekstiilit.

Hotelli- ja terveydenhuoltoalan tekstiilipalveluihin erikoistunut tytäryhtiömme Comforta toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Palvelumme Suomessa

Lindström Suomessa

Suomi on Lindströmin suurin toimintamaa ja tuo konsernin liikevaihdosta yli puolet. Lindström palvelee suomalaisia asiakkaita 17 paikkakunnalla sijaitsevien palvelukeskustensa kautta. Lindströmin periaatteena on huoltaa tekstiilit lähellä asiakasta sijaitsevissa palvelukeskuksissa, jolloin asiakkaan tarpeeseen reagointi on nopeaa ja kustannustehokasta, ja tekstiilien kuljettaminen huollon ja asiakkaan välillä rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän.

Palvelukeskukset Suomessa

10 Työvaatepesulaa
7 Mattopesulaa
4 WC-tilapesulaa
1 Teollisuuspyyhepesula
1 Ravintolatekstiilipesula
1 Puhdastilapesula

3 myyntipistettä 

 

Historia

Tekstiilialan osaamista vuodesta 1848

Kaikki alkoi pienestä värjäämöstä. Yli 175-vuotias perheyritys on historiansa aikana kasvanut kankaiden värjäämöstä pesulaksi ja siitä tekstiilivuokrauksen ammattilaiseksi. Koko toimintansa ajan yhtiö on ollut alansa edelläkävijöitä.

1848 Lindström perustetaan

Carl August Lindström perusti Lindströmin vuonna 1848. Yritys toimi aluksi tekstiilivärjäämönä Helsingissä nykyisen eduskuntatalon alueella. 1880-luvulla värjäämön rinnalle tuli pesula, jonka uutuutena oli kemiallinen pesu. Liikkeen nimeksi tuli C.A Lindström & Son.

1890-luvulta alkoi kasvu

Vuonna 1891 tapahtuneen sukupolven vaihdoksen jälkeen Lindströmin nimi muuttui W.E. Lindströmiksi ja alkoi vahva laajentuminen. Vuoteen 1913 mennessä yhtiön henkilömäärä oli kasvanut muutamasta perheenjäsenestä 55 työntekijään ja yhtiö oli muuttanut suurempiin toimitiloihin Helsingissä.

1920-luvulla yritysosto ja uusi omistaja

Vuonna 1922 W.E. Lindström Oy:n osakekannan osti valkopesuun erikoistunut Uusi Pesula Oy, jonka pääosakas oli yli-insinööri Johan Roiha. Yhtiöstä tuli yksi alan suurimmista toimijoista Pohjoismaissa.

Pyydä tarjous tekstiilipalvelusta

Täytä lomake, niin otamme sinuun pian yhteyttä!